Taxes i tarifes

 

Taxes i tarifes any 2021 Descarrega

Bonificacions per a tràfics 2021 Descarrega

Més documentació sobre tarifes portuàries

 

Normativa d'aplicació

 

TAXES I TARIFES

 

 Llei 6/2018 de pressupostos generals de l'Estat

Descarrega BOE

Amb data 3 de juliol de 2018 es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), núm. 161, la Llei 6/2018 de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018 de 4 de juliol, i va entrar en vigor amb data 1 de gener de 2018. Del seu articulat, cal destacar:

 
 L’article 90. Bonificacions aplicables als ports d’interès general i que figuren a l’Annex XII.
 
 L’article 91. Coeficients correctors aplicables a les taxes del vaixell, del passatge i de la mercaderia per a l’any 2018:
  Taxa del vaixell: 1,00
  Taxa de la mercaderia: 1,00
  Taxa de passatge: 0,70
 
 L’article 93. Manté les quanties bàsiques a la taxa del vaixell, del passatge, de les embarcacions esportives i d’esbarjo, de la zona de trànsit i la tarifa pel servei de recepció de deixalles dels vaixells. Manté, així mateix, els valors dels terrenys i de les aigües del port, les quotes íntegres de la taxa d’ocupació, els tipus de gravamen de la taxa d’activitat i les quanties bàsiques de la taxa d’ajudes a la navegació.
 
L'article 217. Modifica la quantia bàsica a la taxa de la mercaderia que queda fixada en 2.65€.
 
 
 
 
 
 

 

 Reial decret legislatiu 2/2011

Descarrega RDL

Atès l’article 161 del Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de ports de l’Estat i de la marina mercant, les taxes portuàries són les exigides per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic portuari i per la prestació del servei de senyalització marítima. Les taxes portuàries són les següents:

Taxa d’ocupació (art. 173 a 182)
 
Taxa d’activitat  (art. 183 a 192)
 
Taxes d’utilització de les instal·lacions portuàries (art. 193 a 245)
 
 Taxa del vaixell (T-1)
 Taxa del passatge (T-2)
 Taxa de la mercaderia (T-3)
 Taxa de la pesca fresca (T-4)
 Taxa de les embarcacions esportives i d’esbarjo (T-5)
 Taxa per utilització especial de la zona de trànsit (T-6)
 
Taxa d'ajudes a la navegació
 
 

Altres ingressos de caràcter públic

Tarifes pel servei de recepció de deixalles generades per vaixells (art. 132)

 

Ingressos de caràcter privat

Tarifes per serveis comercials (art. 246 a 250)

Subministrament d’aigua
Subministrament d’electricitat
Servei de bàscules

 

Aprovació tarifa de circulació de vehicles de transports especials pel recinte portuari

Descarrega

Aprovació tarifa per servei de grua per retirada de vehicle

 

 

 

SEGUIU NAVEGANT - INFORMACIÓ RELACIONADA

SERVEIS PORTUARIS

 

Els serveis portuaris són les activitats de prestació necessària per a l'explotació del port i relacionades amb les operacions associades amb el tràfic marítim.

Anar a Serveis Portuaris

 

SOL·LICITUD DE SERVEIS 

Disposem de diverses eines per sol·licitar o comunicar formalment els serveis necessaris per al vaixell, mercaderia, o passatge durant la vostra estada en el nostre Port.

Anar a Sol·licitud de Serveis

 

SERVEIS COMERCIALS

Accediu als plecs de condicions i models de sol·licituds per a la realització d'aquestes activitats.

Anar a Serveis Comercials

 

DOMINI PÚBLIC

En aquest espai es descriuen i detallen les activitats en relació amb el domini públic portuari.

Anar a Domini Públic

 

TAXES I TARIFES

Consulteu els documents i normatives relacionades amb les liquidacions, cobrament i pagament de les activitats i gestions portuàries.

Anar a Taxes i Tarifes

 

COMUNITAT PORTUÀRIA 

Coneixeu les empreses que estan desenvolupant serveis portuaris i/o altres funcions relacionades amb les diverses activitats portuàries, degudament classificades.

Anar a Comunitat Portuària

 

 

 

Canals socials

Propers esdeveniments fires i jornades

Dimecres 5 Mai 2021
Dijous 6 Mai 2021
15:00 - 18:30
III Agrifood International Congress

 

On som?

 

 

 

 

SABER-NE MÉS