El Port Tarragona implementa una nova plataforma per gestionar l’accés de la tripulació dels vaixells atracats al recinte tarragoní

El Port Tarragona implementa una nova plataforma per gestionar l’accés de la tripulació dels vaixells atracats al recinte tarragoní
23 Feb
2022

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

L’aplicatiu s’incorpora com una eina més a tot el sistema d’acreditacions ISIS, en actiu des de l’any 2012, per accedir al recinte portuari

El Sistema de Control de Tripulants (SCT) es publicarà a l’enllaç https://www.porttarragona.cat/ca/serveis-negoci/serveis/centre-acreditacions, en les pròximes setmanes

L’objectiu és permetre un millor control dels moviments dels membres de les tripulacions dels vaixells, atracats al Port Tarragona per augmentar la seguretat i control de les persones

El Port de Tarragona implementa, un nou Sistema de Control de Tripulants (SCT), una plataforma que s’incorpora al sistema ISIS, el sistema de control d’accessos al recinte portuari tarragoní.

El nou Sistema de Control de Tripulants que es posarà en marxa en les properes setmanes utilitzarà el llistat de tripulants de l'escala, integrant informació de diferents sistemes. El Port de Tarragona millorarà la gestió de l'entrada i la sortida de tripulants del recinte portuari des del punt de vista dels horaris, del control, de la seguretat i de l’horari. Aquest nou sistema de control de pas s’adaptarà i inclourà al sistema de control d'accessos general que ja fa servir l’Autoritat Portuària de Tarragona. (https://www.porttarragona.cat/ca/serveis-negoci/serveis/centre-acreditacions).

L’objectiu principal d’aquesta plataforma es tradueix en augmentar el control de moviments dels membres de les tripulacions dels vaixells atracats a les instal·lacions portuàries tarragonines per tal d’augmentar la seguretat de les persones dins del recinte portuari.

L’activitat i moviments de les tripulacions dels vaixells atracats al Port de Tarragona, són diferents de l’activitat comercial portuària, especialment en horaris i en disponibilitat la qual cosa provocava que el control de seguretat dels tripulants fos complexa, concretament en disponibilitat horària i recursos en els punts accessos al Port. Per aquesta raó la Direcció de Sistemes d’Informació de l’APT va analitzar i buscar les solucions digitals òptimes per dissenyar una plataforma que doni resposta a aquesta situació. Després de la implementació del sistema d’acreditació ISIS del Port, l’any 2012, l'experiència ha estat útil per crear i dissenyar el nou sistema per gestionar les entrades, sortides i moviments de les tripulacions al Port Tarragona (STC).

La implementació del STC ha anat a càrrec de l’empresa Portel Logistic Technologies SAU amb un pressupost de 108.846,76 euros (IVA inclòs) i, desenvolupada amb el suport dels departaments de Sistemes d’Informació, Domini Públic i Policia Portuària del Port Tarragona. La posada en marxa del STC ha requerit de l’adaptació i reprogramació del maquinari situat en els punts d’accés al Port, així com l’actualització de processos interns per tal de sincronitzar tots el moviments de dades a les diferents estacions, en temps real. En resum, amb aquesta nova plataforma es tindrà el llistat dels tripulants que poden desembarcar, els tripulants que estan dins o fora del recinte portuari, i la identificació dels tripulants que hi siguin dintre del Port.

Funcionament

El sistema SCT funciona a partir d’una llista de tripulants de l’escala del vaixell que arriba a Port. L’origen de les dades parteix de les dades indicades per l’empresa consignatària del vaixell en sol·licitar l’escala mitjançant l’aplicatiu ViaPortus. La consignatària introdueix dades de la tripulació com el nom, l’identificador (NIF, CIF, Passaport...), nacionalitat, data naixement, professió....

Un cop el sistema confirma en ferm l’escala amb el consignatari i el capità, es genera un llistat de pins i els denominats ‘salva conduïts’ per a cada tripulant inscrit. L’empresa consignatària i, el capità del vaixell, poden gestionar, des del nou sistema, el llistat dels tripulants i decidir qui pot entrar i sortir del recinte portuari o bé notificar els canvis que convinguin. El sistema enviarà, automàticament, totes les actualitzacions que es facin a tots els actors implicats en el sistema.

El consignatari o el capità del vaixell lliura a cada tripulant el seu PIN (número d’identificació personal) i el seu ‘salva conduït’ imprès. El PIN els servirà per teclejar-lo als teclats disposats als tòtems de les portes de vianants dels accessos al recinte portuari. El ‘salva conduït’ haurà de ser presentat pel tripulant a la Policia Portuària, Guàrdia Civil o altres cossos de seguretat si així li ho requereixen dins del recinte portuari.

Sistema ISIS

El Port de Tarragona té implementat des de l’any 2012 el sistema ISIS de control d’accessos al Port. Un sistema que registra i comprova els conductors de vehicles i vianants acreditats que circulen pel port, hi accedeixen o en surten.

L’augment de vaixells atracats al Port de Tarragona, per l'activitat comercial i portuària que s’hi genera, ha creat la necessitat de millorar el sistema d’accessos amb mesures complementàries a la vigilància física presencial. L’STC permet donar una solució ja que els horaris d’entrada i sortida dels tripulants no coincideixen sempre amb els horaris d’activitat portuària: operatives, càrrega i descàrrega, etc. Concretament, les entrades i sortides pels accessos més pròxims a la ciutat (Llevant i Reus) tenen horari d'activitat comercial, el qual no abasta totes franges horàries que empren dels tripulants.

Amb SCT el Port fa un pas més per tal de vetllar per la seguretat de totes les persones que han d’accedir al recinte portuari tarragoní.

El SCT s’afegeix al sistema SIT (Sistema d’identificació de Transportistes, https://tuit.cat/4JL32), al SAP (Sistema d’acreditació personal, https://tuit.cat/3AcAa) i al SAE (Sistema d’acreditació externa, https://tuit.cat/GFh9M)

Port Community System, el port digital

A més de les aplicacions anteriorment esmentades, el Port Tarragona compta amb la plataforma tecnològica Port Community System per a la gestió de sol·licituds i prestació dels diferents serveis portuaris de forma intel·ligent, centralitzada, segura i sense papers.

És un sistema que millora la posició de la comunitat portuària, agilitzant i donant seguretat en la prestació de serveis com la gestió d’escales i serveis del vaixell, subministraments d’aigua, electricitat, combustibles, recollida de residus (MARPOL), grues, ocupacions de superfícies, intercanvis d’informació entre diferents agents com transportistes, terminals, gestió de mercaderies perilloses, etc.

Com a resultat, Port Community System, agilitza i automatitza els processos d’intercanvi d’informació entre els diferents actors de la comunitat portuària, permetent la comunicació, la connectivitat i l’intercanvi d’informació de tot el sistema de forma segura.

Most Visited

Work with us

Work with us

Job board of the Port Authority of Tarragona
Open Data

Open Data

Here you will find public data of the public character of the organization
Contractor Profile

Contractor Profile

Here you will find public data of the public character of the organization
Communication and press

Communication and press

News of interest and current affairs of the Port Authority of Tarragona
SEA

SEA

AGRI-FOOD DELIVERY SYSTEM
Ship location

Ship location

Gisweb, ship situation program, stopovers and movements
Requests for services via ports

Requests for services via ports

Requests for services and communications for the ship, the goods and the passage
Accreditation center

Accreditation center

Administrative process involved in certifying a company/organization to access the Port
Traffic

Traffic

Goods traffic at the Port Authority of Tarragona