Intermodalitat

LA GRAN APOSTA PEL FERROCARRIL

El Port de Tarragona fa una aposta clara per la intermodalitat per tal d'optimitzar la cadena logística i poder oferir un millor servei als seus clients, tant des del punt de vista econòmic com en sostenibilitat.

 El Port de Tarragona té accés ferroviari d'ample ibèric a tot el recinte portuari i ample mixt (UIC+ibèric) en més de 10 km. A més, disposa d'accés electrificat als molls i terminals de la zona de Ribera, zona dedicada a càrrega general. 

A les instal·lacions portuàries, el 2016, es van moure 1.454.344 tones en ferrocarril. En total, 4.104 trens o 64.643 vagons van circular per les instal·lacions del Port de Tarragona.

 

INTERMODALITAT

El ferrocarril al Port

CARACTERÍSTIQUES
 

 

ADIF-PORT
2 punts de connexió
a la xarxa general

VIES XARXA
INTERNA
46 km

AMPLE IBÈRIC
+ UIC
10,3 km

MOVIMENT
14 trens/dia

CAPACITAT
250.000 TEUS 
 
4 vies de 750 m

 

XARXA INTERNA
 


VEURE MAPA XARXA FERROVIÀRIA

Descarrega

El Port com a Administrador Ferroviari

Normativa i característiques
+ info
  

 

 

RAMALS
 

El Port disposa d'accessos ferroviaris que connecten amb la línia direcció Saragossa-Madrid, la línia direcció València i la línia direcció Barcelona, per tant estem connectats amb tot Europa.

La xarxa ferroviària interna del Port dóna servei a tots els molls operatius. D'est a oest, hi ha tres ramals que connecten la xarxa interna del Port amb la xarxa d'ADIF. 

En sentit est, el primer ramal recorre el moll d'Aragó fins a arribar al moll de Catalunya, desdoblant-se per dos itineraris possibles al llarg de la terminal de càrrega de carbó

El segon ramal discorre en paral·lel a la riba esquerra del riu Francolí (en sentit oest). Aquest segon ramal dóna accés als molls de Castella (amb tres punts d'entrada) i de la Química, arribant a l'estació ferroviària de la Química. 

El tercer ramal, connectat a la línia de València, passa pel moll d'Hidrocarburs fins a arribar als molls d’Andalusia, Cantàbria i Galícia. Concretament al moll de Galícia, hi ha la Terminal intermodal la Boella, contigua a la terminal de contenidors. Aquest ramal també dóna servei a les àrees del Port on s'ubiquen gran part de les instal·lacions destinades a càrrega general com la terminal de vehicles, una terminal multipropòsit i la futura Zona d’Activitats Logístiques (ZAL).

 

INSTAL·LACIONS DESTACADES

Terminal Intermodal la Boella

Terminal Intermodal la Boella

La Terminal intermodal del Port, actualment denominada La Boella és una terminal ferroviària intermodal de trànsit de mercaderies amb origen/destí nacional (península Ibèrica) com internacional.  
 
La terminal intermodal "La Boella" és en l'actualitat una terminal pública  i oberta a tot tipus de càrregues. La seva vocació intermodal té a veure amb tot allò que -directa o indirectament- té relació amb el ferrocarril. La seva activitat abasta tots els serveis relacionats amb el transport ferroviari, com ara la recepció i entrega de mercaderies a les unitats de transport multimodal, amb o sense connexió marítima.
 
A això, cal sumar-li una excel·lent connexió marítima de la qual disposa, per la posició geoestratègica del Port de Tarragona al Mediterrani. A més, el fet que estigui situada al costat de la terminal de contenidors de DP World, garanteix les millors connexions marítimes d'escala internacional.
 
La terminal intermodal pretén fomentar les importacions i exportacions de tot el hinterland de Tarragona (Catalunya, Aragó, Madrid) facilitant els fluxos comercials. Per això resta oberta a totes les empreses de la zona interessades en el transport ferroviari i en la intermodalitat mitjançant la seva connexió amb el transport marítim i per carretera. 

 

SERVEIS DE TERMINAL INTEGRADA DE MERCADERIES I UNITAT INTERMODALS

 

Concretament:

 Recepció, formació i expedició de trens

 

 Càrrega i descàrrega de contenidors

 

 Serveis de Depot: emmagatzematge, neteja, reparacions

 

 Càrrega i descàrrega de trens de càrregues   

 

Consolidació i desconsolidació de càrregues 

 

 

 Superfície actual de 5 ha amb possibilitat d'expansió

 

 Terminal oberta a totes les empreses de la zona 

 

 Pot operar tot tipus de tràfics: contenidors, caixes mòbils, vehicles i remolcs

 

 Habilitada per a la càrrega i descàrrega de mercaderies perilloses

 

 Accés electrificat

 

4 vies d'ample mixt (ibèric + UIC) executades sobre llosa de formigó

 

Capacitat de 250.000 TEU

 

Circulació de trens de fins a 750 metres de longitud

 

 Apte per a l'explotació amb Pòrtic RTG

 

 Ubicada prop de l'escàner de contenidors per a inspecció no intrusiva

 

 Terminal pròxima al Punt d'Inspecció Fronterera (PIF)

 

TRÀFIC DE CONTENIDORS

Contenidors

  Des del Port apostem per la diversificació dels tràfics i la intermodalitat.  
+ info
  

 

 

 

 

 


OK 

 

Ubicació privilegiada

La Terminal intermodal està situada estratègicament en el traçat del corredor del Mediterrani, just a la intersecció del corredor que va cap a Europa i centre d'Espanya.  

En el recinte portuari, la Terminal es troba molt a prop de la ZAL (Zona d'Activitats Logístiques) del Port de Tarragona, la terminal de contenidors gestionada per DP World (al moll d'Andalusia), i tots els serveis d'inspecció sanitaris i duaners, incloent-hi l'escàner de contenidors per a inspecció no intrusiva.

El valor afegit d'aquesta intermodal neix precisament de la proximitat entre les infraestructures més directament relacionades amb el tràfic, control i inspecció, i transport de mercaderies.

De fet la terminal de contenidors, la terminal intermodal i el PIF (Punt d'Inspecció Fronterera) estan en un radi d'uns 500 metres, i molt a prop de la zona on s'ubicarà la ZAL.

 
 

Inspecció i control

  Vegeu les instal·lacions dedicades a la inspecció i control de mercaderies del Port de Tarragona.
+ info
 
 

 


CO
2 

 

Una logística més eficient

 

El Port de Tarragona fa una aposta clara per la intermodalitat per optimitzar la cadena logística i poder oferir als seus clients un millor servei, tant des del punt de vista econòmic com ecològic.
 
La terminal és una opció a tenir en compte si es volen optimitzar costos i reduir emissions, i l'hem desenvolupada per tal que estigui preparada per a les noves exigències del mercat  amb ample europeu i ample ibèric.
 
L'ús del ferrocarril permet  disminuir l'empremta i emissions de CO2, millorant la sostenibilitat del procés de transport.
 

Sostenibilitat

  Treballem per assolir l’excel·lència en la gestió ambiental i energètica. 
+ info
 
 

Tríptic comercial de la Terminal intermodal 'La Boella'

 

 

Descarrega tríptic

 

 

Propers esdeveniments fires i jornades

Dijous 22 Febrer 2018
Dijous 22 Febrer 2018
00:00 - 00:00
Encuentro Nacional Operadores Cereales (ENOC)
Auditorio de Zaragoza

Dilluns 26 Febrer 2018
Dimecres 28 Febrer 2018
00:00 - 00:00
Nou curs d'Oficial de Protecció d'Instal·lació Portuària (OPIP)
Arxiu del Port

Dilluns 5 Març 2018
Dijous 8 Març 2018
00:00 - 00:00
Seatrade Cruise Global
Broward Country Convention Center

 

 

On som?

 

 

 

 

SABER-NE MÉS