SASEMAR coordinarà les emergències marines en el Port de Tarragona

SASEMAR coordinarà les emergències marines en el Port de Tarragona
23 Mar
2023

Realitzarà el control de trànsit marítim portuari i la coordinació i actuació en emergències per contaminació marina

El passat dia 17 de març es va signar contracte de serveis entre l'Autoritat Portuària de Tarragona (APT) i la Societat de Salvament i Seguretat Marítima (SASEMAR) per a la prestació de servei general d'ordenació, coordinació i control de trànsit portuari marítim i per a la realització de labors de coordinació i actuació en emergències ocasionades per contaminació marina en el port de Tarragona.

El contracte subscrit es troba adaptat a l'Acord Marc de col·laboració de data 12 de maig de 2022 subscrit entre SASEMAR i l'organisme públic Ports de l'Estat amb la finalitat d'homogeneïtzar les condicions de la contractació entre Autoritats Portuàries i SASEMAR per a la prestació d'aquest servei general.

El contracte actual, que tindrà una durada de 4 anys i possibilitat de 2 pròrrogues té com a objecte la prestació per SASEMAR, per compte del Port de Tarragona, del servei general d'ordenació, coordinació i control de trànsit marítim portuari i la realització de tasques de coordinació i actuació en emergències per contaminació marina. El valor del contracte ascendeix a 300.000 euros/any segons l'especificat per a ports del Grup II.

SASEMAR

La missió de SASEMAR està específicament establerta en l'article 268 del Text Refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant (aprovat per Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre de 2011), que fixa com a fi de la Societat la prestació de serveis de: salvament de la vida humana en la mar; prevenció i lluita contra la contaminació del medi marí; prestació dels serveis de seguiment i ajuda al trànsit marítim, de seguretat marítima i la navegació; remolc i embarcacions auxiliars; a més d'aquells complementaris dels anteriors.

Tots aquests serveis tenen com a finalitat la protecció de la vida humana en la mar, i també la protecció de la vida marina animal i vegetal, i això pot resumir-se en una frase que defineix la raó de ser i identifica, de manera breu i fàcilment recordable, el servei públic prestat: protegir la vida en la mar.

L'Estat disposa d'un perímetre costaner de prop de 8.000 quilòmetres i l'àrea de responsabilitat de salvament espanyola s'estén sobre una superfície marina d'un milió i mig de quilòmetres quadrats, la qual cosa equival a tres vegades el territori nacional. Aquesta superfície total se subdivideix al seu torn en 4 zones: Atlàntic, Estret, Mediterrani i Canàries. Salvament Marítim manté estretes relacions de cooperació i coordinació amb els serveis de salvament dels països veïns.

El més visitat

Treballa amb nosaltres

Treballa amb nosaltres

Borsa de treball de la Autoritat Portuària de Tarragona
Servei atenció al client

Servei atenció al client

Contacta amb nosaltres
Dades Obertes

Dades Obertes

Aquí trobareu publicades les dades de caràcter públic de l'organisme
Perfil del Contractant

Perfil del Contractant

Aquí trobareu publicades les dades de caràcter públic de l'organisme
Comunicació i premsa

Comunicació i premsa

Notícies d'interés i actualitat de la Autoritat Portuària de Tarragona
SEA

SEA

SISTEMA D'ENTREGUES D'AGROALIMENTARIS
Situació de Vaixells

Situació de Vaixells

Gisweb, programa de situació de vaixells, escales i moviments
Sol·licituds de serveis via portus

Sol·licituds de serveis via portus

Sol·licituds de serveis i comunicats per al vaixell, la mercaderia i el passatge

Centre d'acreditacions

Centre d'acreditacions

Procés administratiu que comporta certificar a una empresa/organització per accedir-hi al Port

Tràfics

Tràfics

Tràfic de mercaderies a la Autoritat Portuària de Tarragona