Conveni servei ferrocarrils

Conveni servei ferrocarrils
12 Mar
2012

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

El Port de Tarragona signa un conveni amb DP World,
Comsa Rail Transport i Ferrocarrils de la Generalitat
L’objectiu d’aquest acord és desenvolupar serveis ferroviaris per connectar el Port de Tarragona amb els punts d’interès del seu hinterland, tan ibèric com europeu.
El Port de Tarragona ha signat avui un acord amb DP World Limited, un dels majors operadors mundials de terminals marítimes; COMSA Rail Transport, una important empresa espanyola del sector del ferrocarril, i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de constituir una societat entre aquests organismes.


La finalitat d’aquest acord resideix en posar en marxa un servei integral que potenciï la connexió ferroviària dels clients del hinterland del Port de Tarragona i, a la vegada, s’ofereixi un manteniment d’aquests serveis logístics. En definitiva, desenvolupar corredors ferroviaris eficients des del Port de Tarragona fins als seus punts d’interès tant del seu hinterland ibèric, com europeu. Aquest acord posa de manifest l’aposta ferma del Port de Tarragona i de les seves empreses pel ferrocarril com el mitjà de transport més eficient i sostenible.
El primer corredor fruit d’aquest acord és el de Tarragona-Madrid i entrarà en servei al llarg d’aquest 2012. La qualitat i garantia d’aquest servei avalen les quatre sortides setmanals de ferrocarrils previstes des de Tarragona fins a Madrid. Aquest primer corredor és un paquet integrat amb la terminal portuària i, en dos anys, amb la terminal ferroviària de la zona Centre de Madrid. Una altra característica a destacar d’aquest primer corredor és la competitivitat que s’assolirà en el transport de mercaderies.
El president del Port de Tarragona, Josep Andreu, s’ha mostrat satisfet amb aquest acord i ha destacat que “significarà un punt d’inflexió molt important per al Port de Tarragona; a la vegada també ha comentat que “amb aquest conveni la prioritat és la connexió ferroviària amb la Zona Centre de Madrid; encara que des de la nostra aposta internacional i pels nostres projectes de futur és també vital tenir la connexió amb l’ample europeu (UIC)”. ferrocarrils1Dades dels socis del conveni El Port de Tarragona és un port líder al Mediterrani amb un volum de mercaderies que s’aproxima als 33 milions de tones anuals i amb uns tràfics molt diversificats, i s’ha consolidat com el cinquè port més important de l’Estat espanyol. El Port de Tarragona compta amb una amplia i competitiva oferta de serveis, d’alta eficiència i qualitat, capaç d’atendre qualsevol tipus de tràfics en les millors condicions de seguretat. Des de la seva vocació internacional, el Port de Tarragona centra els seus esforços en perfilar-se com un dels grans eixos econòmics i comercials del Mediterrani.
DP World és un dels majors operadors de terminals marítimes del món, amb una presència a 31 països amb què opera 49 terminals i 9 projectes de desenvolupament. DP World té com a objectiu millorar l'eficiència dels clients de la cadena logística mitjançant la gestió eficaç de contenidors, càrrega a granel i altres càrregues. Actualment, DP World opera al Port de Tarragona en una terminal que està en procés d’expansió i es preveu que a curt termini tingui capacitat per manipular 1.500.000 contenidors. on ha accelerat les expectatives de captació de nous tràfics.
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya és una empresa pública que opera en els sectors del transport de viatgers i mercaderies, turisme i muntanya, amb la finalitat de contribuir a la millora de la mobilitat a Catalunya. Ferrocarrils de Generalitat gestiona els recursos i les infraestructures amb criteris d’eficàcia, respecte a la llei i optimització de la seva rendibilitat econòmica i social.
Comsa Rail Transport és l'empresa ferroviària de COMSA EMTE que des de l'any 2001 ofereix serveis logístics de transport de mercaderies per ferrocarril i subministrament de tracció ferroviària. En l'actualitat, s'ha convertit en el primer operador privat a Espanya, lidera el transport ferroviari amb Portugal - a través de la seva empresa participada Ibercargo - i participa en altres tràfics internacionals cap al nord d'Europa.
logo_portlogofgclogo_dpworldlogocomsaemte

Most Visited

Work with us

Work with us

Job board of the Port Authority of Tarragona
Open Data

Open Data

Here you will find public data of the public character of the organization
Contractor Profile

Contractor Profile

Here you will find public data of the public character of the organization
Communication and press

Communication and press

News of interest and current affairs of the Port Authority of Tarragona
SEA

SEA

AGRI-FOOD DELIVERY SYSTEM
Ship location

Ship location

Gisweb, ship situation program, stopovers and movements
Requests for services via ports

Requests for services via ports

Requests for services and communications for the ship, the goods and the passage
Accreditation center

Accreditation center

Administrative process involved in certifying a company/organization to access the Port
Traffic

Traffic

Goods traffic at the Port Authority of Tarragona