Portal de transparència

Motor econòmic de Catalunya

Buscar informació al portal Port Tarragona

Institucional

La informació del Port com a organisme públic, situació i accessos, seguretat integral o les infraestructures en desenvolupament

+ info

Jurídica

Serveis portuaris, procediments operatius, sol·licituds de serveis, acreditacions i altra informació d'interès

+ info

Econòmica

La informació econòmica, pressupostària i estadística que inclou, entre altres, els convenis en vigor i les contractacions realitzades

+ info
Recursos Humans

En matèria de recursos humans, l'objectiu principal de l'Autoritat Portuària de Tarragona radica en què les persones que formen part del seu equip se sentin compromeses amb el projecte i considerin que formen part d'una comunitat. La formació de la plantilla i la comunicació interna són eixos per a potenciar el capital humà. L'Autoritat Portuària de Tarragona manté una política d'estabilitat en l'ocupació.

Image
Normativa

L'Autoritat Portuària gestiona a través de la Direcció de Domini Públic i Protecció Portuària, l'espai portuari per a usos públics o privats, mitjançant l'atorgament d'autoritzacions o concessions que habiliten per a l'ocupació i per a l'explotació de les activitats que estiguin previstes en el marc dels usos i activitats normativament establertes.

A més a més, gestionem les autoritzacions per a la prestació dels serveis comercials dins del recinte portuari.

Image
Pla Director d'Infraestructures

El setembre de 2022 el Butlletí Oficial de l'estat (BOE) va publicar l'aprovació definitiva del Pla Director d’Infraestructures (PDI) del Port de Tarragona. L’Organisme oficial de Ports de l’Estat va aprovar el passat 24 de juny la proposta de Pla Director 2015-2035 del Port de Tarragona enviada pel Consell d’Administració del propi Port el 25 de maig d’aquest mateix any.

Image
Codi ètic

El Codi Ètic del Port de Tarragona neix com a resultat del compromís d’aquesta organització amb l’excel·lència, la transparència i la integritat professionals. Aquests són els valors que teixeixen la personalitat del Port de Tarragona en totes les seves vessants i àmbits d’actuació, així com els valors que guien i que han de guiar el comportament de cadascuna de les persones que en formem part.

Image
Servei d'atenció

Per atendre-us millor, el Port de Tarragona va crear fa uns anys el seu Servei d'Atenció al Client (SAC) amb una clara vocació d'informar i donar respostes de forma integral a totes les qüestions relacionades amb el conjunt de la comunitat portuària, un ampli col•lectiu format per diversos actors: administracions, empreses concessionàries i/o autoritzades que operen al Port, agents i personal que treballa en serveis portuaris (estiba, desestiba, remolc, amarratge, practicatge, feines auxiliars, etc.).

Image
Dades obertes Port

Aquí trobareu publicades les dades de caràcter públic de l'organisme, amb l’objectiu de fomentar l’ús i la reutilització de la informació generada.

Aquest espai pretén estimular l'obertura i reutilització de la informació generada per l'Autoritat Portuària, amb l'objecte d'assolir una administració més transparent, eficient i propera, i crear noves oportunitats, tant socials com econòmiques, a partir de la reutilització de la informació mitjançant unes condicions d'ús clares i flexibles. I, de la mateixa manera, es vol conscienciar sobre la importància i el valor de la cultura de les dades obertes.

Image
Perfil de contractant

En aquest espai trobareu totes les licitacions dels contractes que es celebren a l'Autoritat Portuària de Tarragona, així com de les subhastes públiques convocades.

L'enllaç a 'Plataforma de contractació del sector públic' us ofereix la informació relativa a les nostres licitacions amb la indicació actualitzada de l'estat de cadascuna d'elles.

Image
Taxes i tarifes

Consulteu els documents i normatives relacionades amb les liquidacions, cobrament i pagament de les activitats i gestions portuàries.

Image
Memòries

El Port de Tarragona publica anualment tres memòries

1. La 'Memòria de Sostenibilitat' consisteix en la publicació de les línies estratègiques de sostenibilitat.

2. La 'Memòria Tècnica' resumeix anualment l'estat financer, els moviments de mercaderies i les dades dels tràfic.

3. La 'Memòria Port-Ciutat' que recopila les diverses i múltiples accions que es duen a terme al Port de Tarragona per aconseguir que el port sigui un punt de trobada i una referència d'oci i cultural

Image

Autoritat Portuària de Tarragona

(+34) 977 259 400

 

Emergències

(+34) 900 229 900

 

Servei d'atenció (SAC)

(+34) 977 259 462

sac@porttarragona.cat

El més visitat

Treballa amb nosaltres

Treballa amb nosaltres

Borsa de treball de la Autoritat Portuària de Tarragona
Dades Obertes

Dades Obertes

Aquí trobareu publicades les dades de caràcter públic de l'organisme
Perfil del Contractant

Perfil del Contractant

Aquí trobareu publicades les dades de caràcter públic de l'organisme
Comunicació i premsa

Comunicació i premsa

Notícies d'interés i actualitat de la Autoritat Portuària de Tarragona
SEA

SEA

SISTEMA D'ENTREGUES D'AGROALIMENTARIS
Situació de Vaixells

Situació de Vaixells

Gisweb, programa de situació de vaixells, escales i moviments
Sol·licituds de serveis via portus

Sol·licituds de serveis via portus

Sol·licituds de serveis i comunicats per al vaixell, la mercaderia i el passatge

Centre d'acreditacions

Centre d'acreditacions

Procés administratiu que comporta certificar a una empresa/organització per accedir-hi al Port

Tràfics

Tràfics

Tràfic de mercaderies a la Autoritat Portuària de Tarragona

L’objectiu és obrir el Port i els seus espais a la ciutadania, donant la possibilitat de conèixer les seves instal·lacions, tant per mar com per terra, i de veure les diferents operatives portuàries.

 

PROGRAMA I FORMULARIS