PCF

INSTAL·LACIONS FRONTERERES DE CONTROL SANITARI DE MERCADERIES (IFCSM)

El Port de Tarragona disposa d’unes instal·lacions frontereres de control sanitari de mercaderies (IFCSM), denominades comunament com a Punt de Control Fronterer (PCF), homologades d’acord amb la legislació vigent, per al control i inspecció física i documental, sanitària i duanera, de les mercaderies que arriben a la Unió Europea.

 Administració IFCSM
 Moll d'Andalusia, Port de Tarragona          
 977 999 014
  Jornada de prestació del servei a les IFCSM
  De 08:00 a 15:00 hores
  De dilluns a divendres
 

 

 

EQUIPAMENTS IFCSM

 L'edifici de les IFCSM-PCF ocupa una parcel·la de 1.684,11 m2. L'exterior està urbanitzat amb una platja de maniobres per a camions i aparcaments (turismes i camions). La planta baixa està destinada a les operacions d'inspecció, on s'ubiquen quatre tipus d'instal·lacions diferenciades en funció dels productes que s'inspeccionen i es controlen en cadascuna d’elles. L'edifici del PIF és una instal·lació que compta amb diverses dependències on s'ubiquen el Punt de Control Fronterer, el Recinte Duaner Habilitat, el Punt Designat d'Importació i el PVNCH/PNAA.

PIF

Punt de Control Fronterer | PCF

Destinat a la inspecció d'animals vius i productes d'origen animal, consum humà i consum no humà. També s'inspeccionen productes d'origen no animal per a consum animal.

INSTAL·LACIONS

Superfície total: 417,15 m2

 2 zones d'operacions (consum humà i consum no humà)

 6 fingers o molls de càrrega (amb plataforma hidràulica)

 2 cambres de temperatura ambient

 4 cambres de congelació i refrigeració

 2 sales d'inspecció

 

 

 

PUNT D’INSPECCIÓ DUANERA (PIA) 

 El Port de Tarragona compta amb un Punt d’Inspecció Duanera per al control duaner i aranzelari i impostos establerts a la normativa vigent estatal i de la Unió Europea. La Duana, Departament de Duanes i Impostos Especials de l’Agència Estatal d' Administració Tributària (AEAT) disposen d’un nou edifici en el moll d’Andalusia, dotat d’instal·lacions específiques per al desenvolupament de les seves competències en el Port de Tarragona, entre les quals destaca un escàner de contenidors i vehicles.

PIA

PIA

 Sortida de mercaderies per duana

Instrucció 1.2016

INSTAL·LACIONS

Superfície total: 400 m2

 1 sala d'inspecció

 3 fingers o molls de càrrega (amb plataforma hidràulica)

 1 cambra refrigerada

 

 

 

 

SERVEIS IFCSM

 En el conjunt de les instal·lacions frontereres de control sanitari de mercaderies (IFCSM), es desenvolupen tasques d'inspecció i control de les mercaderies per a assegurar les adequades condicions higièniques, sanitàries, de qualitat comercial i seguretat industrial dels productes que s'importen i exporten.

SIF

PROCEDIMENTS DE SERVEIS D'INSPECCIÓ FRONTERERS

Sanitat Exterior - Importacions

Realitza els controls i vigilància de les condicions higienicosanitàries en el tràfic internacional de mercaderies per a consum humà. Pel seu origen es classifiquen en: productes d’origen animal (POA) y productes d’origen no animal (PONA). Realitza les inspeccions:

 POA al Punt de Control Fronter (PCF).

 PONA al Recinte Duaner Habilitat (RAH).

 Fruita seca, cas especial que es du a terme al Punt Designat d'Importació (PDI)

Sanitat Animal - Importacions

Li correspon la inspecció i control sanitari d’animals vius i de productes d'origen animal no destinats al consum humà, productes zoosanitaris, productes per a l'alimentació animal i medicaments veterinaris. Realitza les inspeccions:

 POA al Punt d'Inspecció Fronterera (PIF).

 PONA al Recinte Duaner Habilitat (RAH).

Sanitat Vegetal - Importacions

Actuació en la inspecció i control fitosanitari, contra la introducció en territori nacional o de la Unió Europea d’organismes nocius per als vegetals o productes vegetals procedents de tercers països, expedició de certificats fitosanitaris d'exportació i autorització d’introducció de productes d’origen vegetal. Realització d’inspeccions:

 Recinte Duaner Habilitat (RAH) / PIF-fito.

Sanitat Vegetal/Sanitat Animal

Una tercera ampliació de les IFCSM ha disposat una nova instal·lació en les IFCSM, independent de les ja existents, per a fer les inspeccions de control sanitari dels productes d’origen vegetal no destinats al consum humà i control sanitari dels productes d’origen no animal destinats a alimentació animal

 Productes d’origen vegetal no destinats al consum humà (PVNCH)

 Productes d’origen no animal destinats a alimentació animal PNAA

 

 

 

 

Tarifes i taxes

 Vegeu, entre d'altres, les tarifes de Serveis IFCSM i Duana 
+ info

MÉS INFORMACIÓ OPERACIONS I SERVEIS PORTUARIS

 

El més visitat

Treballa amb nosaltres

Treballa amb nosaltres

Borsa de treball de la Autoritat Portuària de Tarragona
Servei atenció al client

Servei atenció al client

Contacta amb nosaltres
Dades Obertes

Dades Obertes

Aquí trobareu publicades les dades de caràcter públic de l'organisme
Perfil del Contractant

Perfil del Contractant

Aquí trobareu publicades les dades de caràcter públic de l'organisme
Comunicació i premsa

Comunicació i premsa

Notícies d'interés i actualitat de la Autoritat Portuària de Tarragona
SEA

SEA

SISTEMA D'ENTREGUES D'AGROALIMENTARIS
Situació de Vaixells

Situació de Vaixells

Gisweb, programa de situació de vaixells, escales i moviments
Sol·licituds de serveis via portus

Sol·licituds de serveis via portus

Sol·licituds de serveis i comunicats per al vaixell, la mercaderia i el passatge

Centre d'acreditacions

Centre d'acreditacions

Procés administratiu que comporta certificar a una empresa/organització per accedir-hi al Port

Tràfics

Tràfics

Tràfic de mercaderies a la Autoritat Portuària de Tarragona