Atrás

Els Fons Documentals

En aquest apartat teniu a la vostra disposició quins fons documentals conserva l'Arxiu. En la majoria d'ells teniu accés a descarregar-vos l'inventari de les unitats documentals que el conformen.

 

Fons de l'Administració Portuària

Fons Junta Protectora de les Obres del Port: 1714-1878.

Documentació de la primera junta que s'encarregà de gestionar les obres portuàries entre 1790 i 1836.

Consta de 185 unitats documentals.

 

Descarrega inventari

 

Fons Junta de les Obres del Port - Autoritat Portuària de Tarragona: des de 1869 fins a l'actualitat.

Es tracta d'un fons obert que dia a dia s'amplia amb la documentació transferida per les diferents direccions i departaments de l'Autoritat Portuària de Tarragona. Consta de més de 15.600 unitats documentals.

 

Fons de Ports Agregats: 1927-1969.

Aplega documents dels ports de Cambrils, Salou i de l'Ametlla de Mar que durant una època depengueren del Port de Tarragona. Consta de 51 unitats documentals.

 

Descarrega inventari

 

Fons de Fars: des de 1864.

Conté els documents dels fars de la costa tarragonina (des de Torredembarra als del delta de l'Ebre). Consta de 82 unitats documentals.

 

Descarrega inventari

 

Fons Escola Taller del Port de Tarragona: 1992-1995.

Consta de 115 unitats documentals procedents de l'activitat de l'Escola Taller del Port creada l'any 1992 per tal de potenciar els diferents oficis vinculats amb la construcció de barques tradicionals de la nostra costa, i la recuperació de diverses embarcacions significatives per al nostre Port.

Fons Centre d'Estudis Marítims i Activitats del Port de Tarragona: 1991-2005.

Aplega 108 unitats documentals d'aquesta associació creada per gestionar les activitats socials i culturals del Port de Tarragona.

  

 

Fons Comercials i d'Empresa

Fons d'Astilleros de Tarragona, SA: 1919-1998. Consta de 225 unitats documentals i un centenar de plànols de la documentació generada per aquesta empresa de construcció i reparació de vaixells que va estar operativa al Port des de l'any 1918 fins al 2000.

 

Fons Personals

Fons Fernando Pons Prat: 1959-1977.

Fernando Pons Prat va ser un armador del Serrallo de Tarragona. El fons conté els projectes, plànols, fotografies i documentació de les barques de pescaPachicha, La Cruz, Juanita, SanJaime i Pio XII.

Descarrega inventari

Fons Serrano Suñer: 1939-1968.

Eduardo Serrano Suñer fou director del Port de Tarragona des dels anys 1939 a 1972. Aquest fons està format per 3 unitats documentals.

Descarrega inventari

 

 

 

Fons d'altres administracions

Fons Capitania Marítima: 1859-1998.

Ingressat l'any 2008 i 2011, consta de 158 unitats documentals i aplega quatre sèries: els fulls d'assentaments de vaixells, els rols de despatx i dotació,  les llicències de pesca  i navegació i els llibres d'anotació de les llibretes d'inscripció marítima.

Descarrega inventari

 

Fons d'associacions

Fons Club Nàutic: 1915-1998.

Ingressat l'any 2010, consta de 4 unitats documentals que contenen els llibres d'actes de l'entitat des de l'any 1928 fins al 1967, documentació econòmica i administrativa, de l'Escola de Marineria, de la Secció de Rem i fotografies.

Descarrega inventari

Fons Gremi de Marejants : 1751- 2006.

Ingressat l'agost de 2010, consta de 12 unitats documentals que contenen els llibres d'actes de l'entitat des del 1885 al 1962,  inventaris, reglaments, registres de socis, llibres de comptabilitat, factures, escriptures dels immobles i projectes d'obra, etc.

Descarrega inventari

 

Fons Patrimonials

Fons Castellarnau: 1608-1866.

Es tracta d'un fons privat del que fou tresorer de la Junta Protectora de les Obres del Port de Tarragona, Josep Anton de Castellarnau. Consta de 8 unitats documentals.

Descarrega inventari

 

 

Col·leccions

Plànols: 1.750 unitats

 

Fotografies: 10.215 registres

Ephemera: 1.343 registres
 

Enregistraments audiovisuals : 248 unitats

 

Coneixeu l'Arxiu

Els Fons

Els Fons


En aquest apartat teniu a la vostra disposició la descripció dels Fons Documentals més importants de l'Arxiu.

Arxiu Digital

Arxiu Digital


L’Arxiu Digital és un ambiciós projecte del Port de Tarragona que pretèn passar a format digital les sèries més consultades.

Fototeca

Fototeca


La Fototeca aplega més de 10.000 imatges del Port de Tarragona que permeten estudiar l'evolució de la infraestructura.

Difusió

Difusió


L'objectiu prioritari és donar a conèixer el nostre centre i els nostres fons

Premi d'Investigació

Premi d'Investigació


Per potenciar i fomentar la tasca d'investigació, des de l'any 2004, es convoca el Premi d’Investigació Port de Tarragona dotat amb 6.000 euros.

L'Arxiu Educa

L'Arxiu Educa


Organitzem activitats didàctiques amb l’objectiu de donar a conèixer els nostres fons i la tasca que fem als arxius.

Biblioteca / Hemeroteca

Biblioteca / Hemeroteca


L'Arxiu disposa també d´una important biblioteca auxiliar al voltant dels 9.000 volums, principalment de temàtica marítima i portuària.

 ​

AGENDA D'ACTIVITATS PORT I CIUTAT TARDOR 2019

Activitats culturals i lúdiques

Visita la nostra agenda
+ info

 

Propers esdeveniments a l'Arxiu

30 Octubre 2019
10:00 - 11:00
150 aniversari Junta Obres Port de Tarragona
Tinglado 1


14 Novembre 2019
19:00 - 20:00
Presentació Atles Històric
Tinglado 1


16 Novembre 2019
18:00 - 19:30
Dia Mundial del Nen
Arxiu del Port


17 Novembre 2019
11:00 - 12:00
Dia Mundial del Nen
Arxiu del Port


     Arxiu del Port

     arxiu@porttarragona.cat

    977 259 400 | De Ext. 5001 a 5006

 

     Servei de publicacions

     publicacions@porttarragona.cat

     977 259 400 | Ext. 5003

 

     Horari de consulta

     De dilluns a divendres de 9 a 14 h

 

     On és l'Arxiu del Port i el Servei de Publicacions

 

 Canals socials Arxiu del Port

 

     La vida d'un document portuari

 

PRESTACIÓ DE SERVEIS ESSENCIALS DEGUT A LA VAGA GENERAL A CATALUNYA  CONVOCADA EL 18 D'OCTUBRE DE 2019
 
 

18 / 10/ 2019

Tot el dia

A la vista de la vaga general convocada per al dia 18 d'octubrre de 2019  i d'acord amb la resolució de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge de data 15 d'octubre de 2019 i, conforme el que s'estableix en Reial decret 58/1994, sobre l'obligació d'aquesta Autoritat Portuària de garantir la prestació dels Serveis Portuaris essencials definides en l'article 2 del citat Reial decret, s'informa del següent:

La vaga està convocada per la Intersindical-CSC i per la Intersindical Alternativa de Catalunya-IAC que afecta a les províncies de Catalunya.

La vaga s'ha convocat per el dia 18 d'octubre de 2019 des de les 00.00 hores fin les 24.00 hores.

  La convocatòria afecta a la totalitat dels treballadors/es  de les Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona així com els treballadors/es que realitzen la seva activitat en els serveis portuaris d'aquests ports.

  A fi de garantir les seguretat en aquestes infraestructures portuàries i d'establir un mínim servei que permeti la mobilitat per la mateixa del transport marítim de persones i mercaderies, al mateix temps que es compagina amb el lliure exercici del dret de vaga dels treballadors/es.

Els serveis mínims que s'estableixen són:

Els de vigilància, control i seguretat necessaris per a garantir el 50%, arrodonit en excés, dels accessos d'entrada i sortida disponibles, així com per a garantir la seguretat en totes les instal·lacions portuàries.

Els imprescindibles per a garantir el desenvolupament normal del trànsit de passatgers i vehicles en règim de passatge, en els serveis mínims establerts en Marina Mercant (serveis de transport marítim). A més, hauran de quedar garantits els serveis a la resta de bucs de passatge que tingui prevista escala en el port.

El personal mínim imprescindible per a garantir el desenvolupament de les operacions que afectin mercaderies perilloses, inclosa l'estiba i desestiba, la permanència de la qual en el port pugui representar un risc greu per a persones o instal·lacions. Així mateix, el personal d'estiba i desestiba necessari per al corriment de càrregues o urgències de descàrrega per contingències imprevistes.

Els serveis de practicatge, remolc, amarri, estiba i desestiba, necessaris per a garantir els serveis mínims establerts per al transport marítim i aquelles situacions d'emergència o sinistres que així ho requereixin. En tot cas, aquests serveis hauran de prestar-se als bucs de passatge que tinguin prevista escala en el port.

Els serveis de senyalització marítima i sistemes d'ajuda a la navegació al 100%.

El personal de manteniment imprescindible per a l'adequada realització dels serveis mínims establerts.