Port Tarragona finalitza les obres del desviament del canal de drenatge de la ZAL

Port Tarragona finalitza les obres del desviament del canal de drenatge de la ZAL
25 Jul
2023

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

Es tracta d’una obra prèvia necessària per poder recuperar la Xarxa Natura 2000

Es desviaran les aigües pluvials de les carreteres A-7, C-31b i TV-3146

Aquesta obra s’ha dut a terme dins del termini marcat de 8 mesos amb un cost d’adjudicació de 937.830€ (IVA exclòs)

El Port Tarragona ha donat per concloses les obres de desviament del canal de drenatge de les aigües pluvials de les carreteres A-7, C-31b i TV-3146 situat en l’espai portuari destinat a acollir la Zona d’Activitat Logístiques (ZAL). El projecte s’ha executat en un termini de 8 mesos tal i com estava previst i amb un cost de 937.829,94€ (IVA exclòs) per l’UTE (Unió temporal d’empreses) Romà-J Morell. El desviament ha estat necessari per evitar el seu pas per la zona protegida dels Prats d’Albinyana inclosa en la Xarxa Natura 2000.

Moviment de terres

Les primeres tasques es van començar al mes d’octubre i van ser principalment d’esbrossada de la zona. Durant els mesos següents es va dur a terme el gruix de les actuacions que han estat majoritàriament els moviments de terres per la creació del nou canal.

D’aquesta manera el projecte ha estat enfocat principalment a la construcció del desviament del canal, executant un nou canal de terres, amb una secció de 6 metres d'amplada a la base i 2 metres d'alçada, per un nou traçat que rodeja la futura zona natural. La longitud del canal és d'aproximadament 1.750 metres.

Un desviament necessari

El canal transcorria pel mig dels terrenys que es restauraran mitjançant el projecte de restauració i ordenació dels Prats d'Albinyana, integrats dins de la Xarxa Natura 2000, per la qual cosa s’havien de desviar per evitar que passés pel mig d'aquesta zona natural.

Aquest projecte dona compliment a la Declaració Ambiental Estratègica (DAE) del Pla Especial d'ordenació de la zona d'activitats logístiques (ZAL) del Port de Tarragona, aprovat definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Tarragona el 4 de desembre de 2019.

Xarxa Natura 2000

El desviament del canal és una operació imprescindible per poder restaurar les 37 hectàrees d’espai natural protegit inclòs  dins de la Xarxa Natura 2000 situada al costat de la ZAL i del l’emplaçament del futur contradic de Ponent.

El projecte de restauració preveu crear una llacuna de grans dimensions amb una illa central. L’existència de la llacuna permetrà reintroduir a l’espai espècies diverses com la tortuga de rierol, la tortuga d’estany o el fartet, un petit peix d’aigua dolça que viu a les zones humides del litoral. Dins de la llacuna, es formarà una illa de gairebé 27.000 metres quadrats que permetrà que aus -com la gavina corsa- puguin nidificar-hi, ja que reunirà les condicions òptimes per a atreure la seva presència. Al voltant de la gran llacuna es crearà un bosc de ribera gràcies als més de 13.000 arbres que s’hi plantaran i que inclouran espècies com els àlbers, salzes, oms o pins. Aquest bosc, a la vegada, afavorirà la presència d’altres aus i mamífers que actualment ja són presents en aquesta zona, millorant el seu hàbitat. Així mateix, es plantaran més de 45.000 plantes i arbusts petits, com joncs i herbassars graminoides característics d’aquesta mena d’ecosistemes.

Lo más visitado

Trabaja con nosotros

Trabaja con nosotros

Bolsa de trabajo de la Autoridad Portuaria de Tarragona
Dades Obertes

Dades Obertes

Aquí encontrará publicados los datos de carácter público del organismo
Perfil del Contratante

Perfil del Contratante

Aquí trobareu publicades les dades de caràcter públic de l'organisme
Comunicación y prensa

Comunicación y prensa

Noticias de interés y actualidad de la Autoridad Portuaria de Tarragona
SEA

SEA

SISTEMA DE ENTREGAS DE AGROALIMENTARIOS
Situación de barcos

Situación de barcos

Gisweb, programa de situación de barcos, escalas y movimientos
Solicitudes de servicios vía portus

Solicitudes de servicios vía portus

Solicitudes de servicios y comunicados para el barco, mercancía y pasaje
Centro de acreditaciones

Centro de acreditaciones

Proceso administrativo que comporta certificar a una empresa/organización para acceder al Puerto
Tráficos

Tráficos

Tráfico de mercancías en la Autoridad Portuaria de Tarragona