Serveis Comercials

Les activitats comercials portuàries han de sol·licitar-se amb procediments determinats seguint la normativa adient.  Accediu a les eines per a sol·licitar o comunicar, formalment, l'activitat que voleu dur a terme al nostre Port.

Si la vostra empresa presta alguna d'aquestes activitats, aquí trobareu la documentació adient per sol·licitar el permís idoni.

L'activitat portuària de prestació de serveis es desenvolupa en un marc de lliure i lleial competència per les empreses que els presten al port. Al nostre Port també s'hi desenvolupen activitats de prestació de serveis amb naturalesa comercial que, tot i no tenir caràcter de serveis portuaris, estan vinculats a l'activitat portuària. 

 

 

Provisionistes
de vaixells

Consignataris
de vaixells

Subministradors
de combustible

Empreses
auxiliars

 

 

 

MODEL SOL·LICITUD
PRESTACIÓ SERVEIS COMERCIALS
Descarrega


 

NORMATIVA

 

LEGISLACIÓ CONSOLIDADA. Text refòs de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant (RDL 2/2011)

Els serveis comercials es prestaran en règim de concurrència. Són serveis comercials les activitats de prestació de naturalesa comercial, que, no tenint el caràcter de servei portuari, estiguin vinculats a l'activitat portuària.

Serveis comercials

Descarrega

 

PLECS DE CONDICIONS PARTICULARS

 

PROVISIONISTES EN VAIXELLS

Documentació requerida em el 'Plec de condicions particulars per a la prestació de l'activitat comercial d'aprovisionament a vaixells, en el Port de Tarragona", aprovat pel Consell d'Administració d'aquesta Autoritat Portuària amb data 3 d'abril de 2014.

Aprovisionament a vaixells

Descarrega

CONSIGNATARI DE VAIXELLS

Plec de condicions particulars

Plec de condicions particulars del servei comercial de consignació de vaixells

Descarrega

SUBMINISTRADORS DE COMBUSTIBLE

Documentació requerida en el 'Plec de condicions particulars per a l'exercici de l'activitat comercial d'avituallament d'hidrocarburs a vaixells per mitjà de camions cisterna, al Port de Tarragona' aprovat pel Consell d'Administració d'aquesta Autoritat Portuària amb data 27 de novembre de 2013.

Avituallament d'hidrocarburs a vaixells per mitjà de camions cisterna

Descarrega

Ampliació de l'objecte del 'Plec de condicions particulars per l'exercici de l'activitat comercial d'avituallament de combustible a vaixells per mitjà de camions cisterna, al Port de Tarragona', aprovat pel Consell d'Administració d'aquesta Autoritat Portuària amb  data 27 de novembre de 2013

AMPLIACIÓ Avituallament de combustible a vaixells per mitjà de camions cisterna

Descarrega

Documentació requerida en el 'Plec de condicions particulars per a l'exercici de l'activitat comercial d'avituallament  a vaixells mitjançant vaixell-tanc o gavarra, al Port de Tarragona', aprovat pel Consell d'Administració d'aquesta Autoritat Portuària  amb data 3 de maig de 2017.

Avituallament a vaixells mitjançant vaixell-tanc o gavarra

Descarrega

 

EMPRESES AUXILIARS

Plec de condicions particulars en tràmit

CÀRREGA I DESCÀRREGA

Documentació requerida en el 'Plec de condicions particulars per al servei comercial de càrrega i descàrrega sobre o des de vagó ferroviari, al Port de Tarragona', aprovat pel Consell d'Administració d'aquesta Autoritat Portuària  amb data 25 d'abril de 2019.

Càrrega i descàrrega sobre o des de vagó ferroviari

Descarrega

 

MODELS D'AVALS

 

MODEL AVAL PER A EMPRESES CONSIGNATÀRIES

Garantia de compliment de les seves obligacions derivades de l'autorització per al desenvolupament en l'àmbit portuari de l'ACTIVITAT de CONSIGNACIÓ

Descarrega

MODEL AVAL PER A EMPRESES D'ACTIVITATS COMERCIALS

  Garantia de l'autorització per desenvolupar activitats d'empreses d'activitats comercials​​

 

Descarrega

 

 

REGISTRE

Les persones interessades han de presentar la documentació requerida al registre de les oficines de l'Autoritat Portuària per iniciar el procediment adient. L’horari del servei per a registrar documents a l’APT és de 9 a 14 hores.

Registre

Més informació sobre el registre de l'Autoritat Portuària.
+ info

        

SEGUIU NAVEGANT - INFORMACIÓ RELACIONADA

SERVEIS PORTUARIS

 

Els serveis portuaris són les activitats de prestació necessària per a l'explotació del port i relacionades amb les operacions associades amb el tràfic marítim.

Anar a Serveis Portuàris

 

SOL·LICITUD DE SERVEIS 

Disposem de diverses eines per sol·licitar o comunicar formalment els serveis necessaris per al vaixell, mercaderia, o passatge durant la vostra estada en el nostre Port.

Anar a Sol·licitud de Serveis

 

SERVEIS COMERCIALS

Accediu als plecs de condicions i models de sol·licituds per a la realització d'aquestes activitats.

Anar a Serveis Comercials

 

DOMINI PÚBLIC

En aquest espai es descriuen i detallen les activitats en relació amb el domini públic portuari.

Anar a Domini Públic

 

TAXES I TARIFES

Consulteu els documents i normatives relacionades amb les liquidacions, cobrament i pagament de les activitats i gestions portuàries.

Anar a Taxes i Tarifes

 

COMUNITAT PORTUÀRIA 

Coneixeu les empreses que estan desenvolupant serveis portuaris i/o altres funcions relacionades amb les diverses activitats portuàries, degudament classificades.

Anar a Comunitat Portuària

 

 

 

Canals socials

Propers esdeveniments fires i jornades

Dijous 17 Octubre 2019
Divendres 18 Octubre 2019
00:00 - 00:00
European Commodities Exchange (ECE)

Dimarts 22 Octubre 2019
Dijous 24 Octubre 2019
00:00 - 00:00
Fruit Attraction
Madrid

    Domini Públic

     concessions@porttarragona.cat

     977 259 400 | Ext. 1128

 

On som?

 

 

 

 

SABER-NE MÉS

 

PRESTACIÓ DE SERVEIS ESSENCIALS DEGUT A LA VAGA GENERAL A CATALUNYA  CONVOCADA EL 18 D'OCTUBRE DE 2019
 
 

18 / 10/ 2019

Tot el dia

A la vista de la vaga general convocada per al dia 18 d'octubrre de 2019  i d'acord amb la resolució de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge de data 15 d'octubre de 2019 i, conforme el que s'estableix en Reial decret 58/1994, sobre l'obligació d'aquesta Autoritat Portuària de garantir la prestació dels Serveis Portuaris essencials definides en l'article 2 del citat Reial decret, s'informa del següent:

La vaga està convocada per la Intersindical-CSC i per la Intersindical Alternativa de Catalunya-IAC que afecta a les províncies de Catalunya.

La vaga s'ha convocat per el dia 18 d'octubre de 2019 des de les 00.00 hores fin les 24.00 hores.

  La convocatòria afecta a la totalitat dels treballadors/es  de les Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona així com els treballadors/es que realitzen la seva activitat en els serveis portuaris d'aquests ports.

  A fi de garantir les seguretat en aquestes infraestructures portuàries i d'establir un mínim servei que permeti la mobilitat per la mateixa del transport marítim de persones i mercaderies, al mateix temps que es compagina amb el lliure exercici del dret de vaga dels treballadors/es.

Els serveis mínims que s'estableixen són:

Els de vigilància, control i seguretat necessaris per a garantir el 50%, arrodonit en excés, dels accessos d'entrada i sortida disponibles, així com per a garantir la seguretat en totes les instal·lacions portuàries.

Els imprescindibles per a garantir el desenvolupament normal del trànsit de passatgers i vehicles en règim de passatge, en els serveis mínims establerts en Marina Mercant (serveis de transport marítim). A més, hauran de quedar garantits els serveis a la resta de bucs de passatge que tingui prevista escala en el port.

El personal mínim imprescindible per a garantir el desenvolupament de les operacions que afectin mercaderies perilloses, inclosa l'estiba i desestiba, la permanència de la qual en el port pugui representar un risc greu per a persones o instal·lacions. Així mateix, el personal d'estiba i desestiba necessari per al corriment de càrregues o urgències de descàrrega per contingències imprevistes.

Els serveis de practicatge, remolc, amarri, estiba i desestiba, necessaris per a garantir els serveis mínims establerts per al transport marítim i aquelles situacions d'emergència o sinistres que així ho requereixin. En tot cas, aquests serveis hauran de prestar-se als bucs de passatge que tinguin prevista escala en el port.

Els serveis de senyalització marítima i sistemes d'ajuda a la navegació al 100%.

El personal de manteniment imprescindible per a l'adequada realització dels serveis mínims establerts.