veronica

veronica

Les importacions a través del Port de Tarragona no afecten al camp català

Els cereals que entren pel Port complementen la collita nacional en temps de sequera

Des del Port s'exporten caps de bestiar d'explotacions catalanes i aragoneses, i s'importa fruita tropical que no es produeix a Catalunya

La mobilització convocada per Unió de Pagesos a l'entrada del Port de Tarragona ha provocat una important disminució del trànsit de camions i vehicles per l’accés de l’Eix Tranversal. El bloqueig de l’accés al port per part dels tractors dels pagesos ha suposat el tancament de la porta principal d’accés al Port que ha impedit l’entrada als camions per l’Eix Transversal al km0 de l’A-27. Entre les 6 del matí i les 12 del migdia han passat per aquest control 176 camions , mentre que en la mateixa franja d’un dia normal com ahir, les dades registrades van ser de 1024 camions.

L'Autoritat Portuària de Tarragona no comparteix les afirmacions que la situen com una de les causes dels problemes de l'agricultura i la ramaderia catalanes. L’activitat portuària per a l’estiba i desestiba de mercaderies que s'importen a través del Port de Tarragona no tenen una afectació significativa en el sector primari de Catalunya, ja que es tracta de productes que l'agricultura del país no produeix o bé necessita perquè no existeixen en el mercat nacional.

Port Tarragona xifra l’afectació de la protesta dels agricultors en una disminució del 83 % dels camions que han entrat o sortir respecte al dia d’ahir. El Port ha explicat que el nombre de camions registrats ahir entre les 6 i les 12 hores van ser de 1.024 camions, mentre que avui, en la mateixa franja de temps, s’han registrat només 176 camions. El Port de Tarragona va registrar un total de 952.832 camions i 1.359.000 vehicles l’any passat la qual cosa significa una mitjana de 4.331 camions al dia i 4.581 vehicles, comptant entrades i sortides.

El SEA (Sistema d’Entrega d’Agroalimentaris) ha registrat avui 151 lliurament de cereals (càrregues de magatzem a camió) entre les 6 i les 12 d’avui, mentre que ahir en el mateix període es van registrar 374 lliuraments. La qual cosa significa una disminució del 59,6% en els lliuraments de cereals.

Mesures

Des del Port es manté una vigilància permanent dels esdeveniments oer tal que les protestes puguin desenvolupar-se amb normalitat i per prestar l’ajuda necessària a qui ens ho sol·liciti. La Policia Portuària manté reunions de coordinació amb els Mossos d’esquadra i les altres forces de seguretat en tot moment per tal de coordinar les dispositius necessaris per a la regulació del trànsit i definir mesures addicionals en cas de necessitar espais per l’aparcament de camions, desviament de trànsit dins del Port, etc. La Policia Portuària també ha reforçat els dispositius per al dia d’avui, mobilitzant fins a 26 agents en els torns d’avui.

L’Autoritat Portuària de Tarragona manté oberts diversos canals de comunicació amb les empreses de la comunitat portuària per tal d’informar-les dels problemes derivats de les protestes i perquè adoptin les decisions necessàries per minimitzar l’impacte en el seus negocis.

Paral·lelament, la nostra policia portuària ha mantingut reunions de coordinació amb els Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil i la Policia Nacional per tal de coordinar les dispositius necessaris per a la regulació del trànsit i definir mesures addicionals en cas de necessitar espais per l’aparcament de camions, desviament de trànsit dins del Port, etc.

Fruites Tropicals

El Port de Tarragona és un punt d’entrada de diverses fruites tropicals que no competeixen ni directament ni indirectament amb les produïdes a Catalunya. Entre aquestes varietats hi ha el kiwi, la pinya i els plàtans. Aquestes importacions no suposen una amenaça per als principals productes del camp català com, per exemple, les fruites dolces com la poma, la pera o el préssec. El Port de Tarragona mou de mitjana unes 200.000 tones de fruita tropical cada any per abastir el mercat de l’Estat.

Cereals per pal·liar els efectes de la sequera

El Port, com a infraestructura logística, no intervé en la regulació dels preus dels cereals, sinó que és una plataforma logística dins de la cadena de subministrament per a l'entrada de cereals destinats al sector de producció de farines i pinsos per a l’alimentació animal. Els cereals que arriben pel Port de Tarragona juguen un paper complementari a la producció nacional, especialment en moments de sequera. Durant l’any 2023 es van importar més de 7,6 milions tones de cereals, pinsos i farines per abastir el mercat nacional minvat per la reduïda collita. Es dóna el cas que aquest sector depèn de les importacions per cobrir les mancances provocades per la baixa producció de la collita nacional, la qual s'ha vist greument afectada després de tres anys consecutius de sequera. Hom situa les necessitats del mercat espanyol en 25 milions de tones de cereals que la collita a nivell estatal no cobreix ja que els darrers anys s’ha situat al voltant dels 9 milions de tones.

Exportació de bestiar

El Port també és un dels dos ports de l’Estat espanyol autoritzat per a l’exportació d’animals vius. El Port de Tarragona es converteix així en porta de sortida del bestiar criat en el seu hinterland (especialment Lleida i Aragó) i en un element logístic vital per a la sostenibilitat econòmica de moltes explotacions ramaderes d’aquesta branca del sector primari. Les xifres d'aquest moviment són de 167.191 caps durant l’últim any, destacant el paper que aquest Port exerceix en la dinàmica del comerç internacional d'animals vius. Les exportacions no només representen una porta de sortida per als productors locals, sinó que també contribueixen a reforçar la posició competitiva del sector a nivell global. Així, el Port no només facilita el moviment d’aquest tipus de tràfic, sinó que també representa un motor clau per al creixement i la sostenibilitat econòmica del sector ramader.

La Llampuga U és el vaixell de patrulla de la policia del Port de Tarragona

La seguretat, la vigilància portuària i el control de documentació són les principals tasques d’aquest servei policial

Aquest divendres passat va entrar en servei l’embarcació ‘Llampuga U’, després de dos mesos de reparacions. L’Autoritat Portuària de Tarragona (APT) ha restablert el servei de vigilància i seguretat de la zona de domini públic del Port de Tarragona que presta normalment l’embarcació ‘Llampuga U’. L’embarcació és l’encarregada de mantenir la vigilància i la seguretat a la làmina d’aigua del Port, tant interior com en la zona de fondeig per prevenir tot tipus d’accident dins d’aquest àmbit. El pressupost total de les reparacions ha estat de 45.033,78 euros (amb IVA inclòs).

La entrada en servei de ‘Llampuga U’ L’embarcació ha estat durant dos mesos en dic sec complint tasques de manteniment del casc, és a dir, obra viva i obra morta. L’obra viva és la superfície submergida d’un vaixell, la part del casc que, de forma permanent o amb la màxima càrrega admissible, està submergida. D’altra banda, es considera obra morta la part del casc que està fora de l’aigua, de forma permanent, quan el vaixell està en plena càrrega.

Durant aquests dos mesos s’han realitzat diversos treballs. Aquests són, el pintat de la part superior del casc (22,28m2), el pintat de la superestructura (10,03m2) i la renovació de massilla d’ambdues obres fins a un 2% de l'àrea total; l’aplicació de la pintura antilliscant a la zona de la coberta (28,57m2) i la renovació de sikafex en juntes de coberta; el subministrament i la col·locació de vinils segons la disposició actual; el desmuntatge i muntatge de fittings per les tasques de pintura i de l’estructura scaffolding, així com la instal·lació de sistemes diversos en l’estructura scaffolding; serveis d’escar hissada, tacada i avarada; i la confecció i col·locació d’una funda protectora pels vidres del pont de comandament. El muntant econòmic de totes les tasques realitzades és d’un total de 45.033,78 euros (IVA inclòs).

Policia Portuària

La Llampuga U és un dels mitjans materials més importants en el desenvolupament de les tasques de vigilància i seguretat de la Policia Portuària de Tarragona. La tripulació de l’embarcació que realitza aquestes tasques de protecció portuària dona resposta a les possibles demandes d’altres departaments de l’APT, com medi ambient i operacions, entre d’altres.

El Cos de la Policia Portuària és un cos de policia administratiu professionalitzat i compromès amb la protecció del port i de la ciutadania. Participa activament vetllant per la seguretat integral de les instal·lacions portuàries i de l’entorn port-ciutat. A més, és un equip que treballa coordinat i, moltes vegades en col·laboració, amb altres cossos i equips de professionals com Capitania Marítim, Mossos d’Esquadra, Guàrdia Urbana, Bombers del Parc Químic del Port, Bombers de la Generalitat, Salvament Marítim, Protecció Civil i Sanitat Exterior.

El cos de la Policia Portuària del Port de Tarragona ha executat gairebé 20.000 actuacions, principalment, serveis duts a terme en l’àmbit de la protecció portuària, trànsit, proximitat i comunitat portuària, atenció ciutadana i posant de manifest la seva rellevància en l’ajuda i assistència a la ciutadania.

Des dels seus inicis, ha donat suport i gestió a les autoritzacions de transports especials, és a dir, ha assistit operacions que necessiten la seva col·laboració des de l’entrada del recinte portuari fins al seu destí, i viceversa. També gestiona controls de trànsit i d’abandonaments de vehicles.

Aquest tipus d’agrupacions s’encarreguen del desenvolupament d’estratègies en la  zona on operen

El GALP Costa Daurada està format per ajuntaments, confraries i federacions de confraries

El Museu del Port de Tarragona va ser l’escenari la tarda d’ahir dijous 8 de febrer de l’acte de presentació de la convocatòria d’ajuts 2024 que convoca la conselleria d’Acció Climàtica, Agenda Rural i Alimentació i el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) a càrrec del Grup d’Acció Local Pesquer Costa Daurada (GALP Costa Daurada). Aquesta agrupació està formada per les Confraries de pescadors de Cambrils, Calafell, Torredembarra, Tarragona i Compestar com a entitat privada, els Ajuntaments de Cambrils, Calafell Torredembarra i Tarragona i la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona, i té com a objectiu el desenvolupament sostenible de les zones pesqueres en diferents àmbits.

Aquesta reunió informativa té com a objectiu informar a les persones interessades dels procediments a seguir per sol·licitar les ajudes, els tràmits i el calendari de la convocatòria d'acord amb l'Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu (EDLP) 2023-2029 del GALP Costa Daurada.

Durant l’acte van intervenir, Saül Garreta, president de l’Autoritat Portuària de Tarragona, Clàudia Masdeu, secretaria de la Confraria de pescadors de Cambrils i Gerent del GALP Costa Daurada, Anton Ballvé, responsable de Pesca Marítima de Tarragona dels Serveis Territorials de la Generalitat de Catalunya a Tarragona,  Montserrat Adan, primera tinenta d’alcalde a l’Ajuntament de Tarragona i consellera de Turisme, Promoció econòmica i Comerç i Àngel Xifré, delegat del Govern de Catalunya.

Saül Garreta va exposar en el seu torn de paraula l’orgull que suposava per al Port de Tarragona ser escenari de la constitució del GALP fa menys d’un any i “que també sigui al Port, al Museu concretament, on tingui lloc aquest acte de presentació de la convocatòria dels Ajuts de Desenvolupament Local Participatiu”. Garreta destacava que “des del Museu del Port de Tarragona participem en aquest grup d’acció local amb l’objectiu de ser un agent de promoció i divulgació del fet pesquer.”

El president també va explicar que "la convocatòria d’aquests ajuts és una oportunitat per al nostre territori per a l’impuls de la pesca i l’economia blava. En aquesta línia, al Port de Tarragona acabem de licitar un projecte per a la regeneració del fons marí al Parc Subaquàtic de Tarragona i estem intensificant les accions per dinamitzar, des del nostre àmbit de competència, la creació d'empresa a l'entorn de l’economia blava".

GALP Costa Daurada

Aquesta agrupació està formada per les Confraries de pescadors de Cambrils, Calafell, Torredembarra, Tarragona i Compestar com a entitat privada, els Ajuntaments de Cambrils, Calafell Torredembarra i Tarragona i la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona i va ser constituida l’any 2023.

El GALP Costa Daurada abasta una superfície de 122 km2. Amb l’acte que avui s’ha dut a terme al Museu del Port de Tarragona s’inicia l’elaboració de l’estratègia de desenvolupament per tal de poder optar a les ajudes dels fons europeus.

Les estratègies de desenvolupament local pesquer s’adrecen principalment a la creació de llocs de treball del sector pesquer (centrant el focus en la incorporació de la dona i del jovent, i la formació i capacitació dels professionals del sector pesquer), l’augment del valor afegit dels productes de la pesca i l’aqüicultura, la diversificació de l’activitat pesquera (amb una important incidència en el turisme pesquer i la pesca turisme),el foment de l’economia blava, la protecció del medi ambient territorial, la protecció i recuperació del patrimoni cultural dels municipis pesquers, i l’impuls en les comunitats locals de mecanismes de participació local i nous models de governança.

 

El Guardià de la llum

 

Es tracta d’un espectacle de titelles sota el títol ‘El Guardià de la llum’, una activitat que formarà part del programari educatiu que té el Museu adreçat a escoles, instituts i centres educatius. L’activitat, adreçada a infants de cicle inicial i cicle mitjà d’educació primària, pot acollir fins a un màxim de cent alumnes. Tot comença a la recepció del mateix Museu del Port i les titelles son les encarregades de transportar a l’alumnat per una història tan mil·lenària com actual, a la vegada que l’activitat commemora el 160 aniversari del reconegut icona tarragoní, el Far de la Banya.

 

Destinataris

Cicle inicial i Cicle mitjà d'Educació Primària

 

 

Durada

1 hora

Nombre participants

100 alumnes màxim

 

Tarifes

500€ grups 100 alumnes

 

La inauguració oberta al públic es farà aquest dijous 8 de febrer a les 19 hores al Tinglado 2 del Moll de Costa

L’exposició romandrà oberta fins al 17 de març

El Tinglado 2 del Moll de Costa del Port de Tarragona obre les portes a l’exposició sota el títol ‘Lo Fruit’ de l’artista tarragonina Natàlia Ferré. La inauguració, oberta al públic, es farà aquest dijous 8 de febrer a les 19 hores al Tinglado 2. En aquesta mostra l’artista pretén transitar per tres moments de la història mediterrània, posant-hi en el centre la importància de la dona. L’obra, d’entrada gratuïta, es podrà visitar fins al 17 de març, de dimarts a dissabte de 10 h a 13 h i de 16 h a 19 h, els diumenges i festius d’11 h a 14 h. Els espais expositius romandran tancats els dilluns per descans setmanal.

Aquest dijous, el Tinglado 2 del Moll de Costa, obre les portes d’una nova exposició sota el títol ‘Lo Fruit’, de l’artista del territori Natàlia Ferré. Amb aquesta obra l’artista vol transitar tres moments de la història mediterrània posant-hi el focus en la importància del paper de la dona. Els tres moments són el Neolític, antiga Grècia i Renaixement. Aquest recorregut vol reflectir el declivi d’aquesta importància: el Tot, la Sensualitat i el Dol.

En aquest recorregut acompanya a la persona visitant el fruit del magraner, la Magrana, present en la cultura mediterrània. Símbol de mort i resurrecció, regeneració, sensualitat, passió, creació, fecunditat, fertilitat...

Natàlia Ferré

Nascuda a Tarragona al 1969, a més d’artista, és la fundadora i directora de la Galeria Natàlia Ferré. El 1991 va obrir el seu propi estudi i des de llavors forma part del sector creatiu internacional. Es va formar artísticament en tècniques d’escultura, ceràmica i pintura en diverses escoles de referència, líders en l’ensenyament de l’art i la creació, com l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona, l’Escola de Ceràmica de Bisbal de l’Empordà (Girona), la Barcelona Academy of Art (Barcelona) i la Florence Academy of Art (Mölndal, Suècia).

Natàlia Ferré destaca principalment per les seves escultures figuratives de petit i gran format, encara que cada vegada més combina el 3D amb la pintura acrílica o a l’oli, seguint sempre la línia de creació que la caracteritza. La seva obra s’ha exposat en fires d’art, festivals de ceràmica, salons i galeries d’art en diversos països com Holanda, Alemanya, França, Itàlia, les Illes Britàniques, els Emirats Àrabs i Taiwan.

Més informació

https://nataliaferre.com/galeria-natalia-ferre/

La construcció del nou contradic de Ponent facilitaria acollir i ampliar aquesta activitat en auge

El Port de Tarragona es posiciona com a hub productiu de plataformes flotants i d'assemblatge d'aerogeneradors flotants orientats principalment al mediterrani occidental. La construcció de parcs eòlics en alta mar necessitarà de ports preparats per acollir el transport de peces, l'assemblatge i l'embarcament d'aerogeneradors de grans dimensions. El Port de Tarragona, per la seva ubicació estratègica, la seva experiència en "Project Cargo" i per la seva disponibilitat d'espai, reuneix les condicions per ser de partida un dels grans centres per al muntatge i expedició d'aquests elements per a la producció d'energia renovable.

En els darrers mesos, el Port de Tarragona ha multiplicat els contactes i el treball de promoció comercial per posicionar-se en aquest sector emergent i per atraure aquest tipus d'activitat a Tarragona. Recentment ha estat present a la WFO Global Summit, congrés orientat al sector de l'eòlica marina. Aquest  congrés ha acollit debats sobre les polítiques globals en energia eòlica marina, l'eòlica flotant, la cadena de subministrament associada al sector i l'ús d'energia eòlica marina per la producció d'hidrogen.

Primers Prototips

Els primers prototips d’aerogeneradors podrien veure’s a Tarragona al llarg del 2025. Posteriorment, la construcció del nou contradic de Ponent facilitaria acollir aquest tipus d'activitat a una escala industrial. Una de les possibilitats que preveu el projecte del contradic és que un dels molls pugui dedicar-se a l'assemblatge de plataformes i aerogeneradors marins.

Un indústria en auge

La indústria dels aerogeneradors flotants està en plena fase d’expansió, començant a desplegar-se els primers parcs en fase comercial i amb les proves precomercials de nous dissenys d’aerogenerador. Aquesta tecnologia innovadora permet la instal·lació d'aerogeneradors en aigües més profundes i allunyades de la costa, on les condicions de vent són òptimes per a la producció d'energia renovable. A més, els aerogeneradors flotants obren noves oportunitats per a la diversificació dels parcs eòlics i la reducció de la dependència de fonts d'energia no renovables.

Els avanços en la tecnologia dels aerogeneradors flotants estan impulsant un mercat cada vegada més competitiu i sofisticat. Empreses i institucions de tot el món estan invertint en investigació i desenvolupament per millorar l'eficiència i la fiabilitat d'aquests sistemes, així com per reduir els costos de producció i instal·lació. La creixent preocupació per la crisi climàtica i la necessitat d'accelerar la transició cap a energies netes estan incentivant encara més la demanda d'aerogeneradors flotants com a una solució clau per a la producció d'energia renovable a gran escala.

Augment de potència

Actualment, la capacitat de generació dels aerogeneradors flotants varia segons els models i les tecnologies específiques utilitzades, però generalment oscil·la entre 6 i 12 megawatts (MW) per unitat. No obstant això, es preveu que en la seva fase comercial les potències instal·lades oscil·lin entre els 15 i els 20MW, tot i que encara hi ha camí per recórrer per arribar a aquests valors. A mesura que la tecnologia continuï evolucionant i les economies d'escala es facin més evidents en la producció i instal·lació d'aquests dispositius. Aquest increment de capacitat té el potencial de convertir els aerogeneradors flotants en una font d'energia renovable encara més competitiva i atractiva per a les necessitats energètiques futures.

Representants del Port de Tarragona seran presents a la propera cita de referència del sector de l’eòlica marina flotant “Wind Europe”, que es enguany es celebra a Bilbao, del 20 al 22 de març.

La infraestructura portuària tarragonina ha obert la licitació per a l’assistència tècnica per a la redacció del projecte i direcció d’obra per a l’electrificació del Moll d’Aragó-Sud del recinte portuari

L'electrificació del Moll d'Aragó Sud representa una resposta concreta als objectius de descarbonització de l’activitat portuària i una aposta decidida per assolir la fita #RumbEcoPort2027

El Port ha anunciat l'obertura de la licitació per a l'assistència tècnica en la redacció del projecte de construcció per a l'electrificació del Moll d'Aragó Sud al Port de Tarragona. La licitació proposa un període d’execució màxim d’un any amb un pressupost de fins a 75.000€ (IVA exclòs). El termini de presentació de les sol·licituds per aquest projecte és fins al 19 de febrer de 2024. Aquesta iniciativa marca un pas fonamental cap a la descarbonització del port. L’electrificació del Moll d'Aragó Sud no només contribuirà a reduir les emissions contaminants, sinó que també obrirà portes a noves tecnologies i pràctiques més respectuoses amb el medi ambient. Aquesta licitació és un pas cap a un futur més net i més sostenible per al Port de Tarragona. L’enllaç a tota la informació sobre la licitació es pot consultar en la Plataforma de contractació pública https://tuit.cat/q1Y6m.

L'electrificació del Moll d'Aragó Sud al Port de Tarragona implicarà diverses millores significatives tant en termes de sostenibilitat com d'eficiència operativa. Algunes de les millores inclouran la reducció d'emissions contaminants, l'eliminació de l'ús de combustibles fòssils per a les operacions portuàries reduirà de manera significativa les emissions de gasos d'efecte hivernacle i altres contaminants atmosfèrics, contribuint a millorar la qualitat de l'aire i la salut pública.

Suposarà una millor eficiència energètica; l’ús de l'electricitat com a font d'energia per a les operacions portuàries permetrà una major eficiència energètica en comparació amb els motors de combustió interna, reduint el consum d'energia i els costos operatius associats. També la reducció de sorolls i vibracions ja que els motors elèctrics tendeixen a ser més silenciosos i generar menys vibracions que els motors de combustió, la qual cosa contribuirà a minimitzar les molèsties sonores i les vibracions a les zones circumdants del port, millorant així la qualitat de vida de les persones del voltant (residents i persones treballadores). A més l'electrificació proporcionarà una base més flexible i adaptable per a futurs desenvolupaments tecnològics, com ara la integració de sistemes de gestió intel·ligent d'energia i la implementació de fonts d'energia renovable complementàries, com ara els panells solars o les turbines eòliques.

Port Tarragona, #RumbEcoPort

L’electrificació del Moll d'Aragó Sud no només contribuirà a la reducció dels impactes ambientals i a la millora de la sostenibilitat del Port de Tarragona, sinó que també promourà una operació més eficient i adaptable, posant les bases per a un futur portuari més modern i sostenible. Dins del marc de #RumbEcoPort, el Port de Tarragona està impulsant diverses accions mediambientals per promoure la sostenibilitat i reduir l'impacte ambiental de les seves operacions portuàries. Per a Saül Garreta, president del Port de Tarragona, “l’aposta per la sostenibilitat econòmica suposa que cada repte ambiental es tradueixi en una oportunitat d’innovació i de competitivitat que contribueix al progrés i al bé comú”.

Algunes de les iniciatives de descarbonització impulsades pel Port de Tarragona més destacades inclouen:

Implementació de tecnologies verdes

El Port està apostant per la implementació de tecnologies verdes i sostenibles, com ara l'electrificació dels molls per reduir les emissions contaminants i millorar la qualitat de l'aire.

Gestió eficient de residus

S'estan desenvolupant estratègies per a una millor gestió dels residus portuaris, incloent la implementació de sistemes de reciclatge i la promoció de la reutilització dels materials.

Foment de l'eficiència energètica

El Port està compromès amb la reducció del consum energètic i la promoció de fonts d'energia renovable. Això inclou la implementació de mesures d'eficiència energètica en les instal·lacions portuàries i la cerca i instal·lació de alternatives energètiques més sostenibles.

Protecció de la biodiversitat marina

Es duen a terme accions per protegir i preservar la biodiversitat marina a les zones portuàries, incloent la implementació de mesures de protecció dels ecosistemes marins i la restauració d'espais naturals.

Col·laboració amb la comunitat

El Port treballa de la mà amb la comunitat local i altres actors interessats per promoure pràctiques sostenibles i millorar el medi ambient a la regió. El Port de Tarragona està jugant un paper actiu en la promoció de la sostenibilitat i la protecció del medi ambient a través de diverses accions mediambientals dins del marc de #RumbEcoPort. Aquestes iniciatives reflecteixen el compromís del Port amb un futur més verd i sostenible per a la regió i més enllà.

El termini per a la presentació de propostes és fins al 9 de febrer amb un pressupost inicial de 46.000 euros (IVA exclòs)

El projecte té com a objectiu principal la restauració i la protecció dels ecosistemes marins locals

Aquest mes el Port de Tarragona ha licitat el projecte de ‘Subministrament i instal·lació d’estructures de regeneració del fons marí al Parc Subaquàtic de Tarragona. El projecte contempla la millora i preservació de l’ecosistema marí a través del Parc Subaquàtic de Tarragona. El termini per a la presentació de propostes és fins al 9 de febrer, es preveu un termini d'execució de 4 mesos per a la implementació completa del projecte amb un pressupost total de 46.000 euros (IVA exclòs).

El projecte té com a objectiu principal la restauració i la protecció dels ecosistemes marins locals, així com la promoció de la biodiversitat. Aquesta iniciativa s'emmarca dins del compromís del Port de Tarragona amb la sostenibilitat i la conservació del medi ambient marí. A més, s'han destacat les accions similars emprades amb èxit en el passat, com la immersió de biòtops, que han contribuït significativament a la recuperació i la protecció dels hàbitats marins locals.

Es preveu establir un programa de recerca i monitoratge per avaluar l’eficàcia de les noves estructures de regeneració del fons marí i monitorar l’evolució de la biodiversitat i la salut dels hàbitats marins al llarg del temps. Aquestes noves estructures hauran de tenir un disseny específic amb les característiques adequades per afavorir la regeneració d’organismes marins i la captura de CO2.

El Port, també, busca col·laborar amb institucions científiques i persones expertes en el camp de la biologia marina per assegurar que les pràctiques implementades siguin basades en la ciència i tinguin un impacte positiu en l’ecosistema marí. Per altra banda, el Port a través del desenvolupament del Parc Subaquàtic pretén promoure l’esport sostenible i les activitats recreatives que permetin a les persones que visitin gaudir de la bellesa i la riquesa del medi marí sense causar danys a l’entorn.

Potenciant la recuperació del fons

Actualment es disposa d'un espai de gran valor ecològic annex al Dic de Llevant, el parc subaquàtic. Aquest espai està compost per antigues embarcacions de fusta i pedres d'escullera que amb el pas del temps han generat un ecosistema molt divers i ric. És un espai idoni per a potenciar la recuperació de l'ecosistema marí, aprofitant les funcions ecosistèmiques presents i buscant recuperar noves espècies. A més, en un espai tan favorable, existeix la possibilitat de provar tecnologia emergent i pionera per a la recuperació de l'ecosistema, que posteriorment servirà per a replicar les mateixes solucions en altres punts del litoral. Per a desenvolupar aquesta tasca, es requereix d'estructures adequades que afavoreixin la regeneració dels organismes marins i la captura i monitorització d'emissions de carboni.

Més informació

Per a més informació sobre la licitació i els requisits per a les propostes, es convida a consultar el web oficial del Port de Tarragona en aquest enllaç https://tuit.cat/9S6rL (Plataforma de contractació del sector públic).

S’instal·laran 4 semàfors ferroviaris per a vianants on fins ara només hi eren per a vehicles

Aquesta iniciativa vol reduir el perill que suposa per als vianants el pas del tren per la rotonda d’accés al Moll de Costa

El Port de Tarragona impulsa noves mesures de seguretat a la rotonda del Moll de Costa mitjançant una licitació per la instal·lació de nous semàfors ferroviaris destinats exclusivament als vianants. Aquesta iniciativa preveu la incorporació de quatre semàfors en punts on fins ara només n'hi havia per a vehicles per reduir el perill que suposa per als vianants el pas del tren en l’operativa d’entrada o sortida de les instal·lacions portuàries. Amb un pressupost estimat de 96.327,99€ abans d’impostos, aquesta millora té com a objectiu reforçar la seguretat dels vianants a la rotonda d’accés al Moll de Costa.

Un dels accessos ferroviaris al Port de Tarragona, situat a la rotonda del Moll de Costa, disposa de senyalització lluminosa i acústica a tots els ramals que conflueixen per a vehicles. Però amb l’augment de vianants circulant també en aquell punt fa que l'Autoritat Portuària de Tarragona hagi considerat convenient millorar la senyalització mitjançant la instal·lació de semàfors ferroviaris per a vianants.

Les obres a realitzar són, essencialment, la connexió als mòduls de control existents amb  la nova senyalització. Dins d'aquestes actuacions s’aprofitaran, sempre que sigui possible, les canalitzacions existents. Així mateix, serà necessària la construcció de petites fonamentacions per a la col·locació dels pals on aniran les senyals lumínic-acústiques amb tecnologia LED. En total, un cop s’iniciï l’obra, s’espera que tingui una duració de 4 mesos.

Amb aquesta intervenció, el Port de Tarragona reforça la seva aposta per la seguretat en l'entorn Port-Ciutat amb una nova iniciativa centrada en la millora de les condicions per als vianants que vulguin gaudir del Moll de Costa, el Moll de la Cultura, el KM0, un espai icònic per a la pràctica de l’esport o la platja del Miracle i el Passeig Marítim Rafael Casanova.

Els equips estan dotats d’un dipòsit de recollida de residus de 300 litres de capacitat

El personal de Marina Port Tarraco col·laborarà en la gestió i en el manteniment dels equips

El Port de Tarragona ha instal·lat la compra de dos equips fixos per a la neteja de la làmina d’aigua anomenats skimmers. Aquesta iniciativa té per objecte recollir i gestionar l’acumulació de residus a la làmina d’aigua, mitjançant l’aplicació d’una estratègia innovadora i tecnològica. Aquests equips s’han instal·lat a la dàrsena del Moll de Costa i tindran 3 metres d’amplada, 1,5 m de llargada i 2 m d’alçada. Aquestes dimensions doten al sistema d’un dipòsit de recollida de residus de 300 litres de capacitat i de la suficiència de bombar 30.000 litres d’aigua per hora. La gestió d’ambdós aparells anirà a càrrec del personal de la Marina Port Tarraco, que rebrà una formació específica per part del fabricant dels equips.

Objectius dels skimmers

L'Autoritat Portuària de Tarragona treballa per aconseguir un futur sostenible i net a través d’accions tangibles. Aquesta recerca de la sostenibilitat es veu reflectida en el seu paper actiu en la recollida i gestió de residus acumulats a la dàrsena del Moll de Costa. Mitjançant l’aplicació d’estratègies innovadores i tecnològiques, lluiten per mantenir les aigües portuàries netes.

Els dos equips de neteja automatitzats entren en funcionament avui i actuaran com a suport per a la neteja diària que, actualment, ja realitza l’embarcació Pelicano (l’embarcació encarregada de la neteja de la làmina d’aigua de forma manual). En aquest sentit, es tracta d’una col·laboració entre la tecnologia i l’esforç humà que té per objecte garantir una neteja més eficaç i cuidada.

Aquests equips compten amb un disseny que permet abordar zones portuàries difícils d’accedir, amb la finalitat d’evitar l’acumulació de residus en àrees crítiques.

Funcionament i gestió

Aquests equips disposen d'unes dimensions de 3 metres d’amplada, 1,5 m de llargada i 2 m d’alçada que fan possible el bombardeig de 30.000 litres d’aigua per hora. A més, els aparells estan dotats d’un dipòsit de recollida de residus de 300 litres de capacitat.

La gestió dels skimmers anirà a càrrec del personal de la plantilla de la Marina Port Tarraco que ha rebut formació específica per fer el buidatge i el manteniment dels equips. Ambdós aparells actuen en coordinació amb la barrera de bombolles col·locada per Marina Port Tarraco.

Davant d’aquesta iniciativa, el president de Port Tarragona, Saül Garreta, explica que "és un exemple de col·laboració públic-privada per protegir el nostre entorn, ja que és responsabilitat de tots aportar recursos per minimitzar l'impacte de les activitats en el mar i en l'entorn natural".

 

Most Visited

Work with us

Work with us

Job board of the Port Authority of Tarragona
Open Data

Open Data

Here you will find public data of the public character of the organization
Contractor Profile

Contractor Profile

Here you will find public data of the public character of the organization
Communication and press

Communication and press

News of interest and current affairs of the Port Authority of Tarragona
SEA

SEA

AGRI-FOOD DELIVERY SYSTEM
Ship location

Ship location

Gisweb, ship situation program, stopovers and movements
Requests for services via ports

Requests for services via ports

Requests for services and communications for the ship, the goods and the passage
Accreditation center

Accreditation center

Administrative process involved in certifying a company/organization to access the Port
Traffic

Traffic

Goods traffic at the Port Authority of Tarragona