Atrás

Qué hemos hecho

Os ofrecemos una muestra multimedia de algunas de las actividades organizadas por el Museo del Puerto en los últimos años.

 

Conoced el Museo

Programa pedagógico

Programa pedagógico


El servicio educativo del Museo quiere dar a conocer, a los escolares que visiten el Puerto, los diferentes aspectos desarrollados en la actividad cotidiana de un puerto comercial, pesquero y deportivo como el de Tarragona.

La difusión

La difusión


Desde el Museo del Port organizamos actos y actividades para todos los públicos con el objetivo prioritario de dar a conocer el mundo marítimo y portuario.

Qué hemos hecho

Qué hemos hecho


A continuación os ofrecemos una muestra multimedia de algunas de las actividades que desde el Museo hemos organizado durante los últimos años.

 ​

 

AGENDA DE ACTIVIDADES PUERTO Y CIUDAD OTOÑO 2019

Actividades culturales y lúdicas

Visitad nuestra agenda 
+ info

 

Próximas actividades en el Museo

27 Septiembre 2019
5 Enero 2020
Els pràctics del Port de Tarragona
Museu del Port
21 Noviembre 2019
23 Noviembre 2019
XI Jornades de Arqueologia Industrial de Catalunya
Museu del Port

    Museo del Port

     museuport@porttarragona.cat

    Directo  977 259 434

      977 259 400 | Recepción Ext. 4411

     Reservas Ext. 4422

 

      ¿Dónde está el Museo del Port?

 

 

 

Canales sociales Museo del Port

 

 

PRESTACIÓ DE SERVEIS ESSENCIALS DEGUT A LA VAGA GENERAL A CATALUNYA  CONVOCADA EL 18 D'OCTUBRE DE 2019
 
 

18 / 10/ 2019

Tot el dia

A la vista de la vaga general convocada per al dia 18 d'octubrre de 2019  i d'acord amb la resolució de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge de data 15 d'octubre de 2019 i, conforme el que s'estableix en Reial decret 58/1994, sobre l'obligació d'aquesta Autoritat Portuària de garantir la prestació dels Serveis Portuaris essencials definides en l'article 2 del citat Reial decret, s'informa del següent:

La vaga està convocada per la Intersindical-CSC i per la Intersindical Alternativa de Catalunya-IAC que afecta a les províncies de Catalunya.

La vaga s'ha convocat per el dia 18 d'octubre de 2019 des de les 00.00 hores fin les 24.00 hores.

  La convocatòria afecta a la totalitat dels treballadors/es  de les Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona així com els treballadors/es que realitzen la seva activitat en els serveis portuaris d'aquests ports.

  A fi de garantir les seguretat en aquestes infraestructures portuàries i d'establir un mínim servei que permeti la mobilitat per la mateixa del transport marítim de persones i mercaderies, al mateix temps que es compagina amb el lliure exercici del dret de vaga dels treballadors/es.

Els serveis mínims que s'estableixen són:

Els de vigilància, control i seguretat necessaris per a garantir el 50%, arrodonit en excés, dels accessos d'entrada i sortida disponibles, així com per a garantir la seguretat en totes les instal·lacions portuàries.

Els imprescindibles per a garantir el desenvolupament normal del trànsit de passatgers i vehicles en règim de passatge, en els serveis mínims establerts en Marina Mercant (serveis de transport marítim). A més, hauran de quedar garantits els serveis a la resta de bucs de passatge que tingui prevista escala en el port.

El personal mínim imprescindible per a garantir el desenvolupament de les operacions que afectin mercaderies perilloses, inclosa l'estiba i desestiba, la permanència de la qual en el port pugui representar un risc greu per a persones o instal·lacions. Així mateix, el personal d'estiba i desestiba necessari per al corriment de càrregues o urgències de descàrrega per contingències imprevistes.

Els serveis de practicatge, remolc, amarri, estiba i desestiba, necessaris per a garantir els serveis mínims establerts per al transport marítim i aquelles situacions d'emergència o sinistres que així ho requereixin. En tot cas, aquests serveis hauran de prestar-se als bucs de passatge que tinguin prevista escala en el port.

Els serveis de senyalització marítima i sistemes d'ajuda a la navegació al 100%.

El personal de manteniment imprescindible per a l'adequada realització dels serveis mínims establerts.