Museu del Port

 

 

L'any 2000, l'Autoritat Portuària de Tarragona va posar en marxa una nova activitat cultural:EL MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA
 
El magatzem de refugi construït al primer terç del segle XX és l'edifici idoni per exposar el fons patrimonial portuari. Atès el gran volum de la majoria de les peces exhibides, l'amplitud d'espai que ens ofereix aquesta antiga nau de dipòsit de mercaderies, permet plantejar un discurs integrador amb els objectes.
 
L'ús ciutadà i cultural en què el port havia especialitzat el Moll de Costa avalava la ubicació d'aquest espai que, amb el temps, ha anat recuperant i salvaguardant el patrimoni marítim i portuari de la nostra costa.
Presentem un recorregut per la història del port a través del temps, des que els romans hi desembarcaren fins a l'actualitat. La vida als molls, els tipus de pesca, les activitats esportives, les embarcacions i les mercaderies vinculades a la nostra mar també hi són representades.
 

XI Jornades d'Arqueologia Industrial de Catalunya - Tarragona 21, 22 i 23 de novembre de 2019 

 

Els resums de les comunicacions, pòsters i vídeos seran d’un màxim de 30 línies (unes 300 paraules). S’hi ha de consignar un breu currículum de l’autor/a o autors/es, de 5 línies com a màxim (unes 50 paraules) i les dades personals de l’autor/a o autors/es: nom i cognoms, adreça postal, adreça electrònica i telèfon de contacte.

El Museu del Port forma part de la Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana i de l'Associació de Museus Marítims de la Mediterrània.
 

Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana

Visiteu la pàgina oficial de la Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana.
+ info
 
Agraïm als visitants, professionals i donants  la seva col.laboració al llarg dels anys. Entre tots s'ha fet possible que el Museu exposi, creï, ensenyi, doni a conèixer i, sobretot, preservi el patrimoni marítim i portuari de la nostra costa.

​​

1.700 m2 habilitats

900 m2 d'exposició

400 m2 per activitats pedagògiques

400 m2  administració

Horaris

 

D'octubre a maig

de dimarts a dissabte de 10:00 a 14:00 hores i de 16:00 a 19:00 hores.

diumenges i festius d'11:00 a 14:00 hores.

Juny, juliol i setembre

de dimarts a dissabte de 10:00 a 14:00 hores i de 17:00 a 20:00 hores

diumenges i festius d'11:00 a 14:00 hores

16 de juliol (Verge del Carme) horari festiu 

Agost

 De dimarts a dissabte de 09:00 a 15:00 hores. A les tardes romandrà tancat

 Diumenges i festius d’ 11:00 a 14:00 hores

Tancat

Dilluns

1 de gener, 6 de gener i 25, 26 de desembre

Tarifes

Entrada gratuïta

Serveis

 

Biblioteca

Servei d'audioguia gratuït

Visites concertades per a grups

Activitats pedagògiques

Sala d'actes

  Botiga

Accessibilitat sense barreres

Aparcament

 
Museu del Port al Moll de Costa

 

TRÍPTIC INFORMATIU

Descarrega

 

Coneixeu el Museu

Programa pedagògic

Programa pedagògic


El servei educatiu del Museu vol donar a conèixer, als escolars que visitin el Port, els diferents aspectes desenvolupats en l'activitat quotidiana d'un port comercial, pesquer i esportiu com el de Tarragona.

La difusió

La difusió


Des del Museu del Port organitzem actes i activitats per a tots els públics amb l’objectiu prioritari de donar a conèixer el món marítim i portuari.

Què hem fet

Què hem fet


A continuació us oferim una mostra multimèdia d'algunes de les activitats que des del Museu s'han fet durant els darrers anys.

 

 

AGENDA D'ACTIVITATS PORT I CIUTAT TARDOR 2019

Activitats culturals i lúdiques

Visita la nostra agenda
+ info

 

Propers esdeveniments al Museu

27 Setembre 2019
5 Gener 2020
Els pràctics del Port de Tarragona
Museu del Port
21 Novembre 2019
23 Novembre 2019
XI Jornades de Arqueologia Industrial de Catalunya
Museu del Port

    Museu del Port

     museuport@porttarragona.cat

     Directe 977 259 434

      977 259 400 | Recepció Ext. 4411

     Reserves Ext. 4422

 

      Ubicació del Museu del Port

 

 

 

Canals socials Museu del Port

 

 

PRESTACIÓ DE SERVEIS ESSENCIALS DEGUT A LA VAGA GENERAL A CATALUNYA  CONVOCADA EL 18 D'OCTUBRE DE 2019
 
 

18 / 10/ 2019

Tot el dia

A la vista de la vaga general convocada per al dia 18 d'octubrre de 2019  i d'acord amb la resolució de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge de data 15 d'octubre de 2019 i, conforme el que s'estableix en Reial decret 58/1994, sobre l'obligació d'aquesta Autoritat Portuària de garantir la prestació dels Serveis Portuaris essencials definides en l'article 2 del citat Reial decret, s'informa del següent:

La vaga està convocada per la Intersindical-CSC i per la Intersindical Alternativa de Catalunya-IAC que afecta a les províncies de Catalunya.

La vaga s'ha convocat per el dia 18 d'octubre de 2019 des de les 00.00 hores fin les 24.00 hores.

  La convocatòria afecta a la totalitat dels treballadors/es  de les Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona així com els treballadors/es que realitzen la seva activitat en els serveis portuaris d'aquests ports.

  A fi de garantir les seguretat en aquestes infraestructures portuàries i d'establir un mínim servei que permeti la mobilitat per la mateixa del transport marítim de persones i mercaderies, al mateix temps que es compagina amb el lliure exercici del dret de vaga dels treballadors/es.

Els serveis mínims que s'estableixen són:

Els de vigilància, control i seguretat necessaris per a garantir el 50%, arrodonit en excés, dels accessos d'entrada i sortida disponibles, així com per a garantir la seguretat en totes les instal·lacions portuàries.

Els imprescindibles per a garantir el desenvolupament normal del trànsit de passatgers i vehicles en règim de passatge, en els serveis mínims establerts en Marina Mercant (serveis de transport marítim). A més, hauran de quedar garantits els serveis a la resta de bucs de passatge que tingui prevista escala en el port.

El personal mínim imprescindible per a garantir el desenvolupament de les operacions que afectin mercaderies perilloses, inclosa l'estiba i desestiba, la permanència de la qual en el port pugui representar un risc greu per a persones o instal·lacions. Així mateix, el personal d'estiba i desestiba necessari per al corriment de càrregues o urgències de descàrrega per contingències imprevistes.

Els serveis de practicatge, remolc, amarri, estiba i desestiba, necessaris per a garantir els serveis mínims establerts per al transport marítim i aquelles situacions d'emergència o sinistres que així ho requereixin. En tot cas, aquests serveis hauran de prestar-se als bucs de passatge que tinguin prevista escala en el port.

Els serveis de senyalització marítima i sistemes d'ajuda a la navegació al 100%.

El personal de manteniment imprescindible per a l'adequada realització dels serveis mínims establerts.