Consell d'Administració

El Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Tarragona és un dels seus òrgans de govern i està integrat per representants de les administracions i sectors econòmics que tenen relació amb l'activitat portuària, de conformitat amb el que estableix el text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, aprovat pel  Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre.

 

Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre

 

PRESIDENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

 

    Sr. Josep Andreu i Figueras       

       President de l'Autoritat Portuària de Tarragona

EN REPRESENTACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

    Sr. Josep Francesc Font Mañez

       President de l'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT)

    Sr. Joan Oriol Rovira

        Delegat de l'Associació Catalana d'Empreses Concessionàries amb instal·lacions portuàries (ASCIPORT)

    Sr. Joan Marc Papió Vidal

        President de l'Associació d'Empreses Estibadores del Port de Tarragona

    Sr. Rafael Campaña Camacho

        Representant de la Federació Empresarial d’Auto-Transports de la Provincia de Tarragona (FEAT)

EN REPRESENTACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT

    Sra. Núria Obiols Vives

        Capità Marítim de Tarragona

    Sra. Eva Miquel Subias

        Directora d'Assessoria Corporativa i Comunicació de Ports de l'Estat

    Sr. Jordi Sierra Viu

        Subdelegat del Govern a Tarragona

EN REPRESENTACIÓ DELS MUNICIPIS EN ELS QUALS ES TROBA LA ZONA DE SERVEIS DEL PORT DE TARRAGONA

    Sr. José Luis Martín García

        Primer Tinent d'Alcalde. Conseller de Transparència, Govern Obert, Espais Públics i Contractació de l'Ajuntament de Tarragona

    Sr. Josep Poblet i Tous

        Alcalde de l'Ajuntament de Vila-seca

EN REPRESENTACIÓ DE LES CAMBRES DE COMERÇ, ORGANITZACIONS EMPRESARIALS I SINDICALS I SECTORS ECONÒMICS RELLEVANTS EN L'ÀMBIT PORTUARI

       Sr. Isaac Sanromà Ortega

        President de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Reus

    Sr. Joan Llort i Vallès

        Secretari general de la UGT a les Comarques de Tarragona

    Sr. Vicente Moya Baillo

        Secretari general de la Unió Intercomarcal de Tarragona de CCOO

TENEN VEU PERÒ NO VOT

    Sr. Ramón I. García Rodríguez

        Director general de l'Autoritat Portuària de Tarragona

    Sra. Yolanda Vizcarro Caparrós

        Secretària general de l'Autoritat Portuària de Tarragona

Propers esdeveniments fires i jornades

Dilluns 26 Febrer 2018
Dimecres 28 Febrer 2018
00:00 - 00:00
Nou curs d'Oficial de Protecció d'Instal·lació Portuària (OPIP)
Arxiu del Port

Dilluns 5 Març 2018
Dijous 8 Març 2018
00:00 - 00:00
Seatrade Cruise Global
Broward Country Convention Center

Dimarts 13 Març 2018
Dijous 15 Març 2018
00:00 - 00:00
Intermodal South America
Centro de Exposiciones Sao Paulo