El Port Tarragona creix al desembre prop d’un 5% respecte el mateix mes de l'any anterior

El Port Tarragona creix al desembre prop d’un 5% respecte el mateix mes de l'any anterior
18 Jan
2021

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

Durant el mes de desembre es van moure un total de 2,47 milions de tones de mercaderies

El moviment de líquids a doll és el més destacat de l’últim període de l’any 2020

 

El Port Tarragona creix al desembre de 2020 un 4,9% respecte el mateix període de l'any anterior. Els signes de recuperació mostrats pel Port de Tarragona durant el mes de desembre en el tràfic marítim de mercaderies es mostren en els 2,47 milions de tones mogudes.

El percentatge de creixement del mes de desembre millora més si no es te amb compte el carbó i el coc del petroli, situant-se aquest creixement en el 8,2%. Un tràfic que ha reduït molt la seva presència aquest any als molls de Tarragona per l’aplicació de les mesures mediambientals europees quant a producció elèctrica amb carbó.

El mes de desembre del 2020 ha estat el quart millor període de l’exercici, després d’una tendència a l’alça iniciada el mes d’agost. En els darrers 4 mesos de 2020, el Port de Tarragona ha experimentat una inèrcia positiva, millorant dades de l’any 2019, que va ser un any de rècord per al Port.

Signes de recuperació

Els líquids a doll és el tràfic que més a contribuït a la recuperació en aquest últim mes de l’any 2020, per damunt dels resultats obtinguts per sòlids a lloure i càrrega general. Dins de la categoria de líquids a doll son els químics i els adobs els que més presenten un comportament més positiu respecte l’any anterior, amb un increment del 59,7%. El moviment en l’apartat d’altres productes petrolífers és el que més tones ha mogut en l’últim mes de 2020 amb 836.299 tones, el que suposa un augment del 34,3%.

La càrrega general en contenidors ha augmentat en un 13,9% respecte el desembre de 2019, mantenint uns volums similars a les del mes de novembre.

Productes energètics, minerals i per la construcció

Per mercaderies, els productes energètics continuen aportant el pes principal dels tràfics del Port de Tarragona. L’increment positiu en aquest tràfic ha estat d’un 14,5%, sent el Gasoil, el Fuel i el petroli cru els més destacats. Ressaltar l’increment del 8,5% en Biocombustibles.

La sal comuna és una de les mercaderies que ha viscut un increment més important, amb una pujada del 186,9%, motivat principalment per l’abastiment que es realitza en aquest època de l’any. Els materials de construcció també milloren els seus resultats envers el 2019 gràcies a l’augment del tràfic d’asfalt.

Most Visited

Work with us

Work with us

Job board of the Port Authority of Tarragona
Open Data

Open Data

Here you will find public data of the public character of the organization
Contractor Profile

Contractor Profile

Here you will find public data of the public character of the organization
Communication and press

Communication and press

News of interest and current affairs of the Port Authority of Tarragona
SEA

SEA

AGRI-FOOD DELIVERY SYSTEM
Ship location

Ship location

Gisweb, ship situation program, stopovers and movements
Requests for services via ports

Requests for services via ports

Requests for services and communications for the ship, the goods and the passage
Accreditation center

Accreditation center

Administrative process involved in certifying a company/organization to access the Port
Traffic

Traffic

Goods traffic at the Port Authority of Tarragona