Atrás

Generated with MOOJ Proforms Version 1.5
*Informació requerida

PROTECCIÓ DE DADES. COMUNICACIONS GENERALS I CURRíCULUMS

De conformitat amb el que disposa I'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD) i I'article 18 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, el Port de Tarragona us informa que les dades personals subministrades seran objecte de tractament, en compliment de les seves funcions. En cas que es trameti informació curricular, les seves dades personals seran objecte de tractament durant un any per a possibles processos de selecció de personal. Si un cop passat aquest temps, el Port de Tarragona no s'ha posat en contacte amb Vostè, el seu currículum es donarà de baixa del fitxer de forma automàtica. D'altra banda, el Port de Tarragona, com a responsable del fitxer, reconeix a la interessada/t la possibilitat d'exercir gratuïtament els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant una comunicació escrita adreçada a: Port de Tarragona, passeig de l'Escullera s/n, 43004 Tarragona, tot adjuntant una còpia del document que acrediti la seva identitat i indicant expressament el dret que desitja exercir. Si transcorreguts trenta dies des de la recepció d'aquesta comunicació, no ha manifestat el contrari, el Port de Tarragoan entendrà que autoritza el tractament de les seves dades en els termes exposats anteriorment.

Proforms
Reload

Propers esdeveniments fires i jornades

Dimecres 18 Octubre 2017
Divendres 20 Octubre 2017
00:00 - 00:00
Argus FMB Europe Fertilizer
Barcelona | W Hotel

Dimecres 18 Octubre 2017
Divendres 20 Octubre 2017
00:00 - 00:00
Fruit Attraction
Madrid

Dilluns 23 Octubre 2017

17:30 -
Assessorament i reconeixement acadèmic pel curs 2017-18
Institut Vidal i Barraquer

Avís de circulació

16 Octubre 2017
22 Octubre 2017
00:00 - 23:59
Tall de trànsit rodat: VIAL DE WILLIAM J. BRYANT
Vial de William J. Bryant
21 Octubre 2017
21 Octubre 2017
00:01 - 23:59
Restricció KM. 0
Km. 0

     Servei Atenció al Client

    sac@porttarragona.cat

      977 259 400 | Ext. 1125 i 1219

      977 259 462 

      901 116 658

    Fax. 977 225 499   

SABER-NE MÉS