Atrás

Passeig Marítim del Miracle

 

Tarragona una ciutat més oberta al mar

 

Una obra per a la ciutat de Tarragona i els seus visitants

L'actuació executada i finançada pel Port de Tarragona s'ha realitzat sobre una longitud de 650 metres, des de l'accés al Port Esportiu fins al límit de l'Autoritat Portuària. L'obra d'urbanització del passeig marítim del Miracle ha permès reordenar l'emplaçament millorant l'espai dedicat als vianants, amb una vorera d'amplada variable (mínim 3 metres, màxim de 8 metres). Des d'ara el Passeig del Miracle compta a més amb carril bici bidireccional de 2,80 metres d'amplada i a una distància de seguretat d'1,2 metres de la vorera, tot complementat amb elements de jardineria i mobiliari urbà.

Pel que fa a la jardineria, el Port de Tarragona ha mantingut la seva aposta per una jardineria sostenible amb espècies vegetals autòctones de la regió mediterrània i espècies al•lòctones adaptades al clima, ja que suporten les sequeres prolongades, els forts vents, la salinitat i els sòls pobres en matèria orgànica. En el seu conjunt les espècies escollides (plantes mediterrànies aromàtiques i arbustives, bulbs, plantes enfiladisses i gramínies autòctones i al•lòctones de diferents tonalitats) afavoreixen la supervivència dels insectes pol•linitzadors, com ara les papallones i les abelles. Les espècies arbustives i els arbres també proporcionen refugi a espècies silvestres com les aus.

El nou espai és totalment accessible, per la qual cosa s'ha executat una nova rampa d'accés a la platja. També s'ha instal•lat paviment tàctil en tot el passeig per indicar els itineraris i els passos de vianants, que estan lleugerament elevats per tal de millorar la seguretat dels vianants. La zona destinada a caminar ha estat tota executada al mateix nivell, tot eliminant les barreres arquitectòniques.

Les obres del remodelat passeig marítim del Miracle van iniciar-se el passat mes de maig i han tingut un termini d'execució de 9 mesos. Els treballs s'han realitzat en diferents fases per tal de mantenir la circulació de vehicles i vianants a la zona, tot reduint l'afectació diària a la zona. Amb una inversió total d’un milió d’euros. La inauguració va ser el dia 22 de febrer del 2019

En el disseny del passeig, just davant dels ascensors de la passarel•la, destaca la presència d'un balconet, rèplica del Balcó del Mediterrani de la Rambla Nova. Es reforça així la idea de la unió de la ciutat amb el mar Mediterrani.

  

   

  El nou passeig marítim del Miracle en dades:

  El mobiliari urbà està format per 30 bancs, 2 fonts d'aigua, 10 papereres i quatre zones d’aparcar bicis.

  S'ha instal•lat tota una nova línia d'il•luminació al passeig consistent amb unes columnes de doble alçada per il•luminar la zona de vehicles i la vorera:

  30 nous punts de llum LED.

  Alçada il•luminació per a vehicles 7 metres.

  Alçada il•luminació per a vianants 6 metres.

  Pel que fa als principals espais, el nou passeig té:

  3.600 metres quadrats de vorera formada per 150.000 llambordes ceràmiques de color vermell.

  1.600 metres quadrats de zona de jardí:

      o 71 arbres nous formats per pins, oliveres i tamarius.

      o 3.150 plantes i arbustos.

      o 35 espècies diferents.

      o Tota la jardineria s'ha escollit per ser de baix consum hídric i adaptada al clima mediterrani i especialment per viure al costat del mar.

      o Mur vegetal per separar l'espai de les vies d'ADIF.

  1.900 metres quadrats de carril bici, pintat de color vermell i separat de la zona de vehicles per 420 separadors de plàstic reciclat i reflectants.

    

   

  ​Sala de premsa Port de Tarragona

   

  TV3 | Telenotícies comarques

  TAC12 | Telenotícies

  La 1 Catalunya | Informatiu Catalunya

  3/24 | 12/14

  ​​

  GALERIA DE PREMSA