Centre d'acreditacions

El Centre d'Acreditacions s'encarrega de gestionar el procés administratiu que comporta certificar a una empresa/organització, l'activitat de la qual està relacionada amb l'àmbit portuari, amb la finalitat d'acreditar els col·laboradors directes o indirectes d'aquesta empresa/organització.

El Centre d'Acreditacions expedeix, renova i dóna de baixa les targetes d'accés que permeten superar el control automàtic d'entrada/sortida al recinte portuari.

En el cas dels col·laboradors de les empreses de transport terrestres (membres del SIT), les targetes d'accés també serveixen per, a més a més de superar el control d'entrada/sortida al Port de Tarragona, beneficiar-se del procés d'aixecament del document sense papers (LSP) per a la mercaderia d'importació (àmbit duaner).

 

ATENCIÓ A L'USUARI\ÀRIA
        Moll de Castella, 25. 43006 Tarragona
         de les 7.00 a les 19.00 hores
          977 230 456

 

 

 SISTEMES D'ACREDITACIÓ

 

SIT

 SIT | Sistema d'Identificació de Transportistes

 

A QUI VA DESTINAT?
Si sou TRANSPORTISTA que carrega o descarrega mercaderies amb origen o destí marítim.

Recordeu que per a l'entrada i sortida de mercaderies, l'accés habilitat es troba ubicat a l'Eix Transversal. 

 

LA PLATAFORMA

DUBTES?
 Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

MÉS INFORMACIÓ SIT

 

Com funciona l'aplicació SIT?

Descarrega

Règims d'accés al recinte portuari SIT

Descarrega

Condicions SIT per a conductors

Descarrega

Condicions SIT per a empreses transportistes

Descarrega

 Reglament Genèric SIT/SAP  

 

Darreres actualitzacions sobre acreditacions

Accés Moll Química i Hidrocarburs

 

  Acreditació especial per als molls de la Química i Hidrocarburs

Qualsevol persona que vulgui accedir als molls de la Química o d’Hidrocarburs haurà de sol·licitar un permís específic. Aquest permís d’accés s’ha de sol·licitar i documentar prèviament a través de correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o bé a través d'una comunicació escrita presentada al registre de l'Autoritat Portuària de Tarragona. 

L’empresa haurà d’acreditar el seu interès legítim per accedir a aquests molls mitjançant document que la vinculi amb una empresa resident, provisionista o consignatària. A títol orientatiu, l’empresa podrà acreditar l’interès legítim mitjançant contracte de prestació de serveis o mitjançant declaració responsable que demostri la seva vinculació laboral o contractual amb una de les empreses residents en aquests molls o amb alguna tercera empresa (provisionista / consignatària...) que presti serveis de forma habitual en aquestes zones.

Un cop aportada la documentació, l’Autoritat Portuària ha de verificar aquest interès i, en cas afirmatiu, procedirà a habilitar les acreditacions del personal perquè puguin accedir a aquests molls.

 

 

 

 

 

 

 

Canals socials

Propers esdeveniments fires i jornades

Dijous 17 Octubre 2019
Divendres 18 Octubre 2019
00:00 - 00:00
European Commodities Exchange (ECE)

Dimarts 22 Octubre 2019
Dijous 24 Octubre 2019
00:00 - 00:00
Fruit Attraction
Madrid

 

On som?

 

 

 

 

PRESTACIÓ DE SERVEIS ESSENCIALS DEGUT A LA VAGA GENERAL A CATALUNYA  CONVOCADA EL 18 D'OCTUBRE DE 2019
 
 

18 / 10/ 2019

Tot el dia

A la vista de la vaga general convocada per al dia 18 d'octubrre de 2019  i d'acord amb la resolució de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge de data 15 d'octubre de 2019 i, conforme el que s'estableix en Reial decret 58/1994, sobre l'obligació d'aquesta Autoritat Portuària de garantir la prestació dels Serveis Portuaris essencials definides en l'article 2 del citat Reial decret, s'informa del següent:

La vaga està convocada per la Intersindical-CSC i per la Intersindical Alternativa de Catalunya-IAC que afecta a les províncies de Catalunya.

La vaga s'ha convocat per el dia 18 d'octubre de 2019 des de les 00.00 hores fin les 24.00 hores.

  La convocatòria afecta a la totalitat dels treballadors/es  de les Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona així com els treballadors/es que realitzen la seva activitat en els serveis portuaris d'aquests ports.

  A fi de garantir les seguretat en aquestes infraestructures portuàries i d'establir un mínim servei que permeti la mobilitat per la mateixa del transport marítim de persones i mercaderies, al mateix temps que es compagina amb el lliure exercici del dret de vaga dels treballadors/es.

Els serveis mínims que s'estableixen són:

Els de vigilància, control i seguretat necessaris per a garantir el 50%, arrodonit en excés, dels accessos d'entrada i sortida disponibles, així com per a garantir la seguretat en totes les instal·lacions portuàries.

Els imprescindibles per a garantir el desenvolupament normal del trànsit de passatgers i vehicles en règim de passatge, en els serveis mínims establerts en Marina Mercant (serveis de transport marítim). A més, hauran de quedar garantits els serveis a la resta de bucs de passatge que tingui prevista escala en el port.

El personal mínim imprescindible per a garantir el desenvolupament de les operacions que afectin mercaderies perilloses, inclosa l'estiba i desestiba, la permanència de la qual en el port pugui representar un risc greu per a persones o instal·lacions. Així mateix, el personal d'estiba i desestiba necessari per al corriment de càrregues o urgències de descàrrega per contingències imprevistes.

Els serveis de practicatge, remolc, amarri, estiba i desestiba, necessaris per a garantir els serveis mínims establerts per al transport marítim i aquelles situacions d'emergència o sinistres que així ho requereixin. En tot cas, aquests serveis hauran de prestar-se als bucs de passatge que tinguin prevista escala en el port.

Els serveis de senyalització marítima i sistemes d'ajuda a la navegació al 100%.

El personal de manteniment imprescindible per a l'adequada realització dels serveis mínims establerts.