Atrás

Siderúrgics

El mercat que nodreix a la indústria de la construcció i de l'automòbil

 

El moviment de productes siderometal·lúrgics ha experimentat un important creixement en el Port de Tarragona al llarg dels últims 10 anys, arribant a superar la xifra de 500.000 tones.

La majoria dels productes d'aquest grup corresponen a la importació de bobines, productes laminats, perfils i bigues, utilitzats com a matèries primeres per a la indústria de l'automòbil i la construcció. Una altra partida significativa correspon a ferralles i restes metàl·liques.

 

  BOBINES

  PLANXES, PERFILS I BIGUES

  FERRALLA

  ALTRES PRODUCTES METÀL·LICS

 

Siderúrgic, un tràfic en creixement

Per a la manipulació d'aquestes càrregues, les diferents terminals i instal·lacions del Port estan dotades de maquinària molt especialitzada com grues de gran capacitat, forklifts de gran tonatge, etc.

Per a l'emmagatzematge d'aquests productes, el Port disposa d'unes infraestructures àmplies i ben connectades, localitzades fonamentalment en els molls d'Aragó i Navarra.

 

60.000 m2 de superfície coberta

 20.000 m2 de superfície descoberta

 Accés ferroviari propi a totes les zones d'emmagatzematge

 

 

Connexions amb una quarentena de països 

 

El Port de Tarragona mou productes siderúrgics a 35 països d’arreu del món, un indicador positiu sobre la internacionalització d'aquest tràfic. Els països amb els quals s'ha operat amb més freqüència han estat la Xina, Turquia, França i Itàlia.

L’augment en la captació de tràfics siderúrgics, molt relacionat amb la indústria de l’automòbil, i la construcció és una mostra rellevant de l’aposta per la diversificació de tràfics del Port de  Tarragona.

 

 

Gonvarri i Siderúrgia, dues paraules 'tallades' pel mateix patró. El bon fer i la innovació

La mercantil GONVARRI, ha instal•lat en el nostre port i més concretament en el seu centre logístic una nova línia de tall pionera a Espanya. Tallar bobines d'acer fins a 25 mm. de gruix i 2.100 mm. d'ample, està a l'abast de molt pocs. Tan sols a Bèlgica, hi ha una altra empresa amb aquesta capacitat de tall.

Després d'introduir la línia de decapatge i les línies de tall laminat en calent, i un cop digitalitzat i connectat totes les línies de producció i logística, amb ponts grua de bàscules digitals integrades i la incorporació d'intel•ligències artificials i la robotització, juntament amb l'avantatge definitiu de comptar amb una terminal ferroviària pròpia en nau, sent el tren el mitjà principal per a la sortida, encara que el vaixell domina les entrades de mercaderia, fa de Gonvarri un referent dins de la siderúrgia mundial.

 

 Possibilitat de processament
industrial previ 
 Magatzems pròxims
a les línies d'atracada
 Bona localització
respecte al hinterland

LÍNIA D'ATRACADA
2.300 metres

CALAT MÀXIM
de 13 a 16 metres

EMMAGATZEMATGE 
60.000 m2

 

EMMAGATZEMATGE DESCOBERT
20.000 m2

TRÀFIC ANUAL
+500.000 tones

XARXA FERROVIÀRIA
Accés a tots els magatzems

Intermodalitat

  El moviment de mercaderies al Port de Tarragona va acompanyat d'una estratègia d'intermodalitat i logística eficient.
+ info

 

ZONES PER A L'OPERATIVA D'AQUEST TRÀFIC
 

Mapa Port Tarragona

Descarrega

 

 

 

Amb qui treballem?

 BERGÉ MARÍTIMA, SL

 

 NOATUM TERMINAL TARRAGONA, SA

 

 EUROPORTS IBÉRICA TPS, SL

 

GONVARRI TARRAGONA, SL          
 
PRIME STEEL, SA          
 

 

 

Informació comercial

 

 

Contacte

 Departament Comercial i Desenvolupament de Negoci

Leticia Morales

 Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 +34 977 259 400 | Ext. 1339

 

 

 

ALTRES TRÀFICS

 

 

Propers esdeveniments fires i jornades

Dijous 17 Octubre 2019
Divendres 18 Octubre 2019
00:00 - 00:00
European Commodities Exchange (ECE)

Dimarts 22 Octubre 2019
Dijous 24 Octubre 2019
00:00 - 00:00
Fruit Attraction
Madrid

 

On som?

 

 

 

 

SABER-NE MÉS

 

PRESTACIÓ DE SERVEIS ESSENCIALS DEGUT A LA VAGA GENERAL A CATALUNYA  CONVOCADA EL 18 D'OCTUBRE DE 2019
 
 

18 / 10/ 2019

Tot el dia

A la vista de la vaga general convocada per al dia 18 d'octubrre de 2019  i d'acord amb la resolució de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge de data 15 d'octubre de 2019 i, conforme el que s'estableix en Reial decret 58/1994, sobre l'obligació d'aquesta Autoritat Portuària de garantir la prestació dels Serveis Portuaris essencials definides en l'article 2 del citat Reial decret, s'informa del següent:

La vaga està convocada per la Intersindical-CSC i per la Intersindical Alternativa de Catalunya-IAC que afecta a les províncies de Catalunya.

La vaga s'ha convocat per el dia 18 d'octubre de 2019 des de les 00.00 hores fin les 24.00 hores.

  La convocatòria afecta a la totalitat dels treballadors/es  de les Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona així com els treballadors/es que realitzen la seva activitat en els serveis portuaris d'aquests ports.

  A fi de garantir les seguretat en aquestes infraestructures portuàries i d'establir un mínim servei que permeti la mobilitat per la mateixa del transport marítim de persones i mercaderies, al mateix temps que es compagina amb el lliure exercici del dret de vaga dels treballadors/es.

Els serveis mínims que s'estableixen són:

Els de vigilància, control i seguretat necessaris per a garantir el 50%, arrodonit en excés, dels accessos d'entrada i sortida disponibles, així com per a garantir la seguretat en totes les instal·lacions portuàries.

Els imprescindibles per a garantir el desenvolupament normal del trànsit de passatgers i vehicles en règim de passatge, en els serveis mínims establerts en Marina Mercant (serveis de transport marítim). A més, hauran de quedar garantits els serveis a la resta de bucs de passatge que tingui prevista escala en el port.

El personal mínim imprescindible per a garantir el desenvolupament de les operacions que afectin mercaderies perilloses, inclosa l'estiba i desestiba, la permanència de la qual en el port pugui representar un risc greu per a persones o instal·lacions. Així mateix, el personal d'estiba i desestiba necessari per al corriment de càrregues o urgències de descàrrega per contingències imprevistes.

Els serveis de practicatge, remolc, amarri, estiba i desestiba, necessaris per a garantir els serveis mínims establerts per al transport marítim i aquelles situacions d'emergència o sinistres que així ho requereixin. En tot cas, aquests serveis hauran de prestar-se als bucs de passatge que tinguin prevista escala en el port.

Els serveis de senyalització marítima i sistemes d'ajuda a la navegació al 100%.

El personal de manteniment imprescindible per a l'adequada realització dels serveis mínims establerts.