Port Tarragona optimitzarà i modernitzarà la seva xarxa hidràulica amb una monitorització per ràdio i fibra òptica

Port Tarragona optimitzarà i modernitzarà la seva xarxa hidràulica amb una monitorització per ràdio i fibra òptica
21 Dic
2022

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

L’import de l’adjudicació és de gairebé 600.000€

Es tracta d’una millora en termes d’aprofitament d’aigua i optimització de recursos

El Port de Tarragona ha adjudicat les tasques de millora de la seva xarxa hidràulica interna per 597.559,74€ a l’UTE BOSIR S.A.-PROACIT SOLUCIONES Y SISTEMAS. Aquestes tasques tenen com a objectiu millorar i equilibrar els fluxos i cabals de la xarxa hidràulica d'aigua potable del Port de Tarragona. Aquestes intervencions tenen un termini estimat de realització de quatre mesos des de la firma del contracte.

Concretament, el que es vol aconseguir és optimitzar i monitoritzar la xarxa hidràulica principal de cadascun dels anells que formen les tres estacions de bombament (E.B.) del Port de Tarragona, juntament amb la xarxa d'interconnexió existent entre les del Moll de Castella, Moll de Rioja i Moll d'Aragó, controlant, gestionant i optimitzant els fluxos del subministrament d'aigua en aquests tres punts, igual que a l'origen del subministrament i punts de consum, a través de comunicacions de ràdio i fibra òptica per tenir informació precisa en temps real.

Situació actual i millora

Actualment la xarxa d' aigua potable del Port disposa de tres escomeses que s'abasteixen des de la xarxa pública d'EMATSA. Internament hi ha una xarxa de comptadors de control per a pèrdues, però el seu control és tediós quan es vol realitzar una lectura de manera que la informació obtinguda i la seva anàlisi pot arribar a suposar que, davant d' una contingència a la xarxa, el temps de reacció sigui massa llarg.

Aprofitant que durant els darrers anys el Port de Tarragona ha efectuat un desplegament de la xarxa de comunicacions de fibra òptica que abasteix la totalitat dels Molls del Port, i que aquesta xarxa disposa de nombrosos punts de connexió, aquests poden ser aprofitats per connectar comptadors de control amb mòduls de ràdio que transmeten els enllaços necessaris per donar cobertura a tot el Port de Tarragona.

Aquestes connexions es reben via ràdio al sistema de control, la qual cosa agilitza el procés de control de fuites a la xarxa. Les tres Estacions de Bombament (EB) existents, EB Aragó, EB Rioja i EB Andalusia ja estan monitoritzades a l'edifici central de l'APT on s'ubica el Centre de Control d'Instal·lacions (C.C.I.), on es monitoritzen les tres Estacions de Bombeig al SCADA (acrònim de l’anglès Supervisory Control And Data Acquisition, Control Supervisor i Adquisició de Dades).

D'altra banda, cadascun dels clients disposa d'un comptador que mesura el consum particular i que és la base de la facturació del Port de Tarragona. Aquesta lectura actualment es realitza de forma manual i la majoria ja han migrat al sistema de mesura via ràdio.

Disposant de la xarxa de fibra òptica desplegada en combinació amb els fluxos monitoritzats via ràdio a les principals canonades de la xarxa de distribució del Port de Tarragona, possibilitaran visualitzar en temps real els fluxos de la xarxa i els valors dels comptadors generals.

Lo más visitado

Trabaja con nosotros

Trabaja con nosotros

Bolsa de trabajo de la Autoridad Portuaria de Tarragona
Dades Obertes

Dades Obertes

Aquí encontrará publicados los datos de carácter público del organismo
Perfil del Contratante

Perfil del Contratante

Aquí trobareu publicades les dades de caràcter públic de l'organisme
Comunicación y prensa

Comunicación y prensa

Noticias de interés y actualidad de la Autoridad Portuaria de Tarragona
SEA

SEA

SISTEMA DE ENTREGAS DE AGROALIMENTARIOS
Situación de Vaixells

Situación de Vaixells

Gisweb, programa de situación de barcos, escalas y movimientos
Solicitudes de servicios vía portus

Solicitudes de servicios vía portus

Solicitudes de servicios y comunicados para el barco, mercancía y pasaje
Centro de acreditaciones

Centro de acreditaciones

Proceso administrativo que comporta certificar a una empresa/organización para acceder al Puerto
Tráficos

Tráficos

Tráfico de mercancías en la Autoridad Portuaria de Tarragona