Dades Obertes

La porta d'entrada a les dades del Port de Tarragona

 

Aquí trobareu publicades les dades de caràcter públic de l'organisme, amb l’objectiu de fomentar l’ús i la reutilització de la informació generada.

Aquest espai pretén estimular l'obertura i reutilització de la informació generada per l'Autoritat Portuària, amb l'objecte d'assolir una administració més transparent, eficient i propera, i crear noves oportunitats, tant socials com econòmiques, a partir de la reutilització de la informació mitjançant unes condicions d'ús clares i flexibles. I, de la mateixa manera, es vol conscienciar sobre la importància i el valor de la cultura de les dades obertes.

Les dades estan disponibles en diferents formats, la majoria dels quals són estàndards, de manera que facilita la reutilització, amb les limitacions de privacitat, seguretat i propietat que apliquin en cada cas.

INFORMACIÓ SOBRE EL SISTEMA OPEN DATA

A qui va dirigit?

DadesObertes.PortTarragona pretén ajudar:

 Als ciutadans a accedir de forma senzilla a les dades reals i oficials del Port de Tarragona
 Als empresaris a oferir nous productes i serveis útils
 Als desenvolupadors a crear noves aplicacions que facilitin la vida diària
 Als investigadors per a desenvolupar estudis i aportar nous coneixements
 I, en general, a tothom que cerqui informació relativa a l'Autoritat Portuària de Tarragona. 

En compliment de la Llei 37/2007 de 16 de novembre sobre reutilització de la informació del sector públic i el Reial decret 1496/2011, de 24 d'octubre, que desenvolupa dita llei, l'Autoritat Portuària de Tarragona posa a disposició d'empreses i particulars una plataforma d'accés a les dades relacionades amb la seva activitat diària.

 

 

CATÀLEG DE DADES

Agenda d'activitats

Agenda d'activitats

Agenda d'activitats programades

Bibliografia Arxiu del Port

Bibliografia Arxiu del Port

Biblioteca de temàtica marítima i portuària

Catàleg de publicacions

Catàleg de publicacions

Consulta de llibres de temàtica diversa sobre l'àmbit del Port

Comunitat Portuària

Comunitat Portuària

Informació de contacte de les diferents empreses que operen al Port de Tarragona

Concessions

Concessions

Concessions en actiu al Port de Tarragona

Estudi de satisfacció clients

Estudi de satisfacció clients

Estudi de satisfacció dels clients i persones usuàries

Estadístiques

Estadístiques

Resum del tràfic de mercaderies i moviments del Port de Tarragona

Fototeca

Fototeca

Amb un gran volum de fotografies registrades i digitalitzades

Línies Regulars

Línies Regulars

Guia de les línies regulars

Memòries

Memòries

Publicació anual de tres memòries del Port de Tarragona

Notes de premsa

Notes de premsa

Comunicació activa i transparent

Obres en execució

Obres en execució

Resum setmanal de les obres iniciades

Perfil del Contractant

Perfil del Contractant

Aquest espai informa de les licitacions que es troben en curs o finalitzades

Port en imatges

Port en imatges

Un any en imatges

Registre d'empreses de serveis portuaris

Registre d'empreses de serveis portuaris

Registre d'empreses prestadores de serveis portuaris

Servei Atenció al Client (SAC)

Servei Atenció al Client (SAC)

Si requereix informació addicional pot sol·licitar-la a través del SAC

Situació de fars i abalisament

Situació de fars i abalisament

Documentació tècnica i gràfica de la situació dels fars i l'abalisament

Situació de vaixells

Situació de vaixells

Moviment de vaixells