Situació i accessos

 

Un port en una ciutat privilegiada del Mediterrani

A la Mediterrània i al nord-est de la  península Ibèrica, a una latitud 41º 04' nord i a la longitud 1º 12' est, trobem la ciutat costanera de Tarragona i el nostre Port. Situats a uns 50 minuts de Barcelona, les comunicacions marítimes, ferroviàries i aèries converteixen aquest territori en una regió privilegiada en el corredor del Mediterrani, i també en un enclavament estratègic en l'arc nord-oest europeu.

 

Acreditacions portuàries

Si heu d'entrar al Port de Tarragona, cal que us acrediteu per superar el control d'accés
+ info
 

 

XARXA VIÀRIA

La xarxa viària connecta el Port de Tarragona amb la resta de ciutats de Catalunya, Espanya i Europa. Aquesta xarxa inclou les autopistes i autovies del Mediterrani (AP-7 i A-7), del Nord (AP-2 i A-27), la T-11 i les carreteres nacionals que enllacen amb la resta de l’Estat: N-240 i N-340.  

AEROPORTS

A més a més de l'aeroport de Reus, a 7 km, la proximitat amb la ciutat de Barcelona permet que també puguem disposar de les connexions de l'aeroport del Prat; un dels més importants a escala internacional, i que es troba a només 45 minuts de la nostra ciutat.

XARXA FERROVIÀRIA

Perseguint una major connectivitat, el Port de Tarragona ja està preparant-se per l'arribada de l'ample europeu (UIC) i, en aquest sentit, ha implementat diversos trams ferroviaris que disposen d'aquestes característiques en el conjunt de les seves instal·lacions portuàries. Així doncs, un cop s'efectuï la implementació de la planificació acordada per la Xarxa Europea de Transport (TEN-T), referent al desplegament en ample europeu (UIC) per tot l'Estat espanyol, Tarragona i el Port esdevindran un nus estratègic entre el corredor del Mediterrani i el corredor Central, enfortint encara més el seu posicionament internacional. 

INTERMODALITAT

Intermodalitat

Vegeu la xarxa ferroviària interna del Port de Tarragona
+ info

 

 

LES OFICINES

 EDIFICI DE L'AUTORITAT PORTUÀRIACliqueu sobre la imatge per veure ampliació

VIALS I CARRERS

Plànol de la nomenclatura dels carrers del Port de Tarragona

Descarrega el plànol

Resolució director del Port sobre l'aprovació de la  nomenclatura dels carrers del Port de Tarragona

Descarrega el document d'aprovació

 

 

 

ALTRES UBICACIONS RELACIONADES AMB L'ACTIVITAT PORTUÀRIA

CAPITANIA MARÍTIMA

 

ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA

 

 

CENTRE D'ACREDITACIONS 

 

 

PORT CONTROL

 

 

ACTIVA MÚTUA 2008

 

 

PUNT D'INSPECCIÓ PIF / PDI / RAH
 

PUNT D'INSPECCIÓ DE DUANA (PID)
 

 

ESCÀNER DE CONTENIDORS

 

 

Canals socials

Propers esdeveniments fires i jornades

Dijous 17 Octubre 2019
Divendres 18 Octubre 2019
00:00 - 00:00
European Commodities Exchange (ECE)

Dimarts 22 Octubre 2019
Dijous 24 Octubre 2019
00:00 - 00:00
Fruit Attraction
Madrid

Avís de circulació

18 Octubre 2019
18 Octubre 2019
Arribada creuer
Km. 0
20 Octubre 2019
20 Octubre 2019
Arribada creuer
Km. 0
22 Octubre 2019
22 Octubre 2019
Arribada creuer
Km. 0
25 Octubre 2019
25 Octubre 2019
Arribada creuer
Km. 0

 

On som?

 

 

 

 

SABER-NE MÉS

 

PRESTACIÓ DE SERVEIS ESSENCIALS DEGUT A LA VAGA GENERAL A CATALUNYA  CONVOCADA EL 18 D'OCTUBRE DE 2019
 
 

18 / 10/ 2019

Tot el dia

A la vista de la vaga general convocada per al dia 18 d'octubrre de 2019  i d'acord amb la resolució de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge de data 15 d'octubre de 2019 i, conforme el que s'estableix en Reial decret 58/1994, sobre l'obligació d'aquesta Autoritat Portuària de garantir la prestació dels Serveis Portuaris essencials definides en l'article 2 del citat Reial decret, s'informa del següent:

La vaga està convocada per la Intersindical-CSC i per la Intersindical Alternativa de Catalunya-IAC que afecta a les províncies de Catalunya.

La vaga s'ha convocat per el dia 18 d'octubre de 2019 des de les 00.00 hores fin les 24.00 hores.

  La convocatòria afecta a la totalitat dels treballadors/es  de les Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona així com els treballadors/es que realitzen la seva activitat en els serveis portuaris d'aquests ports.

  A fi de garantir les seguretat en aquestes infraestructures portuàries i d'establir un mínim servei que permeti la mobilitat per la mateixa del transport marítim de persones i mercaderies, al mateix temps que es compagina amb el lliure exercici del dret de vaga dels treballadors/es.

Els serveis mínims que s'estableixen són:

Els de vigilància, control i seguretat necessaris per a garantir el 50%, arrodonit en excés, dels accessos d'entrada i sortida disponibles, així com per a garantir la seguretat en totes les instal·lacions portuàries.

Els imprescindibles per a garantir el desenvolupament normal del trànsit de passatgers i vehicles en règim de passatge, en els serveis mínims establerts en Marina Mercant (serveis de transport marítim). A més, hauran de quedar garantits els serveis a la resta de bucs de passatge que tingui prevista escala en el port.

El personal mínim imprescindible per a garantir el desenvolupament de les operacions que afectin mercaderies perilloses, inclosa l'estiba i desestiba, la permanència de la qual en el port pugui representar un risc greu per a persones o instal·lacions. Així mateix, el personal d'estiba i desestiba necessari per al corriment de càrregues o urgències de descàrrega per contingències imprevistes.

Els serveis de practicatge, remolc, amarri, estiba i desestiba, necessaris per a garantir els serveis mínims establerts per al transport marítim i aquelles situacions d'emergència o sinistres que així ho requereixin. En tot cas, aquests serveis hauran de prestar-se als bucs de passatge que tinguin prevista escala en el port.

Els serveis de senyalització marítima i sistemes d'ajuda a la navegació al 100%.

El personal de manteniment imprescindible per a l'adequada realització dels serveis mínims establerts.