Port Sostenible

 PLA DE SOSTENIBILITAT AGENDA 2020 - 2030

 

 

PLA SOSTENIBILITAT AGENDA 2020-2030 | Versió Abril 2021

Port Tarragona, petjada de carboni zero al 2030
+ info
 

PRESENTACIÓ A MITJANS NOU PLA DE SOSTENIBILITAT

Roda de premsa i nota de premsa
+ info
 

 El nou Pla de Sostenibilitat Agenda 2030 per reduir el seu impacte ambiental en el territori en la dècada 2020-2030
 El Port fa seus els 17 objectius de l’ONU inclosos en l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible

 

 El Pla recull 23 objectius i 82 d’accions reunides en 3 blocs: Sostenibilitat ambiental, Creixement sostenible i Compromís social

 

 

 

Línies d'actuació

 

 Control i gestió dels residus

21 illes de contenidors per a la recollida selectiva de residus.
Punt verd i recollida porta a porta.
Neteja diària de vials i de la làmina d'aigua.
Millora del seguiment ambiental d'obres (RCD).
Neteges puntuals (platja dels Prats, Moll de Costa, sotabosc Pedrera).
Control dels residus de senyals marítims, manteniment, jardineria, Marpol i fangs de tractament d'aigües.
Col·laboració amb les tasques de recollida de la brigada del Cemapt.

 Control d'emissions a l'atmosfera

Compromís de reducció d'emissions de C02.
Sistema de monitorització olors CTQC.
Control de qualitat de l'aire del Port.
Quadre de Control Mediambiental
Manteniment equips de climatització i control de fugues.
Protocols d'operatives de  sòlids a granel.

PROJECTE EUROPEU CORELNGas. L'objectiu del projecte és desenvolupar una cadena logística integrada, segura i eficient per al subministrament del Gas Natural Liquat (GNL) com a combustible en el sector dels transport, especialment marítim, a la península Ibèrica.

Projectes Europeus a l'Autoritat Portuària de Tarragona

Una breu descripció dels projectes europeus d’innovació en els quals l’Autoritat Portuària està participant o ha participat.
+ info

 

 Control de la qualitat de l'aigua marina

Manteniment dels tractaments d'aigües residuals.
Control dels nivells de contaminants en els punts d'abocament.

     Gestió i control de 26 punts d'abocament d'aigües residuals. Autorització i validació amb l'ACA.

     Analítiques anuals en 18 punts d'abocaments actius residuals sanitàries.

     Analítica trimestral en 1 punt d'abocament actius residuals industrials

Lluita contra la contaminació marina

       Pla Interior Marítim elaborat per l'APT i aprovat per la DGMM (Juny 2014).

       Parc de Resposta a la Contaminació Marina (PRCM) Servei mancomunat APT-terminals petroquímiques.

  Control de la qualitat del sòl

Mesures de prevenció en zones de risc de contaminació dels tractaments.

       Absorbents, safates de recollida, coberts aïllants de la pluja, etc.

Xarxa de control pròpia de 17 piezòmetres. Anàlisis periòdiques d'aigua subterrània i sediments.

 Prevenció i control de plagues

Desinsectació i desratització (edificis, xarxes subterrànies i terrenys).
Control de mosquits i altres insectes voladors.
Esterilització i control de la població de gats.
Control de la població de coloms: gàbies i captures amb xarxa.

 Seguiment ambiental d'empreses

Seguiment documental
Pla anual de visites de seguiment ambiental
Bonificacions ambientals segons la guia de bones pràctiques.
Obligatorietat d'implantar i certificar un sistema de gestió ambiental (SGA) a les concessions.
Rondes diàries de vigilància ambiental

 Sensibilització ambiental i energètica

Celebració dels dies mundials al voltant de la sostenibilitat.
Jornada de sensibilització eficiència energètica. Guia d'aus del Port de Tarragona
Activitats amb centres escolars i el Museu del Port, al personal APT i setmana de la ciència.
Formació SGI als nous treballadors i treballadores de l'APT així com a les persones estudiants en pràctiques.
Sensibilització semestral al personal de l'APT sobre l'evolució de les fotocòpies i impressions.

 Guia de les aus

 Conservació i foment de la biodiversitat

Espais ambientals protegits. Xarxa Natura 2000.
Espècies protegides com la nidificació de la gavina corsa
Fomentar les zones verdes en el recinte portuari.

 Article d'anellament de les gavines corses (2015)  

 Gestió de recursos naturals

Eficiència en el consum d'aigua i electricitat.
Mesures de millora a la reducció de combustible.
Distintius de Qualitat Ambiental de la flota de vehicles.
Mesures de millora en el consum de paper: reducció de fotocòpies i impressions, foment de l'arxiu electrònic, ús de paper reciclat.

 

Canals socials

Propers esdeveniments fires i jornades

Sense esdeveniments

    Medi ambient

     mediambient@porttarragona.cat

     977 259 400 | Ext. 1224

 

On som?

 

 

 

 

SABER-NE MÉS