Port Tarragona optimitzarà i modernitzarà la seva xarxa hidràulica amb una monitorització per ràdio i fibra òptica

Port Tarragona optimitzarà i modernitzarà la seva xarxa hidràulica amb una monitorització per ràdio i fibra òptica
21 Dec
2022

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

L’import de l’adjudicació és de gairebé 600.000€

Es tracta d’una millora en termes d’aprofitament d’aigua i optimització de recursos

El Port de Tarragona ha adjudicat les tasques de millora de la seva xarxa hidràulica interna per 597.559,74€ a l’UTE BOSIR S.A.-PROACIT SOLUCIONES Y SISTEMAS. Aquestes tasques tenen com a objectiu millorar i equilibrar els fluxos i cabals de la xarxa hidràulica d'aigua potable del Port de Tarragona. Aquestes intervencions tenen un termini estimat de realització de quatre mesos des de la firma del contracte.

Concretament, el que es vol aconseguir és optimitzar i monitoritzar la xarxa hidràulica principal de cadascun dels anells que formen les tres estacions de bombament (E.B.) del Port de Tarragona, juntament amb la xarxa d'interconnexió existent entre les del Moll de Castella, Moll de Rioja i Moll d'Aragó, controlant, gestionant i optimitzant els fluxos del subministrament d'aigua en aquests tres punts, igual que a l'origen del subministrament i punts de consum, a través de comunicacions de ràdio i fibra òptica per tenir informació precisa en temps real.

Situació actual i millora

Actualment la xarxa d' aigua potable del Port disposa de tres escomeses que s'abasteixen des de la xarxa pública d'EMATSA. Internament hi ha una xarxa de comptadors de control per a pèrdues, però el seu control és tediós quan es vol realitzar una lectura de manera que la informació obtinguda i la seva anàlisi pot arribar a suposar que, davant d' una contingència a la xarxa, el temps de reacció sigui massa llarg.

Aprofitant que durant els darrers anys el Port de Tarragona ha efectuat un desplegament de la xarxa de comunicacions de fibra òptica que abasteix la totalitat dels Molls del Port, i que aquesta xarxa disposa de nombrosos punts de connexió, aquests poden ser aprofitats per connectar comptadors de control amb mòduls de ràdio que transmeten els enllaços necessaris per donar cobertura a tot el Port de Tarragona.

Aquestes connexions es reben via ràdio al sistema de control, la qual cosa agilitza el procés de control de fuites a la xarxa. Les tres Estacions de Bombament (EB) existents, EB Aragó, EB Rioja i EB Andalusia ja estan monitoritzades a l'edifici central de l'APT on s'ubica el Centre de Control d'Instal·lacions (C.C.I.), on es monitoritzen les tres Estacions de Bombeig al SCADA (acrònim de l’anglès Supervisory Control And Data Acquisition, Control Supervisor i Adquisició de Dades).

D'altra banda, cadascun dels clients disposa d'un comptador que mesura el consum particular i que és la base de la facturació del Port de Tarragona. Aquesta lectura actualment es realitza de forma manual i la majoria ja han migrat al sistema de mesura via ràdio.

Disposant de la xarxa de fibra òptica desplegada en combinació amb els fluxos monitoritzats via ràdio a les principals canonades de la xarxa de distribució del Port de Tarragona, possibilitaran visualitzar en temps real els fluxos de la xarxa i els valors dels comptadors generals.

Most Visited

Work with us

Work with us

Job board of the Port Authority of Tarragona
Open Data

Open Data

Here you will find public data of the public character of the organization
Contractor Profile

Contractor Profile

Here you will find public data of the public character of the organization
Communication and press

Communication and press

News of interest and current affairs of the Port Authority of Tarragona
SEA

SEA

AGRI-FOOD DELIVERY SYSTEM
Ship location

Ship location

Gisweb, ship situation program, stopovers and movements
Requests for services via ports

Requests for services via ports

Requests for services and communications for the ship, the goods and the passage
Accreditation center

Accreditation center

Administrative process involved in certifying a company/organization to access the Port
Traffic

Traffic

Goods traffic at the Port Authority of Tarragona