Servei d'Atenció al Client

La majoria de les empreses, ja siguin públiques o privades, concentren una part important dels seus esforços en atendre correctament els seus clients, usuaris i sectors socials més propers, mitjançant els seus serveis d'atenció al client.

Per atendre-us millor, el Port de Tarragona va crear fa uns anys el seu Servei d'Atenció al Client (SAC) amb una clara vocació d'informar i donar respostes de forma integral a totes les qüestions relacionades amb el conjunt de la comunitat portuària, un ampli col•lectiu format per diversos actors: administracions, empreses concessionàries i/o autoritzades que operen al Port, agents i personal que treballa en serveis portuaris (estiba, desestiba, remolc, amarratge, practicatge, feines auxiliars, etc.).

 

​​ Contacta amb el SAC

Generated with MOOJ Proforms Version 1.5
*Informació requerida

PROTECCIÓ DE DADES. COMUNICACIONS GENERALS I CURRíCULUMS

De conformitat amb el que disposa I'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD) i I'article 18 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, el Port de Tarragona us informa que les dades personals subministrades seran objecte de tractament, en compliment de les seves funcions. En cas que es trameti informació curricular, les seves dades personals seran objecte de tractament durant un any per a possibles processos de selecció de personal. Si un cop passat aquest temps, el Port de Tarragona no s'ha posat en contacte amb Vostè, el seu currículum es donarà de baixa del fitxer de forma automàtica. D'altra banda, el Port de Tarragona, com a responsable del fitxer, reconeix a la interessada/t la possibilitat d'exercir gratuïtament els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant una comunicació escrita adreçada a: Port de Tarragona, passeig de l'Escullera s/n, 43004 Tarragona, tot adjuntant una còpia del document que acrediti la seva identitat i indicant expressament el dret que desitja exercir. Si transcorreguts trenta dies des de la recepció d'aquesta comunicació, no ha manifestat el contrari, el Port de Tarragoan entendrà que autoritza el tractament de les seves dades en els termes exposats anteriorment.

Proforms
Reload

 

Propers esdeveniments fires i jornades

Dijous 22 Febrer 2018
Dijous 22 Febrer 2018
00:00 - 00:00
Encuentro Nacional Operadores Cereales (ENOC)
Auditorio de Zaragoza

Dilluns 26 Febrer 2018
Dimecres 28 Febrer 2018
00:00 - 00:00
Nou curs d'Oficial de Protecció d'Instal·lació Portuària (OPIP)
Arxiu del Port

Dilluns 5 Març 2018
Dijous 8 Març 2018
00:00 - 00:00
Seatrade Cruise Global
Broward Country Convention Center

Avís de circulació


No hi ha esdeveniments previstos

     Servei Atenció al Client

    sac@porttarragona.cat

      977 259 400 | Ext. 1125 i 1219

      977 259 462 

      901 116 658

    Fax. 977 225 499   

 

On som?

 

 

 

 

SABER-NE MÉS