Port Tarragona finalitza les obres del desviament del canal de drenatge de la ZAL

Port Tarragona finalitza les obres del desviament del canal de drenatge de la ZAL
25 Jul
2023

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

Es tracta d’una obra prèvia necessària per poder recuperar la Xarxa Natura 2000

Es desviaran les aigües pluvials de les carreteres A-7, C-31b i TV-3146

Aquesta obra s’ha dut a terme dins del termini marcat de 8 mesos amb un cost d’adjudicació de 937.830€ (IVA exclòs)

El Port Tarragona ha donat per concloses les obres de desviament del canal de drenatge de les aigües pluvials de les carreteres A-7, C-31b i TV-3146 situat en l’espai portuari destinat a acollir la Zona d’Activitat Logístiques (ZAL). El projecte s’ha executat en un termini de 8 mesos tal i com estava previst i amb un cost de 937.829,94€ (IVA exclòs) per l’UTE (Unió temporal d’empreses) Romà-J Morell. El desviament ha estat necessari per evitar el seu pas per la zona protegida dels Prats d’Albinyana inclosa en la Xarxa Natura 2000.

Moviment de terres

Les primeres tasques es van començar al mes d’octubre i van ser principalment d’esbrossada de la zona. Durant els mesos següents es va dur a terme el gruix de les actuacions que han estat majoritàriament els moviments de terres per la creació del nou canal.

D’aquesta manera el projecte ha estat enfocat principalment a la construcció del desviament del canal, executant un nou canal de terres, amb una secció de 6 metres d'amplada a la base i 2 metres d'alçada, per un nou traçat que rodeja la futura zona natural. La longitud del canal és d'aproximadament 1.750 metres.

Un desviament necessari

El canal transcorria pel mig dels terrenys que es restauraran mitjançant el projecte de restauració i ordenació dels Prats d'Albinyana, integrats dins de la Xarxa Natura 2000, per la qual cosa s’havien de desviar per evitar que passés pel mig d'aquesta zona natural.

Aquest projecte dona compliment a la Declaració Ambiental Estratègica (DAE) del Pla Especial d'ordenació de la zona d'activitats logístiques (ZAL) del Port de Tarragona, aprovat definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Tarragona el 4 de desembre de 2019.

Xarxa Natura 2000

El desviament del canal és una operació imprescindible per poder restaurar les 37 hectàrees d’espai natural protegit inclòs  dins de la Xarxa Natura 2000 situada al costat de la ZAL i del l’emplaçament del futur contradic de Ponent.

El projecte de restauració preveu crear una llacuna de grans dimensions amb una illa central. L’existència de la llacuna permetrà reintroduir a l’espai espècies diverses com la tortuga de rierol, la tortuga d’estany o el fartet, un petit peix d’aigua dolça que viu a les zones humides del litoral. Dins de la llacuna, es formarà una illa de gairebé 27.000 metres quadrats que permetrà que aus -com la gavina corsa- puguin nidificar-hi, ja que reunirà les condicions òptimes per a atreure la seva presència. Al voltant de la gran llacuna es crearà un bosc de ribera gràcies als més de 13.000 arbres que s’hi plantaran i que inclouran espècies com els àlbers, salzes, oms o pins. Aquest bosc, a la vegada, afavorirà la presència d’altres aus i mamífers que actualment ja són presents en aquesta zona, millorant el seu hàbitat. Així mateix, es plantaran més de 45.000 plantes i arbusts petits, com joncs i herbassars graminoides característics d’aquesta mena d’ecosistemes.

Most Visited

Work with us

Work with us

Job board of the Port Authority of Tarragona
Open Data

Open Data

Here you will find public data of the public character of the organization
Contractor Profile

Contractor Profile

Here you will find public data of the public character of the organization
Communication and press

Communication and press

News of interest and current affairs of the Port Authority of Tarragona
SEA

SEA

AGRI-FOOD DELIVERY SYSTEM
Ship location

Ship location

Gisweb, ship situation program, stopovers and movements
Requests for services via ports

Requests for services via ports

Requests for services and communications for the ship, the goods and the passage
Accreditation center

Accreditation center

Administrative process involved in certifying a company/organization to access the Port
Traffic

Traffic

Goods traffic at the Port Authority of Tarragona