AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA

 

Benvinguda

Benvinguda


El president Josep Maria Cruset, us dóna la benvinguda al web del Port de Tarragona, un port que ha d'aspirar a convertir-se en punt de referència a la Mediterrània Occidental.

Consell d'Administració

Consell d'Administració


L'òrgan màxim de decisió de l’Autoritat Portuària inclou tots els actors que conflueixen en l’activitat portuària.

Organització i recursos humans

Organització i recursos humans


Vegeu l’organigrama i ofertes de feina relacionades amb l’Autoritat Portuària i la seva comunitat.

Perfil del contractant

Perfil del contractant


Conegueu l’estat de les licitacions, subhastes, i les normes de contractació de l’Autoritat Portuària de Tarragona.

Registre

Registre


Oficina d’entrada i sortida de documents de l’Autoritat Portuària de Tarragona.

Dades obertes

Dades obertes


En pro de la transparència administrativa, publiquem dades i informació relativa al Port que podeu consultar i reutilitzar.

Comunicació i premsa

Comunicació i premsa


Podeu informar-vos sobre les darreres novetes al Port de Tarragona i consultar les notes de premsa.

Servei d'Atenció al Client

Servei d'Atenció al Client


Respondrem a totes les vostres qüestions relacionades amb el conjunt de la Comunitat Portuària.

Webs relacionats

Webs relacionats


Aquí teniu el llistat de diferents pàgines webs que poden ser del vostre interès.

PRESTACIÓ DE SERVEIS ESSENCIALS DEGUT A LA VAGA GENERAL A CATALUNYA  CONVOCADA EL 18 D'OCTUBRE DE 2019
 
 

18 / 10/ 2019

Tot el dia

A la vista de la vaga general convocada per al dia 18 d'octubrre de 2019  i d'acord amb la resolució de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge de data 15 d'octubre de 2019 i, conforme el que s'estableix en Reial decret 58/1994, sobre l'obligació d'aquesta Autoritat Portuària de garantir la prestació dels Serveis Portuaris essencials definides en l'article 2 del citat Reial decret, s'informa del següent:

La vaga està convocada per la Intersindical-CSC i per la Intersindical Alternativa de Catalunya-IAC que afecta a les províncies de Catalunya.

La vaga s'ha convocat per el dia 18 d'octubre de 2019 des de les 00.00 hores fin les 24.00 hores.

  La convocatòria afecta a la totalitat dels treballadors/es  de les Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona així com els treballadors/es que realitzen la seva activitat en els serveis portuaris d'aquests ports.

  A fi de garantir les seguretat en aquestes infraestructures portuàries i d'establir un mínim servei que permeti la mobilitat per la mateixa del transport marítim de persones i mercaderies, al mateix temps que es compagina amb el lliure exercici del dret de vaga dels treballadors/es.

Els serveis mínims que s'estableixen són:

Els de vigilància, control i seguretat necessaris per a garantir el 50%, arrodonit en excés, dels accessos d'entrada i sortida disponibles, així com per a garantir la seguretat en totes les instal·lacions portuàries.

Els imprescindibles per a garantir el desenvolupament normal del trànsit de passatgers i vehicles en règim de passatge, en els serveis mínims establerts en Marina Mercant (serveis de transport marítim). A més, hauran de quedar garantits els serveis a la resta de bucs de passatge que tingui prevista escala en el port.

El personal mínim imprescindible per a garantir el desenvolupament de les operacions que afectin mercaderies perilloses, inclosa l'estiba i desestiba, la permanència de la qual en el port pugui representar un risc greu per a persones o instal·lacions. Així mateix, el personal d'estiba i desestiba necessari per al corriment de càrregues o urgències de descàrrega per contingències imprevistes.

Els serveis de practicatge, remolc, amarri, estiba i desestiba, necessaris per a garantir els serveis mínims establerts per al transport marítim i aquelles situacions d'emergència o sinistres que així ho requereixin. En tot cas, aquests serveis hauran de prestar-se als bucs de passatge que tinguin prevista escala en el port.

Els serveis de senyalització marítima i sistemes d'ajuda a la navegació al 100%.

El personal de manteniment imprescindible per a l'adequada realització dels serveis mínims establerts.