Back

El Port de Tarragona creix un 12% fins octubre amb un moviment de 26,1 milions de tones

El Port de Tarragona creix un 12% fins octubre amb un moviment de 26,1 milions de tones
27 Nov
2014

Durant els 10 primers mesos de l'any el Port de Tarragona ha vehiculat 26,1 milions de tones de mercaderies, xifra que representa un creixement del 12 % respecte el mateix període de 2013
La infraestructura portuària tarragonina ha mogut 3 milions de tones (+22,1%) de mercaderies durant el mes d'octubre
El tràfic acumulat durant els 10 primers mesos de l'any ha estat de 26,1 milions de tones; és a dir, un 12% més que en el mateix període de l'any anterior. El creixement és significatiu tant en la càrrega de mercaderies des del Port de Tarragona (+5,7%) com en la descàrrega (+13,9%), la qual cosa posa de manifest que la infraestructura portuària esdevé una important plataforma logística per a les exportacions i importacions de les empreses del territori i del seu hinterland (àrea d'influència).
Les exportacions de contenidors augmenten un 33,1%
El transport de contenidors és un dels tràfics estratègics del Port de Tarragona i fins octubre el moviment de TEU ha augmentat un 4,4%, fins els 130.890 TEU. Aquest creixement ha estat motivat per l'impuls de l'exportació de contenidors des del Port de Tarragona a destinacions internacionals (+33,1%) i d'importació (+36,7%). Els principals països de destinació de contenidors procedents del Port de Tarragona són Israel, Nigèria, Ghana, Guinea Equatorial i Costa Rica.
El moviment de mercaderies del sector energètic supera 17 milions de tones fins octubre
Els productes energètics, un dels principals tràfics tradicionals de la infraestructura portuària, manté el seu creixement a l'alça. Fins el mes d'octubre, les terminals portuàries han manipulat més de 17,9 milions de tones de productes energètics, un 9,7% més que en el mateix període de l'any anterior. Destaca el bon comportament del gas-oil (+137%), el carbó (+41,7%) i els biocombustibles (+118,3%).
Pel que fa al moviment de productes químics, de gener a octubre el Port de Tarragona ha mogut 1,8 milions de tones, xifra que suposa un increment del 7,2% respecte gener-octubre del 2013.
L'augment també és significatiu en productes siderometal·lúrgics (+19,9%), en adobs (+30,4%) i moviment de materials de construcció (+8,5%).
Impuls dels sòlids a lloure
Quant als sòlids a lloure s'han mogut en total, entre gener i octubre 7,7 milions de tones de mercaderies. Aquesta xifra suposa un increment del 35,6% pel que fa al mateix període de l'any anterior. Aquest notable creixement s'explica per la recuperació dels tràfics d'agroalimentaris i la importació de carbó per la producció d'energia elèctrica.
El Port de Tarragona és el primer port de l'Estat pel que fa al tràfic de productes agroalimentaris. Fins el mes de setembre el Port ha manipulat quasi 4 milions de tones d'agroalimentari, xifra que representa un creixement 34,1% respecte el mateix període de l'any anterior.
La càrrega incrementa un 5,7% fins el mes d'octubre
L'increment de les mercaderies carregades al Port de Tarragona, amb destinació la resta de l'Estat o destinacions internacionals, reafirma el paper de la infraestructura portuària tarragonina com a plataforma logística que facilita les exportacions i la internacionalització de les empreses del territori i de la seva àrea d'influència.
3 milions de tones mogudes durant el mes d'octubre
El Port de Tarragona ha mogut un total de 3 milions de tones de mercaderies durant el mes d'octubre, un 22,1 % més que el mateix mes de l'any anterior, i que el situa com el segon millor octubre dels últims 10 anys al Port de Tarragona. El creixement més significatiu en termes percentuals s'ha produït en els sòlids a lloure superant el milió de tones (+53,9%), i en especial en els cereals, pinsos i farines (+117,1%) amb un moviment de 608.683 tones durant l'octubre. Així mateix, durant aquest mes també s'ha incrementat el moviment de líquids a doll (+12,1%).

 

Social Media

Markets and conferences

Tuesday 7 July 2020
Thursday 9 July 2020
00:00 - 00:00
Trans Middle East

Thursday 9 July 2020
Friday 10 July 2020
00:00 - 00:00
Platts European Petrochemicals Conference

Traffic warning

9 July 2020
9 July 2020
19:30 - 22:00
Tall de trànsit: Treballs manteniment Pont mòbil
Pont mòbil
11 July 2020
12 July 2020
08:00 - 18:00
Tall de trànsit: Treballs manteniment Pont mòbil
Pont mòbil
13 July 2020
13 July 2020
19:30 - 22:00
Tall de trànsit: Treballs manteniment Pont mòbil
Pont mòbil

 

  Help us to improve

      Have you found any incidences?

                Let us know