Atrás

El Port del futur

OBJECTIUS 

 

Al Port de Tarragona, una de les infraestructures més importants de l’Estat i del conjunt de la Mediterrània, estem tramitant el nou pla director (2015-2035) que recollirà les infraestructures amb les que es dotarà el Port en el futur immediat 

 

Tenim en execució diversos projectes que han de contribuir al seu posicionament com a referent en els àmbits de la logística intermodal, els contenidors, la química i també en el competitiu món dels creuers turístics

 

Els objectius immediats del Port de Tarragona són: la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL), diversificar els tràfics, consolidar l’arribada de creuers i contribuir estratègicament amb tots els agents del territori per a l’arribada de noves inversions privades i públiques

 

 

INFRAESTRUCTURES CLAUS

 El Contradic dels Prats

Situació: zona sud del Port

Inici d'obres: 2018-2019 

Més informació: Aquesta obra garanteix que tota l’activitat portuària es realitzi en aigües protegides. Adossat al contradic dels Prats, s'ubicarà la nova terminal provisional de creuers, que podria estar operativa a partir de 2020.

 

 La Zona d'Activitats Logístiques

Situació: zona sud del Port

Superfície: 100 hectàrees

Inici d'obres: 2018-2019

Més informació: La Zona d'Activitats Logístiques es destinarà a acollir tot tipus d'activitats vinculades amb l'activitat portuària. La ZAL tindrà accés directe des de la terminal ferroviària intermodal, la terminal de contenidors, i la resta de terminals i molls del Port. Per als seus accessos des de l'exterior s'està redactant un pla especial d'infraestructures.

 

  Reubicació de la Monoboia (REPSOL)

Situació: REPSOL preveu reubicar la monoboia a l'extrem de l'actual contradic del Moll de Cantàbria (aigües protegides)

Calat: 25 metres

Més informació: Tindrà capacitat per als grans petroliers que ara atraquen a la monoboia.

 

 La Nova Dàrsena de Creuers 

Situació: adjacent al Port Esportiu 

Capacitat: 3 grans creuers simultanis

Més informació: Comptarà amb una terminal i una esplanada per a creuers. L'entrada en funcionament està prevista a mitjà llarg termini, quan la terminal provisional que s'ubicarà al contradic dels Prats hagi consolidat el projecte de creuers.

 

 El Nou Moll de la Zona Sud

Situació: adossat al dic de Llevant

Superfície: 30 hectàrees

Més informació: És un moll multipropòsit de gran calat que permetrà el desenvolupament de tràfics tant de granels com de càrrega general.

 

Canals socials

Propers esdeveniments fires i jornades

Dijous 17 Octubre 2019
Divendres 18 Octubre 2019
00:00 - 00:00
European Commodities Exchange (ECE)

Dimarts 22 Octubre 2019
Dijous 24 Octubre 2019
00:00 - 00:00
Fruit Attraction
Madrid

Avís de circulació

18 Octubre 2019
18 Octubre 2019
Arribada creuer
Km. 0
20 Octubre 2019
20 Octubre 2019
Arribada creuer
Km. 0
22 Octubre 2019
22 Octubre 2019
Arribada creuer
Km. 0
25 Octubre 2019
25 Octubre 2019
Arribada creuer
Km. 0

SABER-NE MÉS

 

PRESTACIÓ DE SERVEIS ESSENCIALS DEGUT A LA VAGA GENERAL A CATALUNYA  CONVOCADA EL 18 D'OCTUBRE DE 2019
 
 

18 / 10/ 2019

Tot el dia

A la vista de la vaga general convocada per al dia 18 d'octubrre de 2019  i d'acord amb la resolució de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge de data 15 d'octubre de 2019 i, conforme el que s'estableix en Reial decret 58/1994, sobre l'obligació d'aquesta Autoritat Portuària de garantir la prestació dels Serveis Portuaris essencials definides en l'article 2 del citat Reial decret, s'informa del següent:

La vaga està convocada per la Intersindical-CSC i per la Intersindical Alternativa de Catalunya-IAC que afecta a les províncies de Catalunya.

La vaga s'ha convocat per el dia 18 d'octubre de 2019 des de les 00.00 hores fin les 24.00 hores.

  La convocatòria afecta a la totalitat dels treballadors/es  de les Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona així com els treballadors/es que realitzen la seva activitat en els serveis portuaris d'aquests ports.

  A fi de garantir les seguretat en aquestes infraestructures portuàries i d'establir un mínim servei que permeti la mobilitat per la mateixa del transport marítim de persones i mercaderies, al mateix temps que es compagina amb el lliure exercici del dret de vaga dels treballadors/es.

Els serveis mínims que s'estableixen són:

Els de vigilància, control i seguretat necessaris per a garantir el 50%, arrodonit en excés, dels accessos d'entrada i sortida disponibles, així com per a garantir la seguretat en totes les instal·lacions portuàries.

Els imprescindibles per a garantir el desenvolupament normal del trànsit de passatgers i vehicles en règim de passatge, en els serveis mínims establerts en Marina Mercant (serveis de transport marítim). A més, hauran de quedar garantits els serveis a la resta de bucs de passatge que tingui prevista escala en el port.

El personal mínim imprescindible per a garantir el desenvolupament de les operacions que afectin mercaderies perilloses, inclosa l'estiba i desestiba, la permanència de la qual en el port pugui representar un risc greu per a persones o instal·lacions. Així mateix, el personal d'estiba i desestiba necessari per al corriment de càrregues o urgències de descàrrega per contingències imprevistes.

Els serveis de practicatge, remolc, amarri, estiba i desestiba, necessaris per a garantir els serveis mínims establerts per al transport marítim i aquelles situacions d'emergència o sinistres que així ho requereixin. En tot cas, aquests serveis hauran de prestar-se als bucs de passatge que tinguin prevista escala en el port.

Els serveis de senyalització marítima i sistemes d'ajuda a la navegació al 100%.

El personal de manteniment imprescindible per a l'adequada realització dels serveis mínims establerts.