SERVEIS

Operacions i Serveis portuaris

Operacions i Serveis portuaris


Els serveis portuaris són les activitats de prestació necessària per a l'explotació del port.

Serveis Comercials

Serveis Comercials


Les activitats comercials portuàries han de sol·licitar-se amb procediments determinats seguint la normativa adient.

Sol·licitud de serveis

Sol·licitud de serveis


Sol·licituds de serveis i comunicats per al vaixell, la mercaderia i el passatge

Tarifes i taxes

Tarifes i taxes


Accediu als documents i normatives relacionades amb les liquidacions, cobrament i pagament de les activitats i gestions portuàries.

Centre d'Acreditacions

Centre d'Acreditacions


El Centre d'Acreditacions expedeix, renova i dóna de baixa les targetes d'accés que permeten superar el control automàtic d'entrada/sortida al recinte portuari.

Fars i abalisament

Fars i abalisament

Les ajudes a la navegació marítima inclouen els sistemes visuals, acústics o radiolèctrics per tal de posicionar les embarcacions o els perills propers als vaixells

Ferrocarril

Ferrocarril
La Xarxa Ferroviària d'Interès General (RFIG) del Port de Tarragona està gestionada per l'Autoritat Portuària de Tarragona com a administrador ferroviari

Domini Públic

Domini Públic

L'Autoritat Portuària gestiona a través de la Direcció de Domini Públic i Protecció Portuària, l'espai portuari per a usos públcs o privats

Directori Comunitat Portuària

Directori Comunitat Portuària

Des d'aquesta secció trobareu la informació de contacte de les diferents empreses que operen al Port de Tarragona.

 

 

NEGOCI

Tràfics

Tràfics

Diversificació i composició dels diferents tràfics de mercaderies al Port

SEA (Sistema d'Entregues d'Agroalimentaris)

SEA (Sistema d'Entregues d'Agroalimentaris)

Sistema per a facilitar al transportista la recollida de mercaderia de les terminals d’agroalimentaris

Estadístiques

Estadístiques


El Port de Tarragona ha consolidat un notable creixement reflectit en el comportament positiu dels seus principals tràfics portuaris i dels indicadors econòmics

Terminals

Terminals


Detallem l'organització de molls i terminals en el Port de Tarragona

Línies regulars

Línies regulars


El Port de Tarragona manté línia directa amb 60 països, a través de les 40 línies marítimes regulars que té establertes amb ports de tot el món

Intermodalitat

Intermodalitat


El Port de Tarragona fa una aposta clara per la intermodalitat per optimitzar la cadena logística i poder oferir un millor servei

Oportunitats

Oportunitats

L'ampliació del Moll de la Química reforça el posicionament del Port de Tarragona com hub al Mediterrani

Zona d'Activitats Logístiques

Zona d'Activitats Logístiques

El nou espai disposa 92 hectàrees per a activitats logístiques relacionades amb el tràfic marítim amb valor afegir

Agenda comercial

Agenda comercial

Fires i jornades