veronica

veronica

El projecte pilot ha estat construït en poc més de quatre mesos amb un cost total de 39.200 €

L'aigua produïda per la dessaladora estarà destinada a tasques de manteniment dins del Port

El Port de Tarragona ha posat en marxa una nova dessaladora al moll de Rioja amb l'objectiu de millorar la gestió de recursos hídrics i contribuir a la sostenibilitat de les seves operacions. Aquesta instal·lació, equipada amb tecnologia d'osmòsi inversa de dues membranes, té una capacitat de producció d'aigua de 8 metres cúbics al dia, que es destinarà a tasques de manteniment.

L'aigua produïda per la dessaladora es destinarà principalment a tasques de manteniment dins del Port, com ara la neteja de vials i de la xarxa de pluvials, incloent col·lectors i embornals. Aquesta decisió permet evitar l'ús d'aigua potable de la xarxa pública per a aquestes activitats, contribuint així a una gestió més sostenible dels recursos hídrics.

La dessaladora utilitza un sistema d'osmòsi inversa, una tecnologia avançada que permet eliminar les sals i altres impureses de l'aigua de mar per produir aigua apta per a diversos usos. Concretament, aquest sistema consta de dues membranes que asseguren un procés eficient i efectiu de dessalació. Amb una capacitat de 8 m³ diaris, la instal·lació pot subministrar fins a 56 m³ d'aigua setmanalment, un volum suficient per cobrir les necessitats de manteniment del port.

Cost i execució

El cost total del projecte ha estat de 39.200€, una inversió en sostenibilitat per garantir una gestió eficient i sostenible de l'aigua al port. El termini d'execució del projecte ha estat d'aproximadament quatre mesos des de la seva contractació fins la seva posada en funcionament, demostrant la gran implicació de l’Autoritat Portuària de Tarragona en sostenibilitat i eficiència d’un recurs escàs com és l’aigua.

El funcionament d’aquesta dessaladora seran en un futur, 100% sostenible ja que els 5kW de potència necessària seran subministrats per plaques fotovoltaiques ubicades a la sala de bombes del sistema contraincendis de Rioja. Aquesta nova estació fotovoltaica encara es troba en fase d’instal·lació.

Beneficis i impacte en la sostenibilitat

La posada en funcionament d'aquesta dessaladora comporta diversos beneficis significatius. Primerament, permet evitar l'ús d'aigua potable de la xarxa per a tasques de manteniment, la qual cosa és especialment important en una època on la gestió sostenible de l'aigua és una prioritat global. Així, el Port contribueix a la conservació d'aigua potable per a usos més essencials i contribueix a una gestió més responsable dels recursos hídrics.

A més, la dessaladora ajuda a reduir l'impacte ambiental de les operacions portuàries. En produir la seva pròpia aigua per a manteniment, el port redueix la seva dependència de les fonts d'aigua dolça, les quals sovint estan sotmeses a pressions creixents a causa del canvi climàtic i l'increment de la demanda.

Aquest projecte és només un dels passos que el Port de Tarragona està prenent per millorar la seva sostenibilitat i eficiència. La dessaladora no només representa una solució immediata a les necessitats actuals d'aigua per a manteniment, sinó que també serveix com a model per a futures iniciatives d'estalvi i reutilització d'aigua.

El protocol d'actuació Maritime Incident Response Group (MIRG) que ha permès rescatar el vaixell Tenancia va néixer al Port de Tarragona 

L’incendi del vaixell químic Sichem Amthyst al 2014, a la zona de fondeig del Port, va posar en evidència la necessitat de comptar amb un protocol i una formació específics per a l'actuació dels bombers en vaixells 

El CCS de Salvament Marítim al Port Tarragona ha coordinat l’actuació dels Bombers de la Generalitat en el Ferry incendiat entre València i Palma de Mallorca 

El Centre de Coordinació de Salvament (CCS) de Salvament Marítim al Port Tarragona ha estat la responsable de coordinar l’operatiu de Bombers de la Generalitat i Salvament Marítim per actuar al rescat del vaixell Tenacia, afectat per un incendi a la sala de motors quan realitzava la connexió entre València i Palma de Mallorca. És la primera vegada que els MIRG (Maritime Incident Response Group) actuen fora de Catalunya, ja que han estat cridats a participar atès que aquest tipus d’unitats actualment només existeixen al Principat. Precisament, aquest cos d’elit dels bombers va néixer al Port de Tarragona arran d’un incident al 2014. 

Bombers de Tarragona han col·laborat en l'extinció d'un incendi que s'ha declarat la matinada de diumenge a dilluns al vaixell Tenacia, un ferry amb passatgers i vehicles que cobreix la ruta entre València i Palma de Mallorca. Els bombers han sortir des del Port de Tarragona amb l'helicòpter de Salvament Marítim rumb al vaixell sinistrat amb 350 passatgers i 61 membres de la tripulació a bord. 

L'incendi d'aquesta nau de la companyia GNV (Grandi Navi Veloci) s'ha declarat sobre les dues i mitja de la matinada a la sala de màquines quan el vaixell estava aproximadament a mig camí entre el port d'origen i el de destinació. Inicialment, ha estat el mateix personal del vaixell qui ha fet front a les flames, sumant-se posteriorment Salvament Marítim i Bombers de la Generalitat. 

Els “MIRG tarragonins” 

És la primera vegada que es desplega el MIRG (Maritime Incident Response Group) fora de Catalunya, ja que es tracta d’un cos d’elit de Bombers de la Generalitat de Catalunya que no té equivalent en altres comunitat autònomes i que es va gestar al Port de Tarragona.  

L’incendi del vaixell químic Sichem Amthyst al 2014, a la zona de fondeig del Port, va posar en evidència la necessitat de comptar amb un protocol i formació específics per a l'actuació dels bombers en vaixells. Les lliçons apreses en aquell incident va motivar que el Port de Tarragona, Salvament Marítim a Tarragona, Capitania Marítima i els Bombers de la Generalitat a Tarragona impulsessin una col·laboració per anar a conèixer models d’actuació implantats a Europa, crear protocols d’actuació propis, cursos de formació i exercicis de simulació per estar preparats davant d’una eventualitat similar i haver d’apagar un foc a bord d’un vaixell. El fruit de tots aquests anys de treball va ser donar lloc a la creació dels MIRG, un grup de bombers altament entrenat i preparat per actuar dins de vaixell en alta mar o dins del Port. 

La consolidació dels MIRG es va veure plasmat en el conveni entre del Departament d’Interior i Salvament Marítim per a actuacions  d'intervenció, rescat i resolució d’emergències en el mar, signat al mes de març de 2022. Un acord que va néixer gràcies a la col·laboració de Sasemar, Bombers de la Generalitat, Capitania Marítima de Tarragona i Port de Tarragona per desenvolupar els protocols, la formació i els exercicis necessaris per implementar aquest model de col·laboració per intervenir en vaixells en el mar i en el port. 

Exportació del “Model Port Tarragona” 

El desenvolupament del MIRG (Maritime Incident Reponse Group) és un dels àmbits a través dels quals s’ha fet conegut el “Model Port Tarragona de gestió d’emergències” que s’ha anat perfilant i perfeccionant en els darrers anys a través de la definició de les situacions de risc del Port, del perfeccionament dels plans d’emergències (PIM i PAU, principalment) de la millora de les instal·lacions i del centre de control, de la posada en funcionament de la sala d’emergències, de les formacions i exercicis que es duen a terme, la incorporació dels drons en tasques de vigilància, suport i emergències, així com les certificacions de les quals disposa el Port Tarragona. 

Actualment, el “Model Port Tarragona de gestió d’emergències” ha generat molt d’interès en la resta del sistema portuari estatal i per part d’altres administracions. L’APT, a través del seu responsable de seguretat, Jesús Teva, i dels equips d’intervenció, estan desenvolupant accions de formació, difusió i de col·laboració per tal de compartir la filosofia i la planificació del model tarragoní per donar resposta a l’interès demostrat per part de responsables de seguretat de tot el país. 

Qualitat 

L’APT és el primer port del sistema portuari estatal en estar certificat amb la norma que recull les millors pràctiques mundials en matèria de gestió integral d’emergències. La ISO 22320 de Protecció i Seguretat dels Ciutadans i Gestió d’Emergències estableix criteris per establir l’ordre i el control organitzacional d’estructures i procediments, la presa de decisions, la traçabilitat i la gestió de la informació. Aquest certificat, lliurat a principis d’aquest any 2022 i amb validesa fins a l’any 2025, acredita la capacitat del Port de Tarragona per donar una resposta eficaç i coordinada davant una situació d’emergència i suposa l’assoliment d’un treball continu de millora de l’eficàcia i de l’eficiència en les actuacions de formació, prevenció i gestió de les emergències. 

Com a infraestructura crítica i operador de serveis essencials, vetlla per l’acompliment dels requeriments més exigents en seguretat de la informació

L’Autoritat Portuària de Tarragona ja ha aplicat els estàndards de la nova ISO que seran obligatoris el 2025

El Port de Tarragona és l'únic port del sistema portuari estatal en tenir una doble certificació en ciberseguretat

El Port de Tarragona ha assolit un notable èxit en matèria de ciberseguretat, convertint-se en l'únic port del sistema portuari estatal amb certificació dual en seguretat de la informació. Aquesta fita es basa en la certificació ISO/IEC 27001:2022, que serà obligatòria a partir de 2025 i la qual el Port de Tarragona ja té implementada, i l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en la seva categoria bàsica.

La Direcció de Sistemes d’Informació de l’Autoritat Portuària de Tarragona s’ha avançat a la nova certificació ISO/IEC 27001:2022, publicada a finals de 2022, que ha introduït canvis significatius en els controls de seguretat, millorant la protecció de la informació en totes les formes, incloses les còpies en format no digital. Les empreses ja certificades amb la ISO 27001:2013 han d'adaptar-se a aquests canvis abans del 31 d'octubre de 2025, per garantir la continuïtat de les seves certificacions i l’APT ja ha fet el pas.

Amb aquesta avanç l’APT ha consolidat els sistemes de gestió de seguretat de la informació com un dels actius més importants de l'empresa.

Un compromís ferm i continuat   

Des de la primera certificació de la SGSI al juny de 2015 l'APT advoca per la millora contínua i el desenvolupament de la seva ciberseguretat, abordant la gestió de la seguretat de la informació, de manera holística i integral sota els màxims estàndards de seguretat nacional i internacionalment reconeguts.

La nova versió de la norma agrupa els controls en quatre categories principals: Organitzacionals, Persones, Físics i Tecnològics, facilitant a les organitzacions una estructura més clara i eficient per a la gestió de la seguretat de la informació.

El Port de Tarragona, amb la seva data de certificació inicial de la ISO 27001 el 12 de juny de 2015, ha demostrat un compromís continu amb la millora de la seva seguretat de la informació.

A més, les certificacions successives en l'ENS (Esquema Nacional de Seguretat), en categoria mitjana i recentment la bàsica, posen de manifest el seu lideratge en l'aplicació de les millors pràctiques de seguretat.

Aquesta doble certificació no només reforça la posició del Port de Tarragona com a únic port de tot l’Estat en tindre-les, que el converteix en un dels ports més segurs i fiables, sinó que també serveix com a exemple per a altres organitzacions en la millora contínua de la seva seguretat de la informació.

L’acte tindrà lloc el dissabte 13 de juliol a les 19:30h al pantalà de fusta del barri del Serrallo

La demostració forma part de la programació en commemoració del 80 aniversari de les embarcacions de marca tarragonina ‘La Puça’

La vela llatina permet navegar contra el vent sense haver d'utilitzar rems

El Museu del Port en commemoració del 80 aniversari de la tipologia d’embarcació de marca ‘Tarragona’ denominada ’La Puça’, organitza una demostració de l’art de la navegació a vela llatina el pròxim dissabte 13 de juliol a les 19:30h. L’activitat s’iniciarà al pantalà de fusta del Serrallo i finalitzarà a les escales reals del Moll de Costa. El públic assistent podrà visitar les tripulacions de les embarcacions.

Per desenvolupar aquesta activitat el Port de Tarragona hi compta amb la col·laboració de Port Tarraco, la Federació Catalana per la Cultura i el Patrimoni Marítim i Fluvial (FCCPMF) i el suport tècnic de l'Arjau Vela Llatina de Cambrils que són els degans de la Federació a la Costa Catalana de Ponent.

L’activitat començarà al pantalà de fusta del Serrallo on el públic interessat podrà, al voltant de les 19h de la tarda, visitar i posar-se en contacte amb les tripulacions de les embarcacions. A continuació, 19:30 hores aproximadament, el públic es desplaçarà en paral·lel pel Moll de Costa fins a l’Escala Reial per veure la demostració de la navegació de les embarcacions.

Què és la navegació de vela llatina?

La vela llatina és una triangular dissenyada per anar contra el vent. La vela llatina s'enverga en una perxa que rep el nom d'antena. Aquesta antena pot estar formada per una, dues o tres peces. Els orígens de la vela llatina són boirosos. Les característiques de la Mediterrània, i el seu règim de vents amb canvis constants de direcció, feien necessari variar contínuament el rumb i acostar-se a la costa. Amb la vela quadrada de les primeres embarcacions, el procés era dificultós, ja que només era possible amb ajuda dels rems. La vela llatina permet navegar contra el vent sense haver d'utilitzar rems.

Programació Museu Port Tarragona

El Museu del Port de Tarragona celebra enguany el 80 aniversari de les embarcacions de marca tarragonina ‘La Puça’. Per aquest motiu el Museu del Port organitza un seguit d’activitats culturals per commemorar aquest aniversari. Per accedir a la programació es pot consultar en aquest espai https://www.porttarragona.cat/ca/port-i-ciutat/museu-port/

L’activitat, gratuïta, sense reserva prèvia i amb aforament limitat, es durà a terme el divendres 12 de juliol a les 22h

Es podrà accedir al Far de la Banya amb vehicle a partir de les 21:30h. Velocitat màxima permesa 10Km/h

El Museu del Port de Tarragona i la Biblioteca Pública de Tarragona organitzen la XI edició de la Nit Literària al Far de la Banya. L’activitat es durà a terme aquest divendres 12 de juliol a les 22h. Es tracta d’una activitat on es llegiran lectures de textos sobre la navegació de lleure on participaren veus i música de reconegudes personalitats del territori. L’activitat és gratuïta i sense reserva prèvia, tot i que tindrà un aforament limitat. Es podrà accedir al Far de la Banya pel Km0 a partir de les 21:30h. Cal recordar que la màxima velocitat permesa al Km0 són 10Km/h per tal de garantir la seguretat de les persones.

Aquest divendres, 12 de juliol a les 22h, se celebra la XI Nit Literària al Far de la Banya. En aquesta ocasió és una activitat sota el paraigua de la programació cultural del 80 aniversari de les embarcacions de marca tarragonina ‘La Puça’.

Les lectures giraran al voltant de textos sobre la navegació en el lleure i participaran diferents personalitats del territori. Per una banda, Tere Ortega i Miquel González, de Tarragona Ràdio, Tomàs Forteza i Jaume Hernández, de l’antiga Escola Marineria CNT, Lluís Marqués de la Societat d’Exploracions Submarines, Jordi Piqué, de l’Arjau vela llatina de Cambrils, Norma Vélez, navegant a vela del CN Cambrils. Totes les lectures aniran acompanyades del violí a càrrec del músic, Marçal Pàmies.

Des del Port de Tarragona es recorda que el Km0 (Passeig de l’Escullera o Dic de Llevant) estarà obert a partir de les 21:30h per tal de poder accedir amb vehicles fins al Far de la Banya. Cal dir, però, que tot i que estarà permès de forma puntual l’accés amb vehicles, es demana extremar les precaucions per tal de garantir la seguretat de les persones vinents.

Programació Museu Port Tarragona

El Museu del Port de Tarragona celebra enguany el 80 aniversari de les embarcacions de marca tarragonina ‘La Puça’. Per aquest motiu el Museu del Port organitza un seguit d’activitats culturals per commemorar aquest aniversari. Per accedir a la programació es pot consultar en aquest espai https://www.porttarragona.cat/ca/port-i-ciutat/museu-port/

Les lectures es poden descarregar de forma gratuïta a l’espai web https://www.porttarragona.cat/ca/cataleg-publicacions

Amb aquestes 8 noves publicacions, la Col·lecció Saturnino Bellido ja està disponible completa en format digital. El Servei de Publicacions del Port ha editat o ha col·laborat en l’edició de gairebé dues-centes obres.

El Servei de Publicacions del Port de Tarragona posa a l’abast, de forma gratuïta, vuit publicacions editades i publicades pel Port de Tarragona. Algunes d’aquestes publicacions formen part de la col·lecció Saturnino Bellido, una col·lecció amb tretze obres, que aplega, per una banda, monografies de caràcter històric, i per altra les obres premiades en el Premi d’Investigació Port Tarragona. A hores d’ara el Servei de Publicacions té gairebé unes dues-centes obres publicades, moltes de les quals es poden descarregar de forma gratuïta.

Aquest juliol el Port afegeix 8 noves obres en format digital de les editades pel Port Tarragona. A hores d’ara el Servei de Publicacions té gairebé dos-centes obres publicades, totes elles es poden consultar a https://www.porttarragona.cat/ca/cataleg-publicacions. Amb aquestes 8 noves publicacions digitals el Port completa la col·lecció Saturnino Bellido que consta de tretze llibres, totes elles disponibles ja en format digital.

El Servei de Publicacions del Port de Tarragona va néixer el novembre de 2004 amb la voluntat d’aplegar i gestionar tota l’obra publicada fins llavors. L’objectiu és difondre el patrimoni marítim i portuari, dissenyant una imatge i una línia editorial pròpia i de qualitat. A més a més, compta a la pàgina web del Port de Tarragona d’un espai, on el públic interessat es pot descarregar les obres de forma gratuïta. Des del seu inici, i conjuntament amb l'Arxiu del Port, el Servei de Publicacions ha desenvolupat l'intercanvi de publicacions, per donar sortida a les publicacions pròpies i alhora incorporar-ne d'altres per a la Biblioteca de l'Arxiu.

A continuació es detallen els nou vuit títols disponibles en format digital:

- 80 anys de construcció naval a Tarragona 1918-1998 (Astilleros de Tarragona, S.A.), d’Enric García Domingo (2007). Premi d’Investigació Port Tarragona 2005.

- Troballes arqueològiques al litoral tarragoní. Dotze anys d’arqueologia subaquàtica (1968-1980), de Walfida Pérez Martín (2007).

- El derecho portuario en la Historia (de los orígenes a la codificación) d’Antoni Jordà Fernández (2008)

- La Marina de Tarragona en el segle XIV. La seva relació comercial amb Mallorca de Guillem Morro Veny (2011) Premi d’Investigació Port Tarragona 2010.

- La riuada de 1994, de Ricard Lahoz Avendaño (2014)

- Les escales del mar. Les vies de comunicació de vianants entre la Part Alta i la Part Baixa de Tarragona en els darrers cent cinquanta anys, de Ramon Aloguín Pallach (2018).

- Ciutat. Port i territori. Cartografia Històrica de Tarragona (S. XVII – XIX) de Patricia Terrado Ortuño (2021). Premi d’Investigació 2019.

- Els Fontanals i Vidal. Una família influent al barri del Port de Tarragona (1825-1960), de Francesc Gassó Minguet (2020).

Per publicar al Port

Les diferents col·leccions de publicacions del Port de Tarragona estan obertes a totes les persones que vulguin aportar treballs que versin sobre temes marítims o portuaris en general, o del litoral de la demarcació de Tarragona en particular. Queda descartada, però, la novel·la o narrativa. Els treballs presentats han d’estar finalitzats, per tant, corregits els continguts lingüístics, històrics i/o tècnics. Aquesta condició és indispensable per tal de poder-los avaluar.

Els líquids a doll i els sòlid a lloure encapçalen les xifres de creixement

El moviment de vaixells que van fer escala als molls tarragonins també han augmentat igual que les entrades i sortides de les instal·lacions portuàries

El Port de Tarragona ha assolit bons resultats durant el mes de maig de 2024 respecte al mateix mes de l’any passat,, destacant-se per un increment significatiu en diverses categories de tràfic. El sòlids a lloure han estat el grup de mercaderies que més ha crescut respecte l’any anterior amb els cereals, pinsos i farines al capdavant. Els líquids a doll també han tingut un important creixement i és el grup amb més moviment en xifres absolutes.

El mes de maig ha estat un bon període pels molls tarragonins amb els tres grans grups de mercaderies amb xifres positives de creixement. El líquids a doll han mogut durant els dies de maig 1.919.949 tones, un 15% més que durant el mateix període de 2023. Els derivats dels productes petrolífers, els químics i biocombustibles han estat les mercaderies amb més moviment.

El sòlids a lloure, el grup amb una pujada més destacada amb un 17,9%, ha estat gràcies a l’increment d’importacions de cereals, pinsos i farines en un 30,6% respecte el mateix mes de l’any anterior.  La càrrega general també ha viscut un increment, que tot i ser del 2%, trenca una tendència negativa dels últims mesos.

Un mes positiu

El tràfic marítim total ha mogut durant el mes de maig 2.883.481 tones, un 15,8% més respecte el mes de maig de 2023 quan en va moure 2.490.017.

Durant el mes de maig de 2024, el moviment de vaixells al Port de Tarragona també ha augmentat un 12,3% respecte al mateix període de l'any anterior, passant de 203 a 228 vaixells.

Pel que fa als accessos terrestres, s'ha observat un creixement en l'entrada i sortida de vehicles pel Port de Tarragona. L’Eix Transversal va registrat 91.192 entrades i 93.358 sortides, mentre que els accessos de Reus i Llevant van registrar 19.510 entrades i 17.816 sortides, amb una variació positiva del 14,4%.

Augment del tràfic de creuers

El tràfic de creuers ha mantingut una presència significativa, amb un increment del nombre d'escales i creuristes durant els dos primers mesos amb activitat de l’any. Aquest sector contribueix no només al tràfic portuari sinó també a l'economia local a través del turisme.

Durant el mes d’abril i maig han visitat el Port de Tarragona 20 creuers que han portat 29.945 creueristes. Aquestes dades suposen un increment del 51,5% de creuristes respecte el mateix període de l’any anterior i un 33,3% de creuers.

La inauguració, oberta al públic, serà el dijous 4 de juliol a les 11h a la sala 2 del Refugi 1 del Moll de Costa

L’exposició romandrà oberta fins al 25 d’agost

La sala 2 del Refugi 1 del Moll de Costa del Port de Tarragona obre les portes a l’exposició de fotoperiodisme Camp Tarragona del Premi Mañé i Flaquer, edició XXXVI (2023). La mostra presenta fotografies de 10 professionals presentats a la categoria de fotoperiodisme del Premi periodístic Mañé i Flaquer de l’any 2023. En aquest cas 37 imatges, algunes d’elles publicades a mitjans internacionals, han permet congelar records i imatges que perduraran en el temps. Fets viscuts que, amb les fotografies, han evocat emocions i sensacions viscudes en els darrers temps viscuts.

L’accés a la inauguració, dijous 4 de juliol a les 11h a la sala 2 del Refugi 1, i l’entrada a l’exposició és de caràcter gratuït. Els horaris són de dimarts a dissabte de 10h a 13h i de 17h a 20h. Diumenges i festius sempre oberts d’11h a 14 h. Els dilluns romandrà tancada.

Produïda pel Port de Tarragona, la mostra aplega 37 imatges vinculades informativament al Camp de Tarragona i signades pels fotoperiodistes Alba Mariné, Alba Rodríguez, Anna López Figueras, Ariadna Escoda, Àngel Ullate, Carles Esporrín, David Oliete, Jordi Borràs, Laia Solanellas i Oriol Lleonart. En la categoria de Fotoperiodisme, la imatge guanyadora de l’edició 2023 va ser “Fluint amb el Trapezi”, de Laia Solanellas, i les finalistes van ser “Sense llar”, de David Oliete, i “Fragments”, d’Alba Rodríguez.

Les fotografies permeten a l’espectador apropar-se a alguns dels fets més mediàtics ocorreguts a les comarques tarragonines entre l’1 de setembre de 2022 i el 30 de setembre de 2023, com ara les conseqüències del canvi climàtic, amb llargs episodis de sequera combinats amb forts aiguats, o el Concurs de Castells.

Obert termini presentació treballs a la 36 edició Premi Mañé i Flaquer

Enguany se celebra la XXXVII edició del premi de periodisme Mañé i Flaquer, un premi que convocà la seva primera edició l’any 1965. Està organitzat per l’Ajuntament de Torredembarra, la Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya i Repsol, com a patrocinador. Des de l’any 2020 hi col·labora el Port de Tarragona.

El premi té una aportació econòmica de 20.000€, repartit en vàries categories. Periodisme Camp de Tarragona, dotat amb 8.000 euros; Periodisme turístic, dotat amb 6.000 euros i l’encàrrec d’un treball periodístic remunerat sobre Torredembarra; Comunicació Local, dotat amb 3.000 euros; i Fotoperiodisme Camp de Tarragona, dotat amb 3.000 euros.

Trajectòria del premi

El Premi de Periodisme Mañé i Flaquer és va crear l’any 1970 en memòria de Joan Mañé i Flaquer (1823-1901), reconegut periodista nascut a Torredembarra. És un dels guardons periodístics més antics del país, amb guanyadors de prestigi com Josep M. Huertas Clavería, Àngel Casas o Antoni Arbonés.

Va néixer de la mà del Centre d’Iniciatives i Turisme (CIT) de Torredembarra, una associació creada l’any 1965 amb la finalitat d’incentivar el turisme incipient a Torredembarra i realitzar tot un seguit d’activitats culturals relacionades amb la promoció de la vila, fet que la convertí en una plataforma excepcional per regenerar el teixit cultural de la població a través d’iniciatives diverses: convocatòries de premis i concursos artístics, organització d’exposicions i cicles de conferències, classes de català i altres idiomes, impuls a la creació de noves entitats o recuperació de la tradició festiva (il·luminació nadalenca, catifes de Corpus o ballades de sardanes, entre altres).

Més informació

https://www.premimanyeiflaquer.cat/

El Port torna a oferir a la ciutadania un festival mediterrani d’havaneres durant els 4 dissabtes del mes de juliol a les 22h a la Pèrgola del Serrallo

Durant el mes de juliol tornen les cantades d’havaneres a la Pèrgola del Serrallo, organitzades pel Port Tarragona. Es tracta d’una tradicional cantada els dissabtes de juliol, els dies 6, 13, 20 i 27, a les 22 hores, amb la voluntat de contribuir a difondre la cultura popular catalana i la tradició marinera entre la ciutadania. L’aforament és limitat i no cal reserva prèvia

Les havaneres tenen lloc sota la Pèrgola del Serrallo, com sempre a l’aire lliure i amb entrada gratuïta. El Port espera omplir l’aforament màxim cada sessió (unes cinc-centes persones). Aquestes cantades estiuenques dels dissabtes permeten apropar-se a l’origen i la història de les havaneres i a la cultura del territori. Aquest juliol Tarragona podrà gaudir d’alguns dels millors grups d’havaneres al Serrallo. L’esdeveniment és un acte musical força estimat pel veïnat del barri pescador del Serrallo, així com per tota la ciutadania de Tarragona.

Programació ‘Nits a la Pèrgola del Serrallo’

Els quatre grups d’havaneres que actuaran els dissabtes de juliol a les 22 hores són:

BALANDRA (6 de juliol)

El grup d'havaneres Balandra va ser fundat el 17 de maig de 2010 per quatre músics procedents de diferents formacions musicals amb la inquietud d'aprofundir dins el gènere. A dia d'avui, Balandra ja fa 15 temporades que navega amb més de 400 actuacions realitzades.

El repertori del grup s'ha anat ampliant al llarg dels anys i el formen havaneres, cants de taverna, valsets d'autors clàssics i contemporanis i aquelles peces musicals que fan referència al mar amb un toc fresc i adaptat als nostres instruments. L’espectacle que presentaran per primer cop al Serrallo s'anomena Músiques del mar i una mar de Músiques.

Components:

• Montse Homs - acordió i soprano

• Sisco Cutrona - contrabaix i veu

• David Montagut - guitarra i veu

• Gabi Rega - tenor i percussió

SON DE L’HAVANA (13 de juliol)

El grup d’havaneres barceloní Son de l’Havana arriba enguany per primer cop al Serrallo amb un repertori amb tots els arranjaments propis, amb tocs de noves harmonies que ofereixen un so de qualitat, diferent i al mateix temps manté l’essència de la cançó de taverna en el seu entorn.

Músics amb molts anys d’experiència dins del món de la música en general i amants del gènere de l’havanera, han creat aquesta formació per fer: havaneres, rumba, música catalana d’autor, balades, valsets mariners, son cubà, tango i bolero, etc. Un repertori variat i d’extraordinària qualitat ple de matisos nous, fusió en ritmes i harmonies.

Components:

• Josep Lluis Blázquez - tenor i veu

• Llorenç Fernández - guitarra i veu

• Oriol Roca - cors i contrabaix

• Jose M. Olaya – acordió

LA FRAU (20 de juliol)

Tot i que l’havanera i el vals mariner són el fil conductor del grup, La Frau amplia el seu àmbit estilístic amb altres gèneres com són la cançó popular catalana, la sardana, la cançó napolitana, el tango i d’altres propers al seu repertori principal, dotant així la seva proposta artística d'una varietat i una riquesa que tenen l'oient captivat des que sona el primer acord.

Components:

• Agustí Salom - baix i baix elèctric

• Eduard Fernández - guitarra

• Emili Gispert - tenor

• Valentyna Rachok – acordió

NEUS MAR – QUINTET (27 de juliol)

L'havanera i el cant de taverna han anat evolucionant i en aquest procés ha esdevingut la proposta que ens ofereix la cantant Neus Mar, una de les poques veus femenines solistes d’aquest gènere. Neus Mar s'endinsa al món de l'havanera l'any 2008 de la mà de Càstor Pérez, i durant aquests anys s'ha fet un lloc en un món tradicionalment de formacions vocals majoritàriament masculines i també mixtes. Neus Mar ens oferirà de nou al Serrallo una manera d'interpretar, de connectar amb el públic, d'entendre i de sentir l'havanera que fuig dels estereotips tradicionals. Ofereix un repertori amb temes propis, cançó mediterrània i gèneres habituals del cant de taverna.

Components:

• Neus Mar – veu

• Emilio Sánchez – guitarra

• Pep Rius - contrabaix

• Sonia Zurriaga - acordió

• Enric Canada - percussió

La inauguració, oberta al públic, serà el dijous 4 de juliol a les 19h al Tinglado 2 del Moll de Costa

L’exposició romandrà oberta fins al 18 d’agost

El Tinglado 2 del Moll de Costa del Port de Tarragona obre les portes a una nova exposició de l’artista tarragonina, Vicky Roldán. Es tracta d’un projecte que versa sobre ‘La resiliència de la Neus Català i Pallejà’, una activista antifeixista catalana supervivent d’un camp de concentració nazi. Roldán reflecteix en aquesta exposició la lluita per la vida. L’exposició reuneix 13 obres, un viatge artístic que comença amb l’obra Els Guiamets, lloc on va néixer la Neus Català.

L’accés a la inauguració, dijous 4 de juliol 19h al Tinglado 2, i l’entrada a l’exposició és de caràcter gratuït. Els horaris són de dimarts a dissabte de 10h a 13h i de 17h a 20h. Diumenges i festius sempre oberts d’11h a 14 h. Els dilluns romandrà tancada

L’exposició

Roldán, sentia una urgent necessitat d’empatia, una necessitat que va quedar envoltada per la desesperació de plasmar-la plàsticament i convertir el dolor en una expressió que només servís per a rebutjar, en essència, la violència i mostrar afecte a les víctimes. Alhora, es tractava d’una condemna incondicional de la brutal repressió que va ser l’Holocaust.

Els seus quadres volen ser desmitificadors, expressant en termes clàssics una manifestació catàrtica del seu estat d’ànim ple de dolor, ràbia i indignació. Però, sobretot, volen ser una manifestació plàstica on es pugui sentir el caliu del proïsme en moments d’angoixa, transformant la commoció en una emoció a flor de pell. Aquests quadres són un homenatge nou i diferent als cossos convertits en ànimes enlairant-se.

La Neus Català va saber trobar el seu espai per fer la seva pròpia catarsi. Ella va saber reaccionar i transformar el problema en oportunitat. Amb la seva Resiliència, va convertir la desgràcia d’estar a Ravensbrücken l’oportunitat de ser un referent per a tots nosaltres.

La Neus va dedicar la seva vida a la lluita constant per la Memòria Històrica. Ens ha deixat un gran llegat: “No oblidem mai el nazisme i el feixisme”. Preservar la Memòria Històrica és un deure cívic”.

Vicky Roldán vol expressar el seu profund agraïment a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona per haver-li brindat la possibilitat d’incorporar al seu projecte artístic les gravacions de les entrevistes realitzades a la Neus Català dins la Col·lecció Biografies AHCB. Aquest gest és especialment significatiu en aquesta exposició que serveix per commemorar el cinquè aniversari de la mort de Neus Català.

L’autora

Vicky Roldán és llicenciada en Belles Arts de la Universitat de Barcelona (UB), en Antropologia Social i Cultural, en Història i ha cursat els Estudis Culturals Mediterranis de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

Combina la seva faceta artística amb la docència. També ha comissariat exposicions i ha liderat i participat en nombroses iniciatives culturals.

L’inici del projecte La resiliència de la Neus Català es remunta a l’any 2015. Recorda l’artista que «coincidint amb el centenari de Neus Català, estava fent un curs de català i em van demanar llegir un llibre i comentar el què em feia sentir, les experiències i les emocions que sorgissin durant la lectura», i l’exposició és el resultat de la lectura.

Lo más visitado

Trabaja con nosotros

Trabaja con nosotros

Bolsa de trabajo de la Autoridad Portuaria de Tarragona
Dades Obertes

Dades Obertes

Aquí encontrará publicados los datos de carácter público del organismo
Perfil del Contratante

Perfil del Contratante

Aquí trobareu publicades les dades de caràcter públic de l'organisme
Comunicación y prensa

Comunicación y prensa

Noticias de interés y actualidad de la Autoridad Portuaria de Tarragona
SEA

SEA

SISTEMA DE ENTREGAS DE AGROALIMENTARIOS
Situación de barcos

Situación de barcos

Gisweb, programa de situación de barcos, escalas y movimientos
Solicitudes de servicios vía portus

Solicitudes de servicios vía portus

Solicitudes de servicios y comunicados para el barco, mercancía y pasaje
Centro de acreditaciones

Centro de acreditaciones

Proceso administrativo que comporta certificar a una empresa/organización para acceder al Puerto
Tráficos

Tráficos

Tráfico de mercancías en la Autoridad Portuaria de Tarragona