Back

Asfaltos Españoles, SA rep al vaixell Asphalt Splendor que opera per primer cop al Port de Tarragona

Asfaltos Españoles, SA rep al vaixell Asphalt Splendor que opera per primer cop al Port de Tarragona
26 Jan
2016

Asphalt Splendor és el vaixell amb major capacitat del món per al transport de betum asfàltic expressament construït per aquest propòsit.
Durant aquest darrer cap de setmana, al pantalà d’ASESA s’ha dut a terme l'operativa de càrrega de 33.000 tones de betum asfàltic.
El vaixell Asphalt Splendor, construït a finals del 2015 i el de més capacitat del món per al transport de betum asfàltic, expressament construït per a aquest propòsit, ha realitzat avui la seva primera operativa de càrrega al Port de Tarragona. Hi ha d’altres vaixells amb superior capacitat de càrrega de betum, però són tots ells petroliers adaptats a les especials característiques d’aquest hidrocarbur.
La directora de Comercial i de Desenvolupament Corporatiu del Port, Genoveva Climent, ha entregat una mètopa al capità de l’Asphalt Splendor, en un acte que ha comptat també amb la presència de Alfonso Ramos, responsable del departament de Desarrollo de Negocio de Asfaltos Españoles, SA (ASESA); i Javier Pereira, Branch Manager de Alfaship, consignatària del vaixell.
L’Asphalt Splendor ha atracat al Port de Tarragona procedent d’Egipte. El vaixell té una eslora de 179,90 metres, una mànega de 30,60 metres i un calat de 10,40 metres. A les instal·lacions d’ASESA ha carregat 33.000 tones de betum asfàltic que s’exportaran a Nova Zelanda i Hawaii.
Aquesta exportació és una nova fita en la capacitat logística de betum asfàltic d’ASESA que consolida les càrregues de vaixells de gran tonatge que es realitzen en les instal·lacions del Port de Tarragona, gràcies a la important capacitat de fabricació i emmagatzematge de determinades qualitats de betum a la seva refineria.
Asfaltos Españoles, SA és un operador logístic al Port de Tarragona des de l’any 1965, opera anualment una mitjana de 200 vaixells tanc, amb els quals importa i exporta aproximadament més de dos milions de tones l’any. ASESA lidera la producció de betum asfàltic amb una producció del 45% del total de l’Estat.
L’empresa consignatària Alfaship Internacional, SA opera amb oficina pròpia al Port de Tarragona i està present al mercat espanyol des de fa gairebé 25 anys, al llarg dels quals l’empresa ha sabut posicionar-se entre els principals agents naviliers europeus. Actualment l’empresa és capaç d’oferir una infraestructura operativa única amb atenció personalitzada supervisada pel personal operatiu qualificat i eficient.

 

Social Media

Markets and conferences

Thursday 17 October 2019
Friday 18 October 2019
00:00 - 00:00
European Commodities Exchange (ECE)

Tuesday 22 October 2019
Thursday 24 October 2019
00:00 - 00:00
Fruit Attraction
Madrid

Traffic warning

18 October 2019
18 October 2019
Arribada creuer
Km. 0
20 October 2019
20 October 2019
Arribada creuer
Km. 0
22 October 2019
22 October 2019
Arribada creuer
Km. 0
25 October 2019
25 October 2019
Arribada creuer
Km. 0

 

  Help us to improve

      Have you found any incidences?

                Let us know

   

PRESTACIÓ DE SERVEIS ESSENCIALS DEGUT A LA VAGA GENERAL A CATALUNYA  CONVOCADA EL 18 D'OCTUBRE DE 2019
 
 

18 / 10/ 2019

Tot el dia

A la vista de la vaga general convocada per al dia 18 d'octubrre de 2019  i d'acord amb la resolució de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge de data 15 d'octubre de 2019 i, conforme el que s'estableix en Reial decret 58/1994, sobre l'obligació d'aquesta Autoritat Portuària de garantir la prestació dels Serveis Portuaris essencials definides en l'article 2 del citat Reial decret, s'informa del següent:

La vaga està convocada per la Intersindical-CSC i per la Intersindical Alternativa de Catalunya-IAC que afecta a les províncies de Catalunya.

La vaga s'ha convocat per el dia 18 d'octubre de 2019 des de les 00.00 hores fin les 24.00 hores.

  La convocatòria afecta a la totalitat dels treballadors/es  de les Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona així com els treballadors/es que realitzen la seva activitat en els serveis portuaris d'aquests ports.

  A fi de garantir les seguretat en aquestes infraestructures portuàries i d'establir un mínim servei que permeti la mobilitat per la mateixa del transport marítim de persones i mercaderies, al mateix temps que es compagina amb el lliure exercici del dret de vaga dels treballadors/es.

Els serveis mínims que s'estableixen són:

Els de vigilància, control i seguretat necessaris per a garantir el 50%, arrodonit en excés, dels accessos d'entrada i sortida disponibles, així com per a garantir la seguretat en totes les instal·lacions portuàries.

Els imprescindibles per a garantir el desenvolupament normal del trànsit de passatgers i vehicles en règim de passatge, en els serveis mínims establerts en Marina Mercant (serveis de transport marítim). A més, hauran de quedar garantits els serveis a la resta de bucs de passatge que tingui prevista escala en el port.

El personal mínim imprescindible per a garantir el desenvolupament de les operacions que afectin mercaderies perilloses, inclosa l'estiba i desestiba, la permanència de la qual en el port pugui representar un risc greu per a persones o instal·lacions. Així mateix, el personal d'estiba i desestiba necessari per al corriment de càrregues o urgències de descàrrega per contingències imprevistes.

Els serveis de practicatge, remolc, amarri, estiba i desestiba, necessaris per a garantir els serveis mínims establerts per al transport marítim i aquelles situacions d'emergència o sinistres que així ho requereixin. En tot cas, aquests serveis hauran de prestar-se als bucs de passatge que tinguin prevista escala en el port.

Els serveis de senyalització marítima i sistemes d'ajuda a la navegació al 100%.

El personal de manteniment imprescindible per a l'adequada realització dels serveis mínims establerts.