veronica

veronica

Els senyals es col·locaran al Moll de Costa, dins del recinte portuari, a la façana marítima i als carrers de la ciutat

El Port ja està desplegant tota la nova senyalització que estarà operativa el dissabte 30 de setembre

La nova senyalització incorpora un QR amb la ubicació del ‘meeting point’ ubicat al Moll de Costa perquè les persones es puguin guiar mitjançant Google Maps

El Port de Tarragona, en col·laboració amb l’Ajuntament de Tarragona i l’empresa Global Ports Holding, operadora de la nova terminal de creuers a Tarragona, han decidit millorar tota la senyalització i el suport pels passatgers de creuers a la ciutat. Es tracta d’una nova senyalització, operativa a partir del 30 de setembre, que es col·locarà a la zona del Moll de Costa, Serrallo, façana marítima, recinte portuari, i carrers de la ciutat, especialment des de l’estació de Renfe fins al punt de trobada al Moll de Costa ‘meeting point’ (https://ja.cat/H8ztm). La senyalització pretén facilitar també l’accés del personal que presta serveis als turistes, conductors/es d’autobusos, taxistes, etc. Els rètols portaran incorporat un codi QR que activarà Google Maps per tal de guiar al passatge de forma inequívoca.

Les millores pretenen facilitar als turistes l’accés al punt de trobada per a l’embarcament, però també té en compte el fet de facilitar l’accés als autobusos, taxis, etc per poder accedir còmodament a la terminal de creuers ubicada dins del recinte portuari del Moll de Balears. El Port de Tarragona treballa amb l’objectiu de millorar l’operativa de creuers amb la sostenibilitat i amb l’objectiu d’oferir un excel·lent servei com a elements vertebradors del projecte de creuers.

Creuers a Port Tarragona

La temporada creuerística al Port Tarragona va començar el 6 d’abril i finalitzarà el pròxim 7 de novembre. Es preveu hagin arribat gairebé un total de 120.000 persones per visitar el territori. Concretament aquest cap de setmana està prevista l’arribada de 2 creuers amb un total de 3.000 persones

S’ha d’assenyalar que el gruix dels passatgers són clients d’una de les navilieres més importants del sector, MSC Cruises, que aquest any ha apostat i confiat en el Port Tarragona coma punt d’embarcament de 26 escales durant aquesta temporada. Escales amb un itinerari de 7 nits pel Mediterrani Occidental amb atracades a Toulon, Génova, Civitavecchia, Livorno i València, que es preveu representin unes 75.000 persones visitants.

Aquesta acció té com a objectiu millorar el servei informatiu i logístic a tots els creueristes que arribin a la ciutat.

El tràfic marítim es situa en els 2,56 milions de tones, un 19,3% superior al mateix mes de l'any anterior

Els agroalimentaris mantenen l'evolució positiva amb 630.223 tones i un 81,6% de creixement respecte al mateix període de 2022

El Port de Tarragona continua creixent amb un ascens del 19,3% en el tràfic total de mercaderies durant el mes d’agost. El moviment de 2,56 milions de tones, porta l’acumulat de l’any a superar la barrera dels 20 milions de tones amb un creixement del 5,3% durant el 2023.

Els productes agroalimentaris continuen el seu increment durant el mes d’agost amb un augment del 80,7% respecte al mateix mes de 2022 i, en el que va de l’any 2023, ja s’han superat els 5 milions de tones, mentre en la mateixa data de l’any passat eren 3,6 milions de tones, la qual cosa suposa un 39,2% més en dades acumulades.

Per grups, els cereals i les seves farines manté el fort creixement, registrant el millor agost amb 517.784 tones superant les 485.000 de l’agost del 2018. A més també aconsegueix el millor acumulat (gener a agost) amb 4,28 milions de tones superant, àmpliament, els 2,55 Mt del mateix període de l'any 2022.

Per varietats, el 50,4% del cereal és blat, el 41,9% moresc, el 7,0% ordi, i la resta representa un 0,6%. Mentre que per països, l’any 2023, Ucraïna està sent el principal origen dels cereals, representen el 53,3%. El segueix en importància Brasil amb l’11,0% i Bulgària amb el 8,3%.

Rècords en líquids

El moviment de líquids a doll va marcar records en alguns dels seus grups a l’agost. Això representa que el moviment total d’aquests productes pugi fins als d’1,72 milions de tones, xifra que ha empès l’acumulat fins als 13,49 milions de tones amb un creixement del 4,7%. El cru de petroli amb 888.430 tones ha crescut un 53,5%, és el tercer millor mes d'agost de la sèrie històrica. Junt amb el cru, el mes d'agost ha estat de forta activitat en el moviment de gasoil, convertint-se també en el millor agost de la sèrie històrica.

Altres tràfics de mercaderies

Els productes siderúrgics, amb un creixement del 3,3% en les dades acumulades amb 454.952 tones es situa com el segon millor exercici. Els productes per a la construcció amb una variació acumulada del 277.369 tones i l’asfalt amb una increment de 143.704 tones són altres productes amb un gran creixement aquest agost.

Més informació:

https://www.porttarragona.cat/ca/serveis-negoci/negoci/estadistiques

Les obres estan dividides en 3 fases per tal per tal de minimitzar les afectacions del tràfic a la zona

Està previst que el nou pas inferior entri en funcionament durant la primavera de 2024

Les intervencions estan supervisades i validades  per part del Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat de Catalunya amb la Direcció  d’Infraestructures del Port Tarragona

El Port de Tarragona continua amb l’execució de les obres per a la construcció del pas inferior sota la carretera C-31B, la carretera que uneix Tarragona i Salou. Aquest pas inferior sota la C-31B és el projecte d'accessos que té per finalitat continuar el vial finalitzat actualment i que permetrà connectar la ZAL amb el vial de vehicles pesats que dona accés a l'A-7 (vial dels Prats).

Actualment l’obra es troba a la fase 1, que va començar el juny de 2023 i té previst acabar al primer trimestre de 2024, i que consisteix en el desviament del tràfic de la C-31B al vial construït a la fase 0. Amb aquesta intervenció la C-31B ha quedat alliberada i es pot executar el pas inferior i els enllaços del costat nord (rotonda Piconadora i el vial del Prats).

La darrera fase, es preveu finalitzar a finals de març de 2024, serà el moment on es restablirà la circulació de la C-31B amb normalitat i s’acabaran d’enllestir els enllaços del costat sud sense afeccions a la carretera.

Seguint les dates fixades

Actualment el Port de Tarragona està treballant en la fase 1 de construcció, de les tres que hi ha en total. A dia d'avui l’obra es troba a la meitat d'aquesta primera fase i la previsió segueix sent acabar-la durant el primer trimestre de l'any 2024 per poder passar a la fase 2, i última, de l'obra.

Així doncs, en aquests moments s’està treballant en el tronc principal de la C-31b. En aquest punt s'està acabant d'executar els 162 pilots que formen part dels murs del pas inferior i es començarà a executar la llosa superior de formigó armat. També s'està treballant amb el terraplenat de la nova rasant de la carretera així com en els murs de contenció dels nous enllaços cap a la rotonda i cap al vial dels Prats.

En els serveis afectats, s'estan acabant de desviar diverses línies elèctriques i de telefonia que permetran executar els treballs de la següent fase d'obres.

Les fases

La fase 0, començada el desembre de 2022 i finalitzada el maig de 2023, ha consistit a crear, paral·lelament a la carretera C.31B, un vial provisional, d’un carril per sentit, per desviar els vehicles i alliberar la carretera.

La fase 1, que es va iniciar al mes de juny i es preveu finalitzi durant el primer trimestre de 2024, es desvia el tràfic de la carretera C-31B al vial que s’ha construït a la fase 0. D’aquesta forma C-31B queda alliberada i es poden fer les obres pròpiament, del pas inferior i de tots els enllaços del costat nord, on es connecta amb la rotonda de la Piconadora i el vial dels Prats que ja estan en actiu.

La darrera fase, la fase 2, es preveu iniciar-la durant el primer trimestre de 2024 i acabar-la abans de l’estiu. Una vegada està construït el pas inferior i els enllaços nord (fase 1) es restablirà la circulació a la C-31B amb normalitat i s’acabaran els enllaços pel costat sud, en un principi sense cap afecció a la C-31B.

Cadascuna de les fases de l’obra estan validades i supervisades per part del Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat de Catalunya amb l’equip d’infraestructures del Port Tarragona. Les obres, amb senyalització, cartelleria i informació adient, han estat estructurades en tres fases amb l’objectiu de minimitzar les afectacions al trànsit per la carretera C-31B i executar les obres de forma segura. L’obra va ser adjudicada el novembre de 2022 a les empreses Lantania, S.A.U i Roma Infraestructures i Serveis, S.A.U per un import de 5.258.338 euros (sense IVA).

Més informació:

https://www.porttarragona.cat/ca/serveis-negoci/negoci/zona-d-activitats-logistiques

ChemMed Tarragona, clúster industrial, logístic, acadèmic i científic de la Quimica té l’objectiu de desenvolupar l’atractiu i la competitivitat de la zona per a la indústria, la investigació i la logística de la química.

El Teatret del Serrallo de Tarragona va acollir ahir, 18 de setembre, la primera sessió plenària del ChemMed Tarragona per definir el que serà el seu pla estratègic pel 2024 -2027. El procés de treball durarà tres mesos i s’estructurarà amb diverses fases: anàlisi, definició i pla d’implantació. Aquest projecte comportarà 7 sessions de treball que finalitzaran amb la comunicació dels resultats el proper 28 de novembre.

Aquesta primera sessió de l’assemblea es va iniciar amb la benvinguda als assistents per part de Saul Garreta, vicepresident de ChemMed i president de l’Autoritat Portuària de Tarragona, que va destacar la importància del projecte i la necessitat d’apostar fort per la recerca i la innovació. Seguidament, Ignasi Cañagueral, President del clúster ChemMed, va incidir en la importància de tenir un full de ruta i alinear objectius a nivell de territori per tal de continuar sent un HUB sostenible i competitiu. Al llarg de la sessió es van establir diferents equips de treball formats per representants de les diferents empreses i entitats que van centrar la seva activitat en analitzar i fer un diagnòstic del moment actual.

A la reunió hi van participar el Delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona, el president de ChemMed i de la AEQT, el vicepresident de ChemMed i president i del Port de Tarragona, la directora de AEQT, la directora de ChemMed, així com representants dels Ajuntaments de Tarragona i Perafort, el director de la Cambra de Comerç de Tarragona, els directors del Col·legi d’Enginyers i Col·legi d’ enginyers tècnics a la demarcació i els representants sindicals de UGT i CCOO. El món de la recerca i transferència va estar representant per la URV, ICIQ i Eurecat.

El clúster ChemMed Tarragona, Mediterranean Chemical Cluster, es va constituir el 2014 com una agrupació transversal, liderada per l’AEQT i les seves empreses associades, i pel Port de Tarragona. En total, el clúster agrupa una trentena d’empreses productores i prop d’un centenar d’empreses de serveis, a més d’una trentena d’organitzacions públiques i privades, incloent administracions (Estat, Generalitat, ajuntaments del territori...), món del coneixement (Universitat Rovira i Virgili, instituts de formació professional, Institut Català d’Investigació Química, Eurecat...), món sòcio-econòmic (Cambres de comerç, Cepta, Pimec, sindicats). ChemMed Tarragona és, doncs, el fòrum compartit amb tot el Camp de Tarragona i les seves principals institucions, que projecta la indústria petroquímica com una de les apostes del territori per al seu progrés i desenvolupament.

El vaixell atracat el 17 i 18 de setembre al Moll de Catalunya té instal·lada una tecnologia basada en l’estalvi de combustible i emissions CO2

El vaixell té instal·lades 3 veles mecàniques compostes de cilindres alts que , quan es giren, aprofiten l’energia renovable del vent per a propulsar el vaixell

El sistema que porta instal·lat assoleix una reducció d’emissions d’entre el 5% i el 30%

El vaixell TR Lady està atracat fins avui 18 de setembre al Moll de Catalunya. Es tracta d’un vaixell graneler que porta instal·lat un sistema denominat ‘Anemoi Rotor Sails’ de l’empresa Anemoi. El sistema potencia la propulsió assistida pel vent mitjançant la instal·lació d’unes ‘veles classificades com a tecnologia d’estalvi d’energia. Aquesta tecnologia està inspirada en la història per a produir una solució sostenible i de cura mediambiental alineada a les necessitats actuals i de futur. Les denominades ‘Rotor Sails’, instal·lades en el vaixell Tr Lady atracat al Port de Tarragona, és un nou sistema d’estalvi d’energia per a la indústria naviliera que aprofita el vent per proporcionar propulsió auxiliar als vaixells, reduint el consum de combustible i emissions. Per a embarcacions amb operacions de càrrega complexes es desenvolupa un sistema de ‘rieles’ patentat que permet moure les veles al llarg de la coberta del vaixell perquè les grues puguin carregar i descarregar amb eficàcia i sense obstruccions

El vaixell graneler Tr Lady, atracat al Moll de Catalunya del Port de Tarragona porta instal·lades 3 veles ‘Rotor Sails’. El Sistema inventat per Anemoi configura la instal·lació d’unes veles mecàniques compostes de cilindres alts que, quan es giren, aprofiten l’energia renovable del vent per a propulsar el vaixell. El resultat és una empenta addicional reduint significativament el consum de combustible i redueix les emissions nocives que entren dins la nostra atmosfera.

El transport marítim enfronta desafiaments crítics ara i en el futur pròxim. L'estratègia inicial i el marc per a la reducció d'emissions per a 2050 de l'Organització Marítima Internacional catalitzaran l'enfocament de la indústria en l'eficiència energètica i la reducció d'emissions. El Port de Tarragona continua en el seu compromís per crear i desenvolupar estratègies més verdes, sostenibles i de cura mediambiental. Rotor Sails, és una tecnologia renovable provada en el sector del transport marítim que pot ajudar a aconseguir objectius de reducció d’emissions.

Una opció sostenible de present i futur

El sistema proporciona diferents beneficis. Per una banda, la lleugeresa, ja que les veles que es poden veure al Tr Lady estan fabricades amb un compost lleuger d’alt enginyeria per a arribar a un excel·lent rendiment amb un pes addicional mínim. Per altra banda, el sistema està dissenyat per a suportar les condicions climàtiques més severes. A més de complir la normativa assoleix una reducció del 5 al 30% en les emissions i, per tant, ajuda els vaixells a complir amb les noves directrius i objectius reglamentaris. També és un sistema pensat i analitzat per a la majoria de tipus d’embarcacions certificades i garantint els compliments dels més alts estàndards de qualitat marina.

El sistema ‘Rotor Sails’

Les veles de rotor, tradicionalment conegudes com a rotors Flettner, es van instal·lar per primera vegada en vaixells en la dècada de 1920 després de ser inventades per Anton Flettner. En aquell moment, la tecnologia no es va adoptar àmpliament a causa de la creixent popularitat i el baix cost del combustible dièsel. Ara, més de 100 anys després, aquesta tecnologia eòlica ha despertat un nou interès per la seva capacitat per a ajudar a reduir les emissions. L'energia eòlica és una forma segura i sostenible d'impulsar vaixells mercants moderns.

El sistema demostra una major eficiència de les embarcacions, reduint el consum de combustible, els costos de combustible i les emissions nocives. La propulsió eòlica ofereix una força d'embranzida molt major per a impulsar el vaixell per metre quadrat de superfície de vela. Això significa que poden fabricar-se de manera més rendible i amb menys impacte en l'operació del vaixell que les veles o ales tradicionals.

Per a embarcacions amb operacions de càrrega complexes es desenvolupa un sistema de ‘rieles’ patentat que permet moure les veles al llarg de la coberta del vaixell perquè les grues puguin carregar i descarregar amb eficàcia i sense obstruccions. Depenent del disseny de la coberta, les veles es poden moure de costat a costat o al llarg del vaixell. Aquest sistema assegura que el mecanisme no tingui impacte en l'operació del vaixell. Depenent del vaixell existeix una àmplia gamma d'opcions de veles giratòries, la qual cosa fa que les grandàries estàndard siguin adequades per a la majoria dels tipus de vaixells. El disseny central intel·ligentment dissenyat és fàcilment escalable, per la qual cosa es pot adaptar la grandària de la vela giratòria en funció dels dissenys d'embarcacions individuals per a optimitzar el rendiment. Tenir aquesta flexibilitat significa que les veles Rotor d’s Anemoi són adequades per a gairebé tots els tipus d'embarcacions comercials, inclosos totes les grandàries de vaixells de càrrega a granel, petroliers, gaseros, Ro-ro i transbordadors”.

L’empresa

Anemoi és un proveïdor global de tecnologia eòlica que impulsa un futur més sostenible per a la indústria naviliera. La història de l’empresa, amb seu al Regne Unit, comença l’any 2007 quan un grup de professionals es van proposar desenvolupar una tecnologia sostenible de futur. Fins al 2012 van estar investigant i desenvolupant les primeres idees. Durant 2013-1015 van crear un centre de proves al Regne Unit fins que el 2016 van seleccionar el vaixell Afros per a la primera instal·lació pilot de Rotor Sails. El vaixell va salpar en el seu viatge inaugural des de la Xina a Austràlia l’any 2018, el primer viatge amb aquest nou sistema. A partir d’aquell moment el sistema ha obert la finestra a un futur sostenible del transport marítim amb un desplegament important arreu del món.

Com a curiositat caldir que el grup de professionals va triar el nom, ‘Anemoi’ originari de la mitologia grega, fent referència als quatre deus grecs del vent corresponents als quatre punts cardinals.

Les jornades comptaran amb 10 professionals de diferents sectors relacionats amb la sostenibilitat

L’esdeveniment està organitzat per La Vanguardia i Bankinter i comptarà amb la col·laboració d’APPORTT, Vall de l'Hidrogen de Catalunya i el Port de Tarragona

Les jornades es faran aquest dimecres 20 de setembre al Tinglado 1 del Moll de Costa

Les jornades organitzades per Bankinter i La Vanguardia i que compten amb la col·laboració d’APPORTT, Vall de l’Hidrogen de Catalunya, Port de Tarragona i FI Grup ja tenen el programa definit.

El Tinglado 1 del Moll de Costa serà l’escenari de les jornades que duran com a títol Energies renovables i fons europeus: claus per aprofitar el moment”, comptaran amb la presència de 10 professionals de diferents sectors que analitzaran les oportunitats que obre la millora de l'eficiència energètica a les empreses i com poden aprofitar els ajuts europeus, dos temes d’especial interès actualment i que junts poden portar grans beneficis.

Programa definit

Les jornades que es celebraran aquest dimecres 20 de setembre ja té el programa horari definit. L’inici està programat a les 9:45 amb la recepció dels assistents, però no serà fins a les 10 que començarà la primera benvinguda institucional per part del Port de Tarragona i Bankinter.

Després de les dues benvingudes donarà el tret de sortida a la primera taula rodona, on participaran Albert Gimeno, La Vanguardia, Emma Montserrat, Bankinter, Daniel Ramos de FI Group i Isaac Justicia de la Vall de l’Hidrogen de Catalunya.

Una mica abans de les 12 del migdia s’iniciarà la segona taula rodona que tractarà dels casos d’èxits que s’han viscut amb els fons europeus. En aquesta taula rodona participaran Emma Montserrat, Gerard Brinquis, director de Strategy & Grant i cap de NGEU FI Group, Alfonso Pérez, director general de L. Pernía, Francisco Cordero, director d’innovació i  transformació de Balantia, Jeffrey Dost, promotor d’HYDROGENIZING BCN - H2 BCN, i Marc Fernández, gerent d’Openchip.

Un cop acabada la segona taula rodona es realitzarà un còctel networking entre tots els presents per tal de tancar aquesta primera edició d’aquestes jornades.

Sobre APPORTT

APPORTT és una Agrupació d'Interès Econòmic sense ànim de lucre, constituïda el juliol de 1992, que aglutina a tots els sectors econòmics provincials relacionats amb l'activitat marítima. Les seves línies d’actuació es basen a donar informació, visibilitat i promoció del Port de Tarragona, de les seves activitats i serveis. Per altra banda, treballa per a proporcionar assessorament i facilitar als agrupats la informació que puguin necessitar del Port.

APPORTT treballa per donar als agrupats la possibilitat de crear una xarxa empresarial entre ells i aconseguir el seu objectiu principal: aconseguir la gestió i promoció dels interessos comuns de les empreses del Port de Tarragona. També coordina la prestació de serveis per facilitar, desenvolupar i millorar els resultats de les activitats empresarials dels seus socis, així com posicionar la infraestructura portuària tarragonina com a port líder de la Mediterrània.

Més informació i registre:

https://www.bankinter.com/cfo-forum/ca/experts-coneixement/esdeveniments/fons-next-generation-energies-renovables

‘Portal Digital’ és la nova interfície que el Port de Tarragona posa a l’abast de la ciutadania

A través del web portuari s’accedeix al Portal Digital de l’Arxiu del Port de Tarragona

 

El Port de Tarragona, preocupat per tenir cura, servar i difondre el seu fons documental va crear l’Arxiu del Port l’any 1990. I des de llavors, l’Arxiu del Port s’ha preocupat a bastament de difondre els seus fons documentals posant-los a l’abast de la ciutadania, organitzant activitats diverses per a públics diferents, o estant present a les xarxes socials, I ara, fa un pas més amb la posada en funcionament del Portal Digital de l’Arxiu del Port de Tarragona que és accessible a l’enllaç: https://arxiudigital.porttarragona.cat/fotoweb/

Un entorn web intuïtiu, senzill i molt visual que s’anirà ampliant a mesura que es registrin nous elements. La cerca es pot fer per dates, paraules concretes, descriptors topogràfics o temes, a través de tots els objectes digitals siguin del format que siguin.

Canvi d’entorn digital

Fins al moment present, des de la pàgina web es podia accedir, d’una banda, a la documentació textual digitalitzada, a través de la pestanya Arxiu Digital, que contenia aquelles sèries documentals més antigues, com ara les de la Junta Protectora de les Obres del Port (1790-1836), o d’altres, que amb els anys s’ha anat detectant que tenien més interès per a la investigació i la recerca, com és el cas dels registres històrics d’entrada i sortida de vaixells, o les actes de l’ organisme Junta d’Obres del Port de Tarragona (precedent més immediat de l’actual Autoritat Portuària de Tarragona).

En total es disposava de 102.250 imatges digitals de totes aquestes sèries documentals que s’han anat incrementant any rere any gràcies a les campanyes de digitalització, ja sigui a través d’empreses proveïdores externes com, darrerament, amb la tasca duta a terme amb equips propis professionals per part del personal de l’Arxiu.

L’inconvenient que presentava, però, aquest Arxiu Digital de la web és que no hi havia cercador, fet que dificultava i alentia la investigació. D’altra banda, des de la pàgina web també es podia accedir a la Fototeca i fer comandes de fotografies a través del correu. En aquest cas, la interfície del programa emprat ja havia quedat obsoleta i calia renovar-la. És per això que amb un treball coral dut a terme entre el personal de Sistemes d’Informació de l’Autoritat Portuària de Tarragona, l’empresa Maquimpres, que subministra l’aplicatiu Fotoweb, i l’equip de l’Arxiu del Port, avui veu la llum el Portal Digital que ens ha permès agrupar en una única pàgina tots els objectes digitals classificats per: fotografies, cartografia i plànols, documents textuals, impresos i cartells, audiovisuals i la Biblioteca digital.

El Port de Tarragona a través del seu Arxiu fa, novament, una aposta molt clara per apropar a la ciutadania els fons documentals històrics dels diferents organismes que han gestionat el Port de Tarragona, conservats des de l’any 1790.

El Portal Digital ha permès agrupar en una única pàgina tots els objectes digitals classificats per: fotografies, cartografia i plànols, documents textuals, impresos i cartells, audiovisuals i la Biblioteca digital.

Aquest nou entorn digital es presenta els dies 21 i 22 de setembre al col·lectiu dels arxius portuaris, en el marc de les VI Jornadas Técnicas de Gestión Documental y Archivos Portuarios que tindran lloc al Puerto de Ferrol-San Cibrao (Galícia). I cal esmentar que l’Arxiu del Port de Tarragona és el pioner entre els arxius portuaris de l’Estat espanyol i el primer que es va obrir al públic.

A les 19 hores s’inauguren l’exposició ‘Petits’ d’Antonio Latre al Tinglado 1 i la mostra ‘Parc del Port’ a la seu del COAC

La mostra “Parc del Port” es presenta amb una conferència sobre la transformació urbanística de l’entorn dels edificis institucionals del Port de Tarragona

Els tinglados i refugis acullen diverses exposicions vinculades a la ciutat i a les Festes de Santa Tecla fins al 24 de setembre

Avui s’inauguren dues exposicions en el marc de les Festes de Santa Tecla a les 19 hores. EL Tinglado 1 acull l’exposició de petit format ‘Petits’ d’Antonio Latre, i a la seu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a Tarragona (COAC) tindrà lloc la conferència inaugural de l’exposició ‘Parc del Port’ on les guanyadores del concurs d’idees per a la reforma urbana sostenible de l’entorn de les seus institucionals del Port de Tarragona. Els Tinglado 2 i els refugis 1 i 2 acullen mostres vinculades a la ciutat i a les Festes de Santa Tecla fins al 24 de setembre de 2023

Avui, dijous 14 de setembre, a les 19 hores s’inauguren dues exposicions en el marc de les Festes de Santa Tecla impulsades pel Port de Tarragona. Antonio Latre presenta al Tinglado 1 els seus treballs a l’oli de petit format amb el títol de ‘Petits’ i a la mateixa hora, a la sala d’actes de la seu de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (c. de Sant Llorenç, 20-22) es farà una conferència inaugural sobre la proposta finalista del concurs d’idees per a la transformació urbanística de l’entorn dels edificis institucionals del Port de Tarragona.

L’exposició recull el projecte guanyador, els quatre finalistes i la resta de propostes presentades al concurs d’idees publicat pel Port de Tarragona per a la transformació urbanística de l’entorn dels edificis institucionals. La idea del concurs era crear un gran parc urbà de 8.000 m² al voltant de la seu institucional i de la seu administrativa de l’Autoritat Portuària de Tarragona que contribueixi a millorar la connectivitat amb la ciutat de Tarragona i entre el Moll de Costa i el passeig del Miracle, impulsar la mobilitat sostenible i reduir les emissions de carboni.

La inauguració comptarà amb la intervenció de Saül Garreta Puig, president del Port de Tarragona i de Jordi J. Romera i Cid, president de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

A la mostra es presenta el projecte guanyador del Concurs d’Idees per a la transformació urbanística de l'entorn de les seus de l'Autoritat Portuària en una zona de baixes emissions i mobilitat sostenible convocat al mes de febrer passat i que es va resoldre el passat mes de maig. La proposta es basa en una àmplia renaturalització de l’entorn, l’articulació dels usos socials al voltant de tres places i una simplificació de la mobilitat rodada per donar pas a vianants i bicicletes, principalment. Un gran bosc, on actualment hi ha plaça del rellotge, actuarà de refugi climàtic i unes grans escalinates perforades en el dic de Llevant uniran el Moll de Costa i la plaça de l’Autoritat Portuària.

“Parc del Port” que es podrà visitar a la sala d’exposicions del COAC fins al 29 de setembre de 2023, amb horari de 8 a 15 hores.

I al Tinglado 1 del Moll de Costa, avui a les 19 hores, es presenta l’exposició de petit format ‘Petits’ d’Antonio Latre, un artista que ha iniciat la seva trajectòria pública en els darrers anys i que, durant la pandèmica, va assolir el període més fructífer.

El centenar d’obres exposades permeten que el visitant pugui gaudir de diferents temàtiques com ara retrats, natures mortes, detalls humans, etc. que reflecteixen una influència del pintor hiperrealista Antonio Carzola. Latre, deixeble d’aquest reconegut artista, reconeix que la formació realitzada amb ell va suposar un revulsiu a l’hora d’enfrontar-se a un llenç: el format petit li permetia canviar de temàtica i acabar els quadres amb més rapidesa, gairebé sempre, sota la influència tècnica i temàtica Cazorla. La trajectòria de l’artista té les arrels en el disseny i edició d’obres, atès que ha treballat a l’ens portuari durant quaranta anys en tasques de delineació o en comunicació i imatge.

D’entrada lliure, l’horari expositiu és de dimarts a dissabte de 10 a 13 hores i de 17 a 20 hores, i els diumenges i festius, d’11 a 14 hores. La mostra restarà oberta fins al 5 de novembre de 2023.

- ‘Santa Tecla Petita Aquarel·lada’ de Josep Maria Sánchez Maza. Refugi 1. Fins al 24 de setembre de 2023. Horari: de dimarts a dissabte, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h, i diumenges i festius d’11 a 14 h. Accés lliure. Darrers dies.

- ‘El Rellotge del Port. 100 anys’. Tinglado 2. Organitza: Port de Tarragona. Fins al 24 de setembre de 2023. Horari: de dimarts a dissabte, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h, i diumenges i festius d’11 a 14 h. Accés lliure. Darrers dies.

 - Exposició ‘Mestres d’aixa de butxaca’. Museu del Port. Organitza: Museus Marítims de Barcelona i Mallorca. Fins al 24 de setembre. Horari: de dimarts a dissabte, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h, i diumenges i festius d’11 a 14 h. Accés lliure. Darrers dies.

‘El rellotge del Port’ al Tinglado 2 i ‘Santa Tecla Petita Aquarel·lada’ al Refugi 1

El passat 9 de juny es va inaugurar ‘El rellotge del Port. 100 anys’ al Tinglado 2, una mostra visual sobre l’evolució i història d’aquest emblemàtic rellotge. Un itinerari que recorre la història d’un element fonamental en la ruta patrimonial del Port de Tarragone en tres àmbits: ‘El temps i el treball’ on es descriu com cap a 1922 no tothom disposava de rellotge, i el control de la jornada laboral era força subjectiu, és per això que la classe treballadora reivindicà disposar d’un instrument precís per regularitzar les llargues jornades de treball. I es va decidir construir una torre per al rellotge a l’andana superior del dic de Llevant, perquè pogués ser ben visible des de qualsevol indret de la zona portuària i, també, des del carrer d’Apodaca, eix d’unió entre el port i la ciutat.

En el segon àmbit, ‘La torre del rellotge’ , descriu el disseny, la construcció i els elements decoratius com ara una petita estació meteorològica. I en el tercer, ´La maquinària’ es pot seguir la nissaga de rellotges tarragonins encarregats del seu manteniment fins a la restauració dels darrers anys.

I al Refugi 1 es pot contemplar ‘Santa Tecla Petita Aquarel·lada’, una mostra

D’entrada lliure, l’horari d’ambdues exposicions és de dimarts a dissabte de 10 a 14 hores i de 17 a 20 hores, i els diumenges i festius, de 10 a 14 hores. Les mostres restaran obertes fins al 24 de setembre.

I també fins al 24 de setembre es pot contemplar al Museu del Port l’exposició ‘Mestres d’aixa de butxaca’ que organitzen els Museus Marítims de Barcelona i Mallorca, en horari de dimarts a dissabte, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h, i diumenges i festius d’11 a 14 h

L’operativa es va dur a terme en el moll de Rioja i va comptar amb Euroports com empresa estibadora i Complete Marine Freight com agents transitaris 

Aquesta peça va arribar procedent de Nova Zelanda i s’espera que en tres setmanes es carregui per a la seva destinació final 

El Port de Tarragona ha viscut aquests dies l’arribada d’una peça singular en els seus molls. Un pal per a un veler de més de 60 metres de llargada i 20 de botavara, procedent de Nova Zelanda i que fa escala a Tarragona abans de tornar a ser carregat per al seu trasllat a la destinació final. 

Aquestes peces de grans dimensions seran muntades en un exclusiu veler i tenen un gran valor econòmic. L’operativa de descàrrega de tot el material es va dur a terme en el moll de Rioja i va comptar amb Euroports com empresa estibadora i Complete Marine Freight com agents transitaris. 

Unes instal·lacions idònies 

El Port de Tarragona compta amb unes condicions idònies per aquest tipus de tràfics, amb grans esplanades a l'aire lliure que faciliten l'embarcament directe des del moll, així com àmplies àrees operacionals i mà d’obra especialitzada. 

A més amés, el Camp de Tarragona compta amb unes condicions meteorològiques que permeten el treball en exteriors durant tot l’any i una important indústria auxiliar de Tarragona juntament amb el potent clúster petroquímic de la zona i de referència per al sud d’Europa. 

El Port Tarragona té àrees operacionals amb una disponibilitat de 280.000 m2, rampes RO-RO i una excel·lent accessibilitat terrestre i ferroviària, que garanteix la logística de subministrament d'aquests tipus projectes. 

El calat de 16 metres de fondària fa la resta, ja que permet l'atracada de vaixells especials preparats per a transportar grans càrregues, impossibles de traslladar amb vaixells de càrrega conteneritzada. 

Més informació a:  

https://www.porttarragona.cat/ca/serveis-negoci/negoci/trafics/project-cargo 

L’edició s’emmarca dins de les Jornades Europees de Patrimoni 2023 que impulsen els museus, centres d’art i sales d’exposicions tarragonins

L’activitat es farà del 7 al 14 d’octubre i s’hi participa en equips per a resoldre l’enigma final

La inscripció és al web http://aurigasc.com/misteri_museu/

El Museu del Port ha acollit la presentació de Misteris als Museus 2023: ‘La ira dels déus’, dins de les Jornades Europees de Patrimoni que impulsen el Museu d’Història de Tarragona, Museu d’Art Modern de Tarragona, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, Museu del Port de Tarragona, Mèdol Centre d’arts contemporànies de Tarragona i CaixaForum Tarragona entre el 7 i el 14 d’octubre de 2023. Els participants s’enfronten a una sèrie d’enigmes que trobaran als diferents equipaments culturals. L’activitat, com en edicions anteriors, és dissenyada, desenvolupada i coordinada per Auriga Serveis Culturals i es pot fer la inscripció a través del web http://aurigasc.com/misteri_museu/

Avui, dimecres 13 de setembre, la sala d’actes del Museu del Port de Tarragona ha estat l’escenari de la presentació d’una nova edició de Misteris als Museus: ‘La ira dels déus’, una activitat reeixida que impulsen els museus, centres d’art i saltes d’exposicions de la ciutat de Tarragona en el mar de les Jornades Europees de Patrimoni.

Han participat en la presentació la responsable del Museu del Port de Tarragona, Mercè Toldrà, qui ha donat la benvinguda als assistents i Jordi Salvadó d’Auriga Serveis Culturals qui ha presentat el contingut de l’activitat que es farà del 7 al 14 d’octubre. A l'acte també hi ha assistit les directores del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, Mònica Borrell; de CaixaForum, Glòria Olivé, i del Museu d’Història de la Ciutat, que han exposat també les activitats que es portaran a terme durant les Jornades Europees de Patrimoni per part de cada entitat.

Un any més, aquests centres culturals organitzen, amb Auriga Serveis Culturals, l’activitat ‘Misteri als Museus’ dins les Jornades Europees de Patrimoni i que permet als participants entrar en contacte amb les col·leccions o exposicions de les diferents institucions amb l’objectiu d’oferir una activitat sorprenent, participativa i lúdica, amb un format informal. Un format de joc on els equips participants s’enfronten a una sèrie d’enigmes que trobaran als diferents equipaments i que atrau cada any un més gran i divers públic.

Les entitats que impulsen l’activitat són: Museu d’Història de Tarragona, Museu d’Art Modern de Tarragona, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, Museu del Port de Tarragona, Mèdol Centre d’arts contemporànies de Tarragona i CaixaForum Tarragona. Auriga Serveis Culturals ha dissenyat, desenvolupat i coordinat aquesta edició dels Misteris sota el lema ‘La ira dels déus’, i amb les paraules iniciàtiques de l’Oracle “la nova era dels déus ha començat, l’Olimp ha desfermat la seva ira i els mostres antics han estat alliberats”, els equips participant han de fer servir l’enginy tal com feren Èdip, Perseu i Bel·lerofont en les albors de la civilització.

Com participar

L’activitat es desenvoluparà del dissabte 7 al dissabte 14 d’octubre de 2023. En aquest període els participants podran visitar els diferents equipaments dins el seu horari d’obertura i disposaran d’una fitxa d’investigació on han d’anotar les seves conclusions que serviran per certificar el seu pas per les institucions.

La final serà diumenge 15 d’octubre a les 12 hores on es resoldrà l’enigma final i es farà lliurament de premis a Caixaforum Tarragona.

Hi poden participar grups formats per un màxim de 6 persones, amb una edat mínima recomanada de 10 anys, a través d’un formulari que es pot trobar al web http://aurigasc.com/misteri_museu/

Un cop formalitzada la inscripció rebran el material necessari per realitzar la investigació. Els grups podran passar pels diferents equipaments lliurement i de forma gratuïta dins el període establert per la realització de la investigació. Per poder accedir al premi s’haurà de certificar el pas per totes les institucions, resoldre correctament els enigmes i superar l’enigma final més ràpidament que la resta.

Els tres millors grups aconseguiran diversos premis, que seran aportats per les diferents institucions organitzadores i inclouen visites guiades exclusives, entrades i passis especials, o accés a les activitats que organitzen els diversos centres. Les entitats que conformen aquesta activitat promouen la protecció del patrimoni, la seva difusió i sensibilització. I aquesta acció grupal n’és una mostra reeixida.

El més visitat

Treballa amb nosaltres

Treballa amb nosaltres

Borsa de treball de la Autoritat Portuària de Tarragona
Servei atenció al client

Servei atenció al client

Contacta amb nosaltres
Dades Obertes

Dades Obertes

Aquí trobareu publicades les dades de caràcter públic de l'organisme
Perfil del Contractant

Perfil del Contractant

Aquí trobareu publicades les dades de caràcter públic de l'organisme
Comunicació i premsa

Comunicació i premsa

Notícies d'interés i actualitat de la Autoritat Portuària de Tarragona
SEA

SEA

SISTEMA D'ENTREGUES D'AGROALIMENTARIS
Situació de Vaixells

Situació de Vaixells

Gisweb, programa de situació de vaixells, escales i moviments
Sol·licituds de serveis via portus

Sol·licituds de serveis via portus

Sol·licituds de serveis i comunicats per al vaixell, la mercaderia i el passatge

Centre d'acreditacions

Centre d'acreditacions

Procés administratiu que comporta certificar a una empresa/organització per accedir-hi al Port

Tràfics

Tràfics

Tràfic de mercaderies a la Autoritat Portuària de Tarragona