El Port de Tarragona obté quasi un 8 en l’estudi de satisfacció dels clients i usuaris

El Port de Tarragona obté quasi un 8 en l’estudi de satisfacció dels clients i usuaris
08 Jul
2015

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

Aquest estudi dóna al Port una mitjana de 7.99 punts sobre 10, la qual cosa suposa una evolució positiva respecte a la darrera enquesta feta al 2012, on la puntuació va ser un 7,81
El Port de Tarragona obté, en els indicadors comuns del Sistema Portuari, un punt més comparat amb la mitjana de la resta de ports de l'Estat
Avui s'ha presentat l'estudi de satisfacció dels clients i usuaris del Port de Tarragona 2012. L'acte ha comptat amb la presència del president del Port, Josep Andreu; el director general del Port, Francesc Sánchez; i el director d'Estratègia, Qualitat i Innovació del Port, Josep Maria Maceira.
L'Autoritat Portuària de Tarragona (APT) realitza cada dos anys un estudi adreçat als seus clients directes i indirectes per tal de conèixer el grau de satisfacció amb diversos aspectes dels serveis que es presten al Port de Tarragona.
La mesura de la satisfacció dels clients del Port de Tarragona és un element indispensable en el Sistema de Gestió de la Qualitat de l'Autoritat Portuària de Tarragona, basat en la Norma ISO 9001, que té com a objectiu la millora contínua dels processos, encapçalats per aquells que tenen una relació directa amb els serveis al vaixell i a la mercaderia.
Aquest estudi té la seva correlació en els indicadors comuns del Sistema Portuari que totes les Autoritats Portuàries han d'obtenir amb la mateixa periodicitat, per tal de fer possible una anàlisi comparativa.
Conèixer el grau de satisfacció dels clients i usuaris per impulsar millores
L'objectiu principal de l'estudi ha estat conèixer el grau de satisfacció dels clients i usuaris del Port de Tarragona, tant en els aspectes generals com amb el serveis que s'hi presten. L'estudi mostra els resultats obtinguts en la consulta efectuada, mitjançant enquestes presencials, durant l'any 2014. Les valoracions s'han efectuat en una escala de 0 a 10.
La mostra s'ha basat en enquestes a 222 empreses i engloba administracions, transportistes, concessionaris, consignataris, clients finals, agents de duana, estibadors, capitans de vaixell i prestadors de serveis.
Satisfacció general molt positiva
El president del Port de Tarragona s'ha mostrat satisfet amb els resultats i l'evolució positiva respecte l'estudi del 2012 (la puntuació va ser de 7,81) i el de 2010 (la puntuació va ser de 7,57). Andreu ha agraït la participació de la comunitat portuària en aquest estudi i, a la vegada, ha fet un agraïment especial a la plantilla de l'Autoritat Portuària de Tarragona "l'accessibilitat i proximitat del personal de l'APT és un dels principals aspectes de satisfacció que indiquen els enquestats" ha afegit el president del Port.
Els serveis de practicatge, l'amarratge, el remolc, el servei d'estiba, el servei duaner i el PIF tenen una valoració mitjana superior a 8.
La majoria de les valoracions han millorat respecte al darrer estudi, destacant l'increment en la satisfacció en el servei al passatge i en les infraestructures per al transport (accessibilitat al port, connexions viàries i ferroviàries i manteniment).
D'altra banda, l'amabilitat i el tracte del personal és el motiu de satisfacció més repetit pels entrevistats, en un 9% de les respostes. També està molt ben valorada l'accessibilitat de l'APT i la seva emprenedoria per realitzar nous projectes, les infraestructures i instal·lacions en general, així com l'adequació d'infraestructures.
El perfil que millor valora els serveis és el de capitans de vaixell amb un 9,3. Si comparem l'enquesta realitzada el 2014 amb 2012 i 2010 es detecta una evolució positiva en la puntuació de tots els perfils de la mostra.
La valoració efectuada per la Comunitat Portuària i la que han realitzat els clients finals sobre els aspectes generals és idèntica. Els clients finals valoren per sobre de la Comunitat Portuària: Capitania Marítima, Sanitat Exterior, Servei Veterinari i SOIVRE (Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación del Comercio Exterior), amb diferències que van des de dues a sis dècimes. La Comunitat Portuària valora més positivament el servei d'estiba, el PIF, les infraestructures de l'emmagatzematge i pel transport i les inversions de l'APT.
Els resultats de l'enquesta obren una línea de treball
Els resultats de l'enquesta presentada avui obren una línea de treball amb l'objectiu de seguir millorant la qualitat en els serveis que presta el Port de Tarragona als seus clients.
Conclusions i recomanacions
- La tendència dels últims 6 anys en la valoració que fan els clients i usuaris del Port de Tarragona respecte a la seva satisfacció global amb el mateix és clarament positiva.
- Si bé el fet que l'entrevista la dugui a terme l'APT afavoreix la consecució de mencions de Tarragona com el millor port conegut, els excel·lents resultats obtinguts són un altre clar indicador de la satisfacció de clients i usuaris respecte al Port de Tarragona.
- El bon fer dels integrants de l'APT queda patent en els comentaris realitzats pels entrevistats, en què s'exalça l'amabilitat, accessibilitat i emprenedoria dels treballadors i cos directiu de la institució.
- Més de la meitat de les empreses de la Comunitat Portuària, entre elles l'Autoritat Portuària, disposa de certificacions ISO 9001, i més de dos terços alguna distinció de qualitat. L'Autoritat Portuària impulsa i lidera el Sistema de Qualitat vers la Comunitat Portuària amb l'objectiu de treballar conjuntament amb les empreses en la millora contínua dels serveis que es presten al Port de Tarragona.

Most Visited

Work with us

Work with us

Job board of the Port Authority of Tarragona
Open Data

Open Data

Here you will find public data of the public character of the organization
Contractor Profile

Contractor Profile

Here you will find public data of the public character of the organization
Communication and press

Communication and press

News of interest and current affairs of the Port Authority of Tarragona
SEA

SEA

AGRI-FOOD DELIVERY SYSTEM
Ship location

Ship location

Gisweb, ship situation program, stopovers and movements
Requests for services via ports

Requests for services via ports

Requests for services and communications for the ship, the goods and the passage
Accreditation center

Accreditation center

Administrative process involved in certifying a company/organization to access the Port
Traffic

Traffic

Goods traffic at the Port Authority of Tarragona