Atrás

Comunidad Portuaria

 

En esta sección encontraréis la información de contacto de las diferentes empresas que operan en el Port de Tarragona.

Aparecen las empresas que tienen relación con los servicios portuarios, los servicios comerciales, o aquellas que, por motivos diversos, tienen una relación y vinculación con la actividad del Port de Tarragona.

Finalmente también os mostramos el procedimiento para publicar los datos de vuestra empresa, siempre que se adecúe a las condiciones anteriormente descritas.

 

LISTADO DE EMPRESAS

Directorio de empresas

A continuación podéis ver la información de contacto de las empresas que operan en el Port de Tarragona y que conforman la Comunidad Portuaria.

 

 

 ¿Cómo publicar los datos de vuestra empresa?

1) Censo de empresas de la APT

Vuestra empresa tiene que tener una relación directa con la operativa habitual del Puerto de Tarragona y estar dada de alta al censo de empresas de servicios de la Autoridad Portuaria de Tarragona.
 

2) Formulario de petición

Debéis descargar el formulario de petición de publicación de datos corporativos y rellenarlo. El formulario tiene que ir debidamente rellenado, sellado y firmado por el responsable de la empresa solicitante.
 

3) Entrar el formulario en el registro de la APT

Presentarlo en persona en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Tarragona, dónde empezará su tramitación
 

Formulario para publicar los datos en nuestra web

Descarga

Registro de la APT

Consultad los horarios y otras informaciones.
+ info
 

 

SEGUID NAVEGANDO - INFORMACIÓN RELACIONADA

SERVICIOS PORTUARIOS

 

Los servicios portuarios son las actividades de prestación necesaria para la explotación del puerto y relacionadas con las operaciones asociadas con el tráfico marítimo

Ir a Servicios Portuarios

 

SOLICITUD DE SERVICIOS 

Disponemos de distintas herramientas para solicitar o comunicar formalmente los servicios necesarios para el buque, mercancía, o pasaje durante vuestra estancia en nuestro puerto.

Ir a Solicitud de Servicios

 

SERVICIOS COMERCIALES

Consultad los pliegos de condiciones y modelos de solicitudes para la realización de estas actividades.

Ir a Servicios Comerciales

 

DOMINIO PÚBLICO

En este espacio se describen y detallan las actividades con relación al dominio público portuario.

Ir a Dominio Público

 

TASAS Y TARIFAS

Ponemos a vuestra disposición  los documentos y normativas relacionadas con las liquidaciones, cobro y pago de las actividades y gestiones portuarias.

Ir a Tasas y Tarifas

 

COMUNIDAD PORTUARIA

Conoced las empresas que están desarrollando servicios portuarios y otras relacionadas con las diversas actividades portuarias, debidamente clasificadas. 

Ir a Comunidad Portuaria

 

 

 

Canales sociales

Ferias y jornadas

Jueves 17 Octubre 2019
Viernes 18 Octubre 2019
00:00 - 00:00
European Commodities Exchange (ECE)


Martes 22 Octubre 2019
Jueves 24 Octubre 2019
00:00 - 00:00
Fruit Attraction
Madrid


 

 ¿Dónde estamos?

 

 

 

 

PARA SABER MÁS

 

PRESTACIÓ DE SERVEIS ESSENCIALS DEGUT A LA VAGA GENERAL A CATALUNYA  CONVOCADA EL 18 D'OCTUBRE DE 2019
 
 

18 / 10/ 2019

Tot el dia

A la vista de la vaga general convocada per al dia 18 d'octubrre de 2019  i d'acord amb la resolució de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge de data 15 d'octubre de 2019 i, conforme el que s'estableix en Reial decret 58/1994, sobre l'obligació d'aquesta Autoritat Portuària de garantir la prestació dels Serveis Portuaris essencials definides en l'article 2 del citat Reial decret, s'informa del següent:

La vaga està convocada per la Intersindical-CSC i per la Intersindical Alternativa de Catalunya-IAC que afecta a les províncies de Catalunya.

La vaga s'ha convocat per el dia 18 d'octubre de 2019 des de les 00.00 hores fin les 24.00 hores.

  La convocatòria afecta a la totalitat dels treballadors/es  de les Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona així com els treballadors/es que realitzen la seva activitat en els serveis portuaris d'aquests ports.

  A fi de garantir les seguretat en aquestes infraestructures portuàries i d'establir un mínim servei que permeti la mobilitat per la mateixa del transport marítim de persones i mercaderies, al mateix temps que es compagina amb el lliure exercici del dret de vaga dels treballadors/es.

Els serveis mínims que s'estableixen són:

Els de vigilància, control i seguretat necessaris per a garantir el 50%, arrodonit en excés, dels accessos d'entrada i sortida disponibles, així com per a garantir la seguretat en totes les instal·lacions portuàries.

Els imprescindibles per a garantir el desenvolupament normal del trànsit de passatgers i vehicles en règim de passatge, en els serveis mínims establerts en Marina Mercant (serveis de transport marítim). A més, hauran de quedar garantits els serveis a la resta de bucs de passatge que tingui prevista escala en el port.

El personal mínim imprescindible per a garantir el desenvolupament de les operacions que afectin mercaderies perilloses, inclosa l'estiba i desestiba, la permanència de la qual en el port pugui representar un risc greu per a persones o instal·lacions. Així mateix, el personal d'estiba i desestiba necessari per al corriment de càrregues o urgències de descàrrega per contingències imprevistes.

Els serveis de practicatge, remolc, amarri, estiba i desestiba, necessaris per a garantir els serveis mínims establerts per al transport marítim i aquelles situacions d'emergència o sinistres que així ho requereixin. En tot cas, aquests serveis hauran de prestar-se als bucs de passatge que tinguin prevista escala en el port.

Els serveis de senyalització marítima i sistemes d'ajuda a la navegació al 100%.

El personal de manteniment imprescindible per a l'adequada realització dels serveis mínims establerts.