veronica

veronica

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

Les actuacions, dutes a terme pel Port Tarragona a la façana marítima del Serrallo, han estat consensuades amb l’Associació del Veïnat del barri

La millora de la façana marítima del Serrallo ha constat de quatre projectes consolidats en els darrers mesos pel Port Tarragona

El Port de Tarragona ha instal·lat sis noves pèrgoles al passeig de la façana marítima del barri del barri del Serrallo, pèrgoles que de nit tenen un sistema d’il·luminació LED. El Port, també ha dissenyat dues noves jardineres al passeig amb plantes autòctones. Aquestes actuacions formen part del pla de millora de la façana marítima del barri mariner de Tarragona del Port, amb l’objectiu de millorar l’entorn d’aquest barri mariner amb nous elements de mobiliari urbà. El pla de millora, format per 4 accions diferenciades, ha comptat amb un pressupost total de 1.150.000 euros. El pla ha consistit en 4 actuacions principals: la restauració del pantalà, la instal·lació de mobiliari urbà per generar ombra en el passeig, la instal·lació de tendals per generar ombra als parcs infantils i la restauració de l’entorn del pont de la Petxina amb nous murals.

Zona d’ombra passeig del Serrallo

Amb l’objectiu de millorar l’estada de totes les persones en un dels punts icònics de la ciutat, el moll de Pescadors del Serrallo, el Port de Tarragona ha instal·lat pèrgoles de fusta i arbrat per projectar zones de ombra en el propi passeig.

L’Autoritat Portuària de Tarragona ha planificat 6 zones diferents d’ombres al llarg del passeig. En cadascuna d’aquestes zones hi ha una pèrgola de material amb acabat tipus fusta amb espai per al repòs, a més cada zona anirà acompanyada d’unes jardineres on s’ha plantat vegetació per generar, de forma natural, més ombra. El pressupost per dur a terme aquestes millores ha estat d’uns 500.000€ (IVA exclòs).

L’objectiu d’aquesta acció és l’augment de l’espai amb ombra en una zona molt exposada al sol, especialment a l’estiu, que donen resposta a les peticions principals que feien veïnat i famílies que viuen en aquest zona a cavall del port i de la ciutat.

Accions consolidades

Els projectes consensuats amb l’Associació de Veïns del Serrallo han comptat amb un pressupost total de 1.150.000 euros (IVA exclòs) per introduir diverses millores a realitzar en els darrers mesos, íntegrament finançades pel Port de Tarragona.

El pla ha consistit en 4 actuacions principals: la restauració del pantalà, la instal·lació de mobiliari urbà per generar ombra en el passeig, la instal·lació de tendals per generar ombra als parcs infantils i la restauració de l’entorn del pont de la Petxina amb nous murals. El pla de millora de la façana marítima del Serrallo reuneix inversions impulsades per l’Autoritat Portuària de Tarragona i consensuades amb l’Associació del Veïnat, que va començar a planificar-se fa uns mesos pel departament d’infraestructures i conservació del Port arran de diverses peticions del veïns del barri mariner de Tarragona. Aquestes actuacions pactades amb les veïnes i veïns del barri compten amb quatre línies d’actuació principals: restauració d’elements malmesos, millora de la seguretat, millora de la comoditat i millora de la imatge de l’entorn urbà.

El pantalà del Serrallo

La primera gran inversió va ser el projecte de reforma del Pantalà de El Serrallo per un import de 415.000€ (IVA exclòs). Aquestes tasques de reforma va tenir com a objectiu la renovació de tota l’estructura del Pantalà, així com la reposició dels punts de suport entre els elements de l'estructura. Una obra consolidada el passat octubre de 2022.

Zona d’ombra als parcs infantils del Moll de Costa

Els parcs infantils davant del Tinglado 4 del Moll de Costa, construïts pel Port de Tarragona l’any 2013 i ampliats l’any 2017, també han gaudit de noves zones d’ombra perquè els més petits de la casa puguin gaudir dels diferents elements dels mobiliari durant tot l’any.

L’objectiu d’aquesta instal·lació va ser que una part d’entre el 40 i el 50 % del total de la superfície de cadascun dels dos parcs infantils quedessin sota l’ombra perquè durant les temporades d’estiu, quan les temperatures són més elevades, es pugui seguir utilitzant el mobiliari de jocs infantils. Per aprofitar les hores de sol en les èpoques de l’any on aquest és menys intens, es va decidir deixar una part de cada parc al descobert.

Es van instal·lar uns 217 m2 de material flexible que projectarà l’ombra que es subjecta mitjançant una estructura d’acer galvanitzat col·locada en els extrems dels propis parcs infantils. El pressupost per realitzar aquesta instal·lació va ser de 136.120,98 € (IVA exclòs). Acció implementada el juny de 2022.

Restauració de l’entorn del pont de la Petxina

L’exitosa iniciativa artística que va omplir les parets del Serrallo amb cultura urbana que realçava la identitat històrica del barri continuarà amb la nova proposta conjunta entre l'Associació de Veïns i el Port de Tarragona.

Aquest projecte amplia les oportunitats per a que artistes deixin la seva empremta al barri amb una nova paret ubicada al pont de la Petxina. Aquesta paret està ubicada en un dels accessos al Barri de El Serrallo pel carrer Pere Martell en la confluència entre el Barri del Port i Torres Jordi. És un dels dos passos per sota de la via del tren al barri i que es restaurarà per donar la benvinguda a totes i tots els veïns. El cost d’aquesta rehabilitació amb altres petites actuacions consistents en reparacions i accions en diferents punts del barri van suposar una inversió d’aproximadament d’uns 100.000 euros. Accions consolidades en els darrers dotze mesos.

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

La rotonda, connectarà amb la Zona d’Activitats Logístiques des de l’Autovia de Salou-Tarragona (C-31B)

L’accés a la ZAL es construirà en la intersecció de les carreteres TV-3146 i C31B, a l’alçada de la planta de Dow Chemical

El Govern de la Generalitat ha publicat aquest dimarts 27 de juny la licitació per a la construcció de la rotonda d’accés a la ZAL del Port Tarragona. La nova rotonda, amb un diàmetre exterior de 96 metres, se situarà en l'encreuament entre la C-31B, la TV-3146 i el nou accés a la ZAL, facilitant d’aquesta manera l’entrada de tot tipus de vehicles, especialment camions, cap a les empreses logístiques que en un futur s’implantaran en la zona. L'obra també inclourà la construcció dels ramals de connexió i tasques complementàries com els elements de drenatge, la senyalització, l'abalisament i l'enllumenat. Les obres tenen una inversió prevista de 3,4 milions d’euros (amb IVA) i es preveu que les obres s’inicien a finals d'any amb termini de 10 mesos.

Conveni col·laboració

A l’octubre de 2022 el Govern de la Generalitat va aprovar la subscripció d'un conveni de col·laboració entre el Departament de Territori i l'Autoritat Portuària de Tarragona (APT) per a la construcció d'una rotonda a la carretera C-31B (Autoria Salou-Tarragona) que permetrà connectar la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL) del Port de Tarragona amb la xarxa viària de l’entorn.

El conveni estableix que la Generalitat de Catalunya serà l'encarregada de licitar, adjudicar i executar les obres, amb una inversió prevista de 3,4 milions d’euros que finançarà íntegrament el Port de Tarragona. Aquesta actuació s'emmarca en el pla especial d'infraestructures dels accessos a la ZAL que inclou totes les connexions d’aquest espai logístic de prop d’1 milió de metres quadrats amb les carreteres principals.

Desenvolupament de la ZAL

La construcció de la rotonda és un pas més en les obres de condicionament de la ZAL i se sumarà a les obres que actualment està impulsant l’Autoritat Portuària de Tarragona en aquest espai:

Vial Perimetral

Es tracta del primer dels tres projectes d'accessos que connectaran la ZAL a les carreteres de l’entorn. Aquesta obra es va adjudicar el mes de setembre de 2021 a la UTE formada per Eiffage-GICSA-Morell per un import de 3.337.868,96€ (sense IVA). Les tasques es van iniciar el 25 d'octubre de 2021 i a hores d’ara ja estan finalitzades. Les obres van consistir en l'execució del vial interior que connectarà la ZAL amb les diferents carreteres i punts de connexió amb la xarxa general de carreteres del territori. Compta amb 1.300 metres de carretera, quatre carrils, dos per sentit, amb dues rotondes intermèdies.

Accés soterrat

El passat mes de juny, l’APT publicava la licitació de l’accés soterrat (per sota la carretera C-31b) per connectar el Vial Perimetral amb la C-31 a la rotonda de la Piconadora i amb el vial exclusiu per vehicles pesats. Aquest nou accés permetrà connectar la ZAL les vies d’alta capacitat A-7 i AP-7. L'obra té un termini d'execució de 12 mesos i un pressupost de licitació de 5.989.678,53 € (IVA exclòs). Les obres s’estan executant actualment.

Desviament del canal de drenatge

El Port Tarragona també va iniciar les obres de desviament del canal de drenatge de les aigües pluvials de Vila-seca i de les carreteres A-7, C-31b i TV-3146 situat en l’espai portuari destinat a acollir la Zona d’Activitat Logístiques (ZAL). El projecte tenia un termini d'execució de 8 mesos i un pressupost de més de 1,2 milions d’euros.

Aquest canal que transcorria pel mig dels terrenys es rehabilitaren mitjançant el projecte de restauració i ordenació dels Prats d'Albinyana, integrats dins de la Xarxa Natura 2000, per la qual cosa s'ha de desviar per evitar que passi pel mig d'aquesta zona natural.

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

Els 203 trens del mes de maig passat s’apropen al rècord de maig de 2018 (223 trens)

La diversificació de tràfics permet que cereals i vehicles omplin el buit deixat pel carbó

El nombre de trens amb operacions d'entrada o sortida de mercaderies del mes de maig han estat 203 combois, una xifra que s’apropa al millor resultat registrat en els darrers 5 anys. Ens hem de remuntar a l’any 2018, concretament al mes de juny de 2018, per obtenir una activitat superior: 223 moviment de trens.

Els trens per al transport d’automòbils han estat els més nombrosos al mes de maig amb 63 combois. El cereals també ocupen un lloc destacat amb 61 trens, i els productes siderúrgics (50 trens), els de contenidors (15) i els de productes químics (40), completen el total de composicions que han entat o sortit del Port de Tarragona. Tant el moviment de vehicles com el de cereals al mes de maig són una xifra rècord mensual fins el 2018 data des de que té informació a l’APT.

 

Els cereals i els vehicles omplen el buit deixat pel carbó en el transport per ferrocarril al Port de Tarragona. Si comparem les mercaderies transportades per tren de juny de 2018 en què es van produir 106 moviments de tren de carbó, 32 d'automòbils, 8 cereals i 57 de siderúrgics com a principals tràfics, amb les del mes passat podem veure com l’espai deixat pel carbó (106 moviments de carbó) ha estat ocupat per vehicles (63 trens) i cereals (61).

Aquest canvi és conseqüència de l’estratègia desplegada per l’APT per la diversificació de tràfics per adaptar-se al canvis de l’entorn i reorientar la seva activitat, en aquest cas a causa del tancament de la central tèrmica d’Andorra a Terol el 30 de juny de 2020 va suposar una davallada molt important del nombre de trens operats al Port de Tarragona ja que aquesta centre al elèctrica es nodria en carbó a través del Port i el ferrocarril.

Tendència a l’alça

Les dades acumulades de gener a maig també mostren un bon comportament i una certa tendència a l’alça, sense assolir encara els millors resultats del període 2018-2023. En aquest període de gener a maig de 203 es registren un total de 837 moviments de trens superats pels 1.048 del mateix període del 2018, però molt a prop dels 850 del 2019.

A més, els primers 5 mesos de 203 també marquen xifres de rècord per tipus de mercaderies. Els 242 moviments de trens amb vehicles, els 261 de cereals i els 68 de contenidors són els màxims dels cinc primers mesos en el període 2018 a 2023.

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

Els dimarts de juliol, a les 19.30 i a les 20.30 hores, es podrà conèixer el Port de Tarragona des del mar a bord de la Golondrina

Les persones interessades podran treure la invitació gratuïta a la plataforma Entradium

Amb les ‘Nits a la Pèrgola del Serrallo’ s’inicia un nou cicle d’havaneres, d’accés lliure, els dissabtes de juliol a les 22 hores

El Port de Tarragona torna a oferir noves places durant el mes de juliol de l’activitat ‘Coneix l’havanera des del mar’, una proposta que es va iniciar l’any passat en commemorar els 30 anys d’havaneres al Port de Tarragona. Com l’any passat, i després de l’èxit de la iniciativa, durant tot el mes de juliol s’ofereix la possibilitat de gaudir de l’experiència de contemplar el recinte portuari amb l’embarcació golondrina alhora que es gaudeix de la música estiuenca: l’havanera, de la mà d’en Quimet el Romesquet, músic i cantant d’havaneres. Amb les seves cançons es coneixerà el gènere, quines històries s’amaguen en les seves lletres o quin són els seus principals instruments, entre altres curiositats. L’activitat es farà tots els dimarts del mes de juliol, els dies 4, 11, 18 i 25, en dues sortides des del moll de Pescadors del Serrallo, a les 19.30 i a les 20.30 hores. Com en l’edició anterior, l’activitat és gratuïta però cal fer la reserva a la plataforma www.entradium.com.

Els dissabtes ‘Havaneres a la Pèrgola del Serrallo’

I, paral·lelament a aquestes passejades musicades, durant el mes de juliol tornen les cantades d’havaneres a la Pèrgola del Serrallo, en una tradicional cantada els dissabtes de juliol, els dies 1, 8, 22 i 29, a les 22 hores, amb la voluntat de contribuir a difondre la cultura popular catalana i la tradició marinera entre la ciutadania. Les cantades d’havaneres es faran des d’un decorat especial i innovador que es va estrenar l’any passat a la pèrgola del Serrallo, on actuaran els grups davant d’un aforament màxim de 500 persones per sessió. L’accés és lliure. Els quatre grups d’havaneres que actuaran els dissabtes de juliol a les 22 hores són:

ELS CREMATS (1 de juliol)

Banda formada el 1996 al voltant de la música popular del cant de taverna i de les havaneres, amb seu a Palafrugell i Calella de Palafrugell, que ha trencat molts tòpics sobre el tractament del gènere. Els Cremats es caracteritzen per la constant recerca de nous registres i la immersió en diferents músiques i gèneres, sobretot d’arrel popular. Una formació amb un llarg i consolidat bagatge, considerats per molts els “enfants terribles” de l’havanera per la seva voluntat d’innovació i de fusió amb altres gèneres com la rumba, el son cubà, el pop, el bolero o la cúmbia. Són referents en els principals escenaris del món de l’havanera, però amb tres ingredients bàsics: la qualitat musical i vocal, el dinamisme del seu espectacle i la sensació que no són una proposta més d’havaneres, sinó una proposta amb personalitat. Les seves actuacions provoquen sorpresa i entusiasme.

OLLA BARREJADA (8 de juliol)

Olla Barrejada, el grup d’havaneres en actiu més antic de la demarcació de Tarragona, neix a la Secuita (Tarragonès) a l’any 1983. La formació ha tingut molts canvis, de persones, estil i de nombre de components, amb un intent de millorar, el nivell i la qualitat de la música. Actualment, té quatre components: Rafel Molné, baríton de Constantí, membre fundador i únic representant d’aquella primera formació; Maria Teresa Magrinyà acordionista de Reus, actual directora; Anton Cabré, guitarrista i baix de Riudecols, amb una llarga trajectòria en el món de l’havanera com a cantant, músic i compositor, i Àngel Jiménez, tenor de Bellmunt del Priorat. Les gairebé 1.500 cantades els han portat per tot Catalunya, País Valencià, Andorra, Canàries, l’Aragó i una petita gira de quatre concerts per Cuba. Han fet 6 enregistraments, el darrer que porta per títol “25 anys d’havaneres”, inclou per primer cop 4 peces de creació pròpia.

LES ANXOVETES (22 de juliol)

Les Anxovetes, el grup d’havaneres en femení, ja no només duen a terme les cantades d’havaneres estivals sinó que ara, a més, ens presenten un nou espectacle més íntim i recollit, de caràcter genuïnament mediterrani, compost majoritàriament per temes propis creats i cantats en clau de dona. El grup gironí pren el gènere tradicional de l’havanera com a punt de partida per anar molt més enllà, i fins i tot allunyar-se’n, oferint un espectacle que reforça, revisa i amplia el repertori de cançons marineres i combina cançons pròpies i inèdites amb cançons populars de tota la vida, totes elles lligades amb un fil conductor que explica històries de la mar amb veu de dona. Amb influències que beuen del pop, el rock, el bolero, el joropo i, per descomptat, de l’havanera, (d)ones compta amb arranjaments que parteixen dels sabors de casa nostra, però que s’obren a les essències de diferents racons del món. (d)ones no només és un espectacle en directe, sinó que també s’ha materialitzat en un disc compost per les deu cançons pròpies que els diferents membres del grup han creat, sota l’assessorament musical del productor Joan Díaz.

NEUS MAR (29 de juliol)

Neus Mar s’inicia en el món de l’havanera de la mà de Càstor Pérez, amb el qual va crear l’espectacle “L’essència de l’havanera”, i que juntament amb el percussionista Enric Canada van estrenar el setembre de 2008 a l’ermita de Sant Sebastià com a concert cloenda del Cicle d’Estiu de Joventuts Musicals de Palafrugell. Aquest espectacle, del qual es va enregistrar un CD l’any 2009, és un recull d’havaneres cubanes del s. XIX fins a la Vieja Trova, moltes d’elles pensades per ser cantades per una veu de dona. L’any 2009 Neus Mar dirigeix, juntament amb el Bloc Havanerus, la Cantada d’Havaneres per a la Marató. Neus Mar, ja en solitari, enregistra l’any 2011 un nou treball discogràfic dedicat a l’obra del compositor Josep Bastons. El músic Joan Nito Figueras hi versiona algunes de les seves composicions més conegudes amb tocs de jazz.

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

Des del passat mes d’abril, el Museu portuari figura amb el número 120 del registre museístic català i formarà part de la xarxa de museus de les comarques de Tarragona

El Museu del Port de Tarragona des del 24 d’abril d’enguany figura en el registre de Museus de la Generalitat amb el número 120. Creat l’any 2000, és un museu monogràfic dedicat al patrimoni marítim i portuari de la costa tarragonina i forma part també de la Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana així com de l’Associació de Museus Marítims de la Mediterrània. Compta amb un patrimoni important dels ports pesquer, esportiu i comercial de la ciutat amb més de 1.700 peces

Després de 23 anys en funcionament, unes obres de reforma integral de l'edifici i una nova museografia, el Museu del Port de Tarragona ha estat inscrit al registre de Museus de la Generalitat amb el número 120, tal com figura a la publicació del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del passat 24 d’abril.

El Museu del Port és un museu monogràfic dedicat al patrimoni marítim i portuari de la costa tarragonina i amb aquesta nova fita entrarà a formar part de la xarxa de museus de les comarques de Tarragona així com participar de l'engranatge de museus de tot Catalunya.

L’entitat museística compta amb 1.300 objectes de donants de les 1.700 peces que conformen les col·leccions patrimonials, la qual cosa permet conservar un patrimoni important dels ports pesquer, esportiu i comercial de la ciutat.

El passat mes de febrer la inspecció del Servei de Museus de la Generalitat de Catalunya va qualificar d’excel·lent les nostres instal·lacions per preservar el patrimoni marítim i portuari. I des del Museu es vol agrair el suport rebut per tal de figurar en el Registre de Museus de Catalunya, posant en valor les col·leccions marítimes inventariades.

El nou i modern espai museístic, a banda d’exposar el fons patrimonial portuari, manté una nova oferta museogràfica emocionant gràcies a avançats mitjans audiovisuals i interactius.

El Museu del Port a la Mediterrània

El Museu del Port forma part, des de l’any 2000, de la Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana integrada per 16 museus i entitats des de Port-Vendres a la Calalunya Nord fins a la Ràpita al delta de l’Ebre. I també pertany a l’Associació de Museus Marítims de la Mediterrània.

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

El president Saül Garreta ha anunciat la mesura en la inauguració de l’Agrifood

La mesura busca compensar el sector del cereals en cas sobre costos en episodis de congestió del Port i una empresa podrà bonificar fins a 400.000 euros anuals

El Port busca un consens per donar prioritat de descàrrega als productes agroalimentaris

El president reafirma el compromís de l’APT per buscar un acord entre empreses i treballadors de l’estiba

Aquesta tarda, el president de l’Autoritat Portuària de Tarragona (APT), Saül Garreta, ha explicat que el Port ha inclòs en el Pla d’Empresa de 2024 un augment de la bonificació de la taxa de mercaderies (T3) per a mercaderies agroalimentàries fins al límit màxim legal, passant del 17,5% al 40% de bonificació. La mesura compensarà el sector del cereals en cas sobrecostos quan es produeixin episodis de congestió del Port, una de les principals queixes dels importadors de cereals. Aquesta mesura entrarà en vigor amb l’aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat i ajudarà a alleujar els costos de manera que una empresa podrà arribar a bonificar fins a 400.000 €. Els productes que se’n beneficiaran són els pèsols farratgers, el blat, el sègol, l’ordi, la civada, el moresc (blat de moro), la melca (sorgo), les faves de soja, la coca de soja, la coca de colza, la coca de gira-sol i el palmiste.

L’anunci s’ha fet en ocasió de la inauguració de la 4a edició de l’Agrifood, el congrés internacional organitzat pel Port de Tarragona cada dos anys i que reuneix empreses i experts del sector agroalimentari de tot el món. En el seu parlament, el president de l’APT ha explicat la situació actual de l’activitat logística del cereal al Port de Tarragona i les mesures de millora que l’APT està posant en marxa per a donar millor servei.

L’APT està treballant per a incrementar capacitat càrrega en ferrocarril i, per aconseguir- ho, està definint noves zones de càrrega al Moll de Castella (1 més) i 2 més al Moll d'Aragó. Garreta ha explicat que aquests nous punts de càrrega nous entraran en funcionament en breu. Al mateix temps, es treballa per modificar i millorar la priorització de tràfics buscant una solució consensuada per establir uns protocols que permetin donar prioritat als productes agroalimentaris. Per a Garreta, aquest productes “els considerem productes peribles, de primera necessitat i han de rebre aquest tracte al nostre port”.

A més, s’està treballant en un estudi nous ports secs, per tal que el transport i l’emmagatzematge d’agroalimentaris millori ampliant el radi d’acció, agilitant el transport per ferrocarril i millorant la cadena de subministrament, especialment a la zona de Saragossa, a Lleida (Quatre Pilans) i un altre a Casp.

L’APT també vol assolir la total implantació del SEA (Sistema d’Entrega d’Agroalimentaris), l’aplicatiu que permet optimitzar la càrrega de camions amb cereals, pinsos i farines per aconseguir la plena integració de les 4 empreses estibadores al 2024, la qual cosa suposarà guanyar encara més en agilitat i rapidesa en la càrrega de camions d’agroalimentaris que han d’abastir Catalunya i Aragó. En paral·lel, les empreses també estan automatitzant bàscules, cosa que també donarà més agilitat a tot el sistema.

Estiba

Pel que fa a la situació actual de l’estiba, el president de l’APT ha estat clar: “el Port de Tarragona, com tota la cadena de subministrament dels cereals, és una part afectada més per la falta d'acord entre empreses i treballadors de l'estiba. Per a Garreta, “es tracta d'un conflicte laboral entre dues parts vitals de l'operativa portuària de Tarragona que està afectant els tràfics del Port i la seva reputació, i que ens està fent perdre tràfics existents i oportunitat de créixer”.

En els darrers mesos, el Port de Tarragona ha treballat molt intensament per fomentar el diàleg i crear un clima per a l'acord. Garreta, ha explicat que s’ha implicat personalment per millorar la situació i tancar un acord. Des que és president del Port, les reunions, contactes i converses han estan innombrables amb empreses i representants dels estibadors i amb membres del sindicat majoritari de Tarragona, de Barcelona i altres ports; s'han mobilitzat recursos de la Generalitat de Catalunya per trobar solucions des de la formació i la intermediació; i s'ha aconseguit l'assessorament del MITMA i de Puertos del Estado, i també la seva intermediació amb les grans empreses del sector que operen al Port de Tarragona i amb els representants estatals dels estibadors.

El president Garreta ha explicat als assistents a l’Agrifood que el Port de Tarragona posarà tota la seva capacitat d’influència i tota la seva capacitat professional per aconseguir donar un bon servei a tots els seus clients “com estem demostrant amb les millores en les operatives descàrrega, el canvi de prioritats de descàrrega i amb la bonificació de taxes”. Però ha advertit que “l'Autoritat Portuària de Tarragona no té competències per regular o modificar ni l'organització del treball ni la formació ni les relacions del sector de l'estiba" i que, per tant, "el rol de l'APT és de mediació, de pressió i d'influència amb l'objectiu de fomentar on acord que satisfaci totes les parts i, alhora, asseguri la competitivitat del Port de Tarragona".

Garreta s’ha mostrat disposat a seguir mediant entre empreses i treballadors, a intermediar amb les persones amb capacitat de decisió i a pressionar les administracions competents perquè es prenguin aquest conflicte seriosament i s'impliquin per trobar una solució en el termini de temps més breu.

Agrifood

L’Agrifood International Congress va néixer l’any 2016 com a punt de trobada de tots els agents implicats en el sector agroalimentari per donar a conèixer totes les novetats del sector.

El Port de Tarragona manté el lideratge en el moviment de productes agroalimentaris, tant a nivell estatal com a la Mediterrània, i 5è de la UE, donant un valor afegit a aquesta activitat econòmica gràcies als serveis i infraestructures especialitzats disposa. L’any passat, amb 5,95 milions de tones, va batre el seu rècord històric de moviment d’agroalimentaris. Aquest tipus de tràfic representa més del 20% del total dels moviments del Port al cap d’un any.

A l'àrea d'influència (hinterland) més immediata del Port de Tarragona (que comprèn Catalunya i Aragó), es fabrica el 40% del total de producció de pinsos de l’Estat, i la matèria primera per fer-ho s'importa a través del Port de Tarragona. Des del Port, més de 200.000 camions i 429 trens a l’any (2022) s’encarreguen de fer-lo arribar al seu destí final.

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

Els cereals, pinsos i farines continuen batent rècords i empenyent a l’alça les xifres del Port amb 33,8% d’increment acumulat

Els líquids a doll, especialment el cru i els productes petrolífers, presenten increment del 4% acumulat

El Port acumula 13,8 milions de tones de tràfics totals a 31 de maig

Els primers mesos de l’any apunten a un rècord anual de moviment de camions

El Port de Tarragona presenta xifres en positiu a les estadístiques de maig de 2023. El Port acumula 13,8 milions de tones de tràfics totals en els primers 5 mesos de l’any, la qual cosa representa un increment del 4,5% dels tràfics respecte al mateix període de l’any passat. Els cereals, pinsos i farines continuen batent rècords i empenyent a l’alça les xifres del Port amb 33,8% d’increment en l’acumulat. Els líquids a doll, especialment el cru i els productes petrolífers, presenten increment del 4% en l’acumulat.

Aquestes xifres positives es donen un cop tancat l’estadística del mes de maig que ha finalitzat amb un tràfic marítim de 2,44 milions de tones, una xifra lleugerament inferior a la dada del maig del 2022 (2,6Mt). Durant el mes passat, el cru de petroli ha augmentat un 14,4% i els Agroalimentaris un 9,3%, essent aquests productes els principals impulsors de la bona marxa del Port de Tarragona. En xifres acumulades (gener-maig) l’evolució del grup dels cereals i les seves farines torna a obtenir un rècord amb 2,57 milions de tones i un augment del 63,1% respecte l'exercici anterior, superant àmpliament les dades del 2018 d’1,69 milions de tones i les de l'any 2022 amb 1,57 milions de tones.

Dades interanuals de cereals i farines

El tràfic interanual supera àmpliament els 5 milions de tones i, segons els experts de l’APT, previsiblement en el mes de juny tornarà a superar-se aquesta fita. Unes dades que reforcen les previsions a l’alça que els diferents agents de la cadena de subministrament estimaven per al 2023 a causa de les males collites nacionals per la sequera i l’augment d’importació de cereals de països europeus i americans.Ucraïna continua sent el principal origen d’aquesta mercaderia amb 1,40 milions de tones front les 602 mil tones de gener a maig de l'any passat. D’aquests 1,40 milions de tones, 579,000 tones són de moresc i 755.000 tones de blat i 69.000 tones d'ordi. El segon origen és Brasil amb 413.000 t de moresc i, el tercer, Canadà amb 171.000 tones de blat i de moresc. imagen 2

Any rècord de camions

Aquest inici de 2023 el moviment de camions està marcant xifres de rècord. Tot i que no només és atribuïble al bon comportament del tràfic d’agroalimentaris cereals, el moviment de camions en els accessos al Port continuen marcant màxims històrics atès que la majoria d’aquests vehicles pesants es dediquen al moviment de cereals, pinsos i farines cap a l’interior de l’hinterland del port (Catalunya i Aragó). La gràfica reflecteix molt bé aquest alt moviment de camions d’entrada i sortida del Port de Tarragona. Les xifres registrades al 2023 superen cada mes les xifres de 2022 (línia vermella) i, també el màxim assolit en els darrers a 10 anys (taca gris clar) així com la mitjana de 2011-2020 (línia de punts).

Concretament, en aquest de maig el Port s’ha registrat un moviment de camions per l’Eix Transversal de 80.455 vehicles, un 15 % més que al mes de maig de l’any passat que va marcar una dada de 69.943 vehicles. En valors acumulats, en aquests primers 5 mesos de 2023, s’han registrat 394.613 camions la qual cosa suposa un increment del 18,7% respecte al mateix període de 2022.

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

Es lliuren ajudes a 5 projectes solidaris de les entitats Apasa, Aspercamp, Fundació Salut Mental Catalunya, La Mar Blava i Si jo puc, tu també

L’acte es farà el divendres 23 de juny a les 12.00 hores a la seu administrativa i és obert a la ciutadania

La seu administrativa del Port de Tarragona acollirà el lliurament de les VIII Ajudes Sílvia Cuesta als cinc projectes solidaris més votats per la seva plantilla aquest divendres 23 de juny a les 12 hores. PortSolidari del Port de Tarragona ha impulsat totes les edicions. Els 5 projectes rebran les ajudes de fins a un màxim de 3.000 € cadascuna

Divendres, 23 de juny, a les 12 hores la sala de conferències de la seu administrativa del Port de Tarragona acollirà el lliurament de les Ajudes Sílvia Cuesta, en la vuitena edició. El 2 de juny es van fer públics els cinc projectes que més vots han obtingut en aquesta convocatòria d’entre nou que hi concorrien. Les votacions van anar a càrrec del personal de l'Autoritat Portuària de Tarragona.

Els Ajuts Sílvia Cuesta van néixer de la mà de PortSolidari, un grup solidari creat per la plantilla del Port de Tarragona que dona visibilitat a les activitats socials dels treballadors i treballadores i cada any convoca aquestes Ajudes per premiar els projectes apadrinats per un membre de la plantilla.

Projectes guanyadors

Els projectes guanyadors tenen impacte directe sobre la província de Tarragona i contribueixen al desenvolupament social i al suport a col·lectius desfavorits. Les iniciatives estan alineades amb la missió de PortSolidari que consisteix a fomentar la consciència social i ser un altaveu de les entitats que treballen amb els col·lectius més desfavorits. Cada projecte ha estat ‘apadrinat’ per una persona treballadora o jubilada de l’Autoritat Portuària de Tarragona (APT) qui ha fet el paper d’interlocutora i de representació de la iniciativa que es presenta.

A l’acte del lliurament assistiran el president del Port de Tarragona, Saül Garreta, la Junta de PortSolidari, les persones que han apadrinat els projectes i les que representin les entitats guanyadores que exposaran breument les seves propostes.

Enguany han resultat guanyadors cinc projectes que rebran les ajudes de fins a un màxim de tres mil euros són:

‘Acompanyant a les persones’ d’APASA, Associació Famílies de Persones amb Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament, amb Manel Itarte com a padrí. En nom de l’Associació assistiran Anna Codorniu Ventura, gerent, i Manel Pech Solà, director general.

Aspercamp, Associació Asperger- TEA Camp de Tarragona amb el projecte ‘Oci terapèutic, que apadrina Carme Lozano. Les persones assistents d’Aspercamp seran Laura Recha Garcia, directora, i Glòria Villalba Torres, membre de la Junta.

‘Tarragona respira salut mental’ de la Fundació Salut Mental Catalunya, apadrinada per Tana Corral. En representació de la Fundació assistiran Mercè Torrentallé, presidenta de Salut Mental Catalunya, i Joaquim Corral, membre del Patronat de la Fundació.

El projecte ‘Complimentem la nostra sala multisensorial’ de La Mar Blava. Fundació Privada que té com a padrina Meritxell Lafuente. Assistiran en representació de la Fundació, Magdalena Carnicé Cabestany, presidenta, i Carla Montoya Ibarra, directora.

I ‘Caminades setmanals per la muntanya’ de l’entitat Si jo puc, tu també, projecte apadrinat per Daniel Cid. Assistiran, en representació de l’entitat, David Sanahuja, president, i Carme Marchena i Maria Sanahuja, membres de la Junta.

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

La jornada de presentació de la normativa europea sobre la construcció de mapes d’olor col·laboratius mitjançant ciència ciutadana s’ha dut a terme a la seu administrativa portuària

El Port de Tarragona dona suport a Eurecat qui desenvoluparà el projecte d’innovació NasApp, una app per monitorar olors

El projecte NasApp va ser seleccionat a la 2a convocatòria Ports 4.0 per a projectes comercials i s’implementarà en l’entorn logístic i portuari de Tarragona

Avui s’ha presentat a la seu administrativa portuària la Jornada de la nova normativa europea sobre la construcció de mapes d’olor col·laboratius mitjançant ciència ciutadana. A la sessió s’han dut a terme tant ponències com networking. El Port de Tarragona també participa d’aquesta sensibilitat vers les olors amb el suport al projecte d’innovació NasApp, que monitora les olors en temps real, i permet localitzar l’origen dels episodis d’olors o obtenir informes detallats. El projecte està impulsat per Eurecat i ha estat seleccionada en la 2a Convocatòria Ports 4.0 per a Projectes Comercials, que convoca Ports de l’Estat. Té un pressupost de 232.910.25 €, s’ha obtingut una subvenció del 65% de Ports de l’Estat, i la resta, el 35% serà finançat per Eurecat.

Avui, dimarts, el director de Desenvolupament Corporatiu i Sostenibilitat del Port de Tarragona, Joan M. Basora, ha obert la jornada de presentació de la nova norma espanyola ‘PNE 77270. Construcció de mapes d’olor col·laboratius mitjançant ciència ciutadana’, en una sessió de difusió i networking la nova Norma UNE de mapatge de males olors.

La jornada s’ha fet a la sala de conferències de la seu administrativa de l’Autoritat Portuària de Tarragona i ha exposat la metodologia desenvolupada en la proposta de la norma que és la primera a incloure a la ciència ciutadana en una norma en el món, amb la qual cosa s’espera ser un precedent a escala mundial per al desenvolupament d’aquest tipus de projectes.

La presidenta d’Amigo (Associació Mediambiental Internacional de Gestors de l’Olor), Vania Zorich, ha iniciat la presentació i després de la dissertació d’Elena Gayo, tècnica de normalització sobre el Reglament UNE, s’ha constituït un grup de treball sobre la nova norma. També s’ha tractat sobre el desenvolupament del projecte de monitoratge d’episodis de males olors a Tarragona amb Enedina Espallargas, responsable de la Comissió d’olors de l’AEQT, i de la plausibilitat dels episodis d’olors amb José Vicente Martínez, cap de projectes de Suez. La visió internacional l’ha donat Cyntia Izquierdo, consultora mediambiental d’AEO.

El Port de Tarragona dona suport al projecte NasApp

Aquesta Jornada sobre la nova normativa europea vers les olors es vincula al desenvolupament del projecte d’innovació NasApp impulsat per Eurecat, de la qual el Port de Tarragona en dona suport. NasApp és una plataforma SaaS de dades multicapa que permet monitorar olors en temps real a través del concepte de ciència o participació ciutadanes, modificant les eines actuals de mesurament de concentració d'olors amb olfactometries de camp, amb estudis de dispersió de contaminants i/o en laboratoris mitjançant sensors humans per estimar la concentració d'olors i la seva dispersió en el territori. A més, la plataforma permet localitzar i contextualitzar l'origen de l'episodi d’olor.

Aquest projecte va ser seleccionat a la 2a Convocatòria per a Projectes Comercials de Ports 4.0 i rebrà finançament per al seu desenvolupament. L'Autoritat Portuària de Tarragona va donar suport al projecte quan es va presentar a l’esmentada convocatòria i es farà una demostració del sistema complet a l'entorn logístic i portuari del Port de Tarragona. Posteriorment, l'Autoritat Portuària de Tarragona podrà fer-ne ús per tal de monitorar olors en temps real, localitzar i contextualitzar l'origen dels episodis d’olors, obtenir informes detallats, etc.

Aquest projecte té un pressupost de 232.910.25 € i ha aconseguit una subvenció de Ports 4.0 del 65%, és a dir, 151.391 €. La resta, el 35%, 81.518 €, serà finançat per Eurecat.

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

Les obres estan dividides en 3 fases per tal per tal de minimitzar les afectacions del tràfic a la zona

Actualment s’està finalitzant la fase 0 que consisteix en la construcció d’un vial provisional d’un carril per sentit per tal de desviar els vehicles i alliberar la C-31B

L’execució total de l’obra té previsió de ser finalitzada durant la primavera de 2024

Les obres estan supervisades i validades per part del Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat de Catalunya amb la Direcció d’Infraestructures del Port Tarragona

El Port de Tarragona continua amb l’execució de les obres per a la construcció del pas inferior sota la carretera C-31B, la carretera que uneix Tarragona i Salou. Aquest pas inferior sota la C-31B és el projecte d'accessos que té per finalitat continuar el vial finalitzat actualment i que permetrà connectar la ZAL amb el vial de vehicles pesats que dona accés a l'A-7 (vial dels Prats). L’obra es divideix en tres fases; Actualment s’està finalitzant la fase 0 que consisteix en la construcció d’un vial provisional d’1+1 (un carril per sentit) per tal de desviar els vehicles i alliberar la carretera. A continuació la fase 1, de juny 2023 a gener 2024 aproximadament, consistirà en el desviament del tràfic de la C-31B al vial construït a la fase 0. La C-31B quedarà alliberada i es podrà executar el pas inferior i els enllaços del costat nord (rotonda Piconadora i el vial del Prats). La darrera fase, es preveu finalitzar a finals de març de 2024, serà la fase on es restablirà la circulació de la C-31B amb normalitat i s’acabaran d’enllestir els enllaços del costat sud sense afeccions a la carretera.

El Port de Tarragona finalitza la fase 0 de l’execució de les obres de construcció del vial inferior de la C31B. La construcció del pas inferior per sota de la carretera C-31b s'executa per fases per minimitzar les interferències amb la circulació de l'actual carretera C-31B. L'obra també inclou tots els ramals de connexió amb les diferents carreteres, els elements de drenatge, il·luminació, senyalització i seguretat. També connectarà amb el vial perimetral de la ZAL.

Cadascuna de les fases de l’obra estan validades i supervisades per part del Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat de Catalunya amb l’equip d’infraestructures del Port Tarragona. Les obres, amb senyalització, cartelleria i informació adient, han estat estructurades en tres fases amb l’objectiu de minimitzar les afectacions al trànsit per la carretera C-31B i executar les obres de forma segura. L’obra va ser adjudicada el novembre de 2022 a les empreses Lantania, S.A.U i Roma Infraestructures i Serveis, S.A.U per un import de 5.258.338 euros (sense IVA).

Fases

La fase 0, començada el desembre de 2022 i finalitzada aquest maig de 2023, ha consistit a crear, paral·lelament a la carretera C.31B, un vial provisional, d’un carril per sentit, per desviar els vehicles i alliberar la carretera.

La fase 1, s’iniciarà aquest mes de juny, concretament el divendres 23, i es preveu finalitzi durant el mes de gener de 2024. En aquest cas es desviarà el tràfic de la carretera C-31B al vial que s’ha construït a la fase 0. D’aquesta forma C-31B queda alliberada i es podran començar les obres per l’execució, pròpiament, del pas inferior i de tots els enllaços del costat nord, on es connecta amb la rotonda de la Piconadora i el vial dels Prats que ja estan en actiu.

La darrera fase, la fase 2, es preveu iniciar-la durant gener 2024 i acabar-la al maig 2024. Una vegada està construït el pas inferior i els enllaços nord (fase 1) es restablirà la circulació a la C-31B amb normalitat i s’acabaran els enllaços pel costat sud, en un principi sense cap afecció a la C-31B.

Most Visited

Work with us

Work with us

Job board of the Port Authority of Tarragona
Open Data

Open Data

Here you will find public data of the public character of the organization
Contractor Profile

Contractor Profile

Here you will find public data of the public character of the organization
Communication and press

Communication and press

News of interest and current affairs of the Port Authority of Tarragona
SEA

SEA

AGRI-FOOD DELIVERY SYSTEM
Ship location

Ship location

Gisweb, ship situation program, stopovers and movements
Requests for services via ports

Requests for services via ports

Requests for services and communications for the ship, the goods and the passage
Accreditation center

Accreditation center

Administrative process involved in certifying a company/organization to access the Port
Traffic

Traffic

Goods traffic at the Port Authority of Tarragona