Consell d'Administració

El Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Tarragona és un dels seus òrgans de govern i està integrat per representants de les administracions i sectors econòmics que tenen relació amb l'activitat portuària, de conformitat amb el que estableix el text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, aprovat pel  Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre.

Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre

Reglament funcionament Consell Administració APT. Maig 2020

 

PRESIDENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

 

    Sr. Josep Maria Cruset i Domènech      

       President de l'Autoritat Portuària de Tarragona

EN REPRESENTACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

    Sr. Gregorio de la Fuente Expósito

        President de l'Associació de Consignataris de Tarragona

    Sr. Pablo García Muñiz

        President de l'Associació d'Empreses Estibadores del Port de Tarragona

    Sr. Rafael Campaña Camacho

        Representant de la Federació Empresarial d’Auto-Transports de la Provincia de Tarragona (FEAT)

  Sr. Josep Francesc Font Mañez

        Representant de l'Associacio Empresarial Química de Tarragona

EN REPRESENTACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT

    Sra. Núria Obiols Vives

        Capità Marítim de Tarragona

  Sr. Guillermo Leiva Escudero

        Advocat de l'Estat i Coordinador de l’Assistència Jurídica

  Sr. Javier Gesé Aperte Lago Cuervo

        Subdirector de Control de Gestió d'Auditoria de Ports de l'Estat

  Sr. Joan Sabaté Borràs

        Subdelegat del Govern a Tarragona

EN REPRESENTACIÓ DELS MUNICIPIS EN ELS QUALS ES TROBA LA ZONA DE SERVEIS DEL PORT DE TARRAGONA

    Sr. Pau Ricomà Vallhonrat

        Alcalde de l'Ajuntament de Tarragona

    Sr. Pere Segura Xatruch

        Alcalde de l'Ajuntament de Vila-seca

EN REPRESENTACIÓ DE LES CAMBRES DE COMERÇ, ORGANITZACIONS EMPRESARIALS I SINDICALS I SECTORS ECONÒMICS RELLEVANTS EN L'ÀMBIT PORTUARI

       Sr. Jordi Just Miró 

        President de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Reus

     Sr. Joan Llort i Vallès

        Secretari general de la UGT a les Comarques de Tarragona

    Sr. Joan Canela Coll

        Secretari de Finances i Formació de CCOO de Tarragona

    Sra. Laura Roigé i Pons

        Presidenta de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Tarragona

TENEN VEU PERÒ NO VOT

    Sr. Ramón I. García Rodríguez

        Director general de l'Autoritat Portuària de Tarragona

    Sra. Yolanda Vizcarro Caparrós

        Secretària general de l'Autoritat Portuària de Tarragona

RECONEIXEMENT AL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ I PRESIDENTS

 

Canals socials

Propers esdeveniments fires i jornades

Dimarts 29 Setembre 2020
Dijous 1 Octubre 2020
00:00 - 00:00
Break Bulk Europe

Dimecres 30 Setembre 2020
Divendres 2 Octubre 2020
00:00 - 00:00
European Bulk Liquid Storage

Dijous 1 Octubre 2020
Divendres 2 Octubre 2020
00:00 - 00:00
III Agrifood International Congress
Tinglado 1