El Port de Tarragona acaba la primera fase de construcció del moll de Balears

El Port de Tarragona acaba la primera fase de construcció del moll de Balears
17 Jun
2020

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

El moll de Balears ja té el fons marí condicionat de manera uniforme després del dragatge dut a terme en la primera fase de les obres

El Port de Tarragona acaba la primera fase de construcció del moll de Balears amb el fons marí condicionat de manera uniforme després del dragatge que s’ha realitzat durant aquest primer mes de l’obra. Posteriorment es col·locarà el material de l’escullera des de les embarcacions gànguil.

En aquesta primera fase també s’han realitzat diverses tasques com el muntatge de la barrera antiterbolesa a l’aigua, retirat part de l’escullera on anirà el nou dic i també el trasllat del dic flotant “Mar del Aneto” al moll de Catalunya.

La segona fase de l’obra començarà en els pròxims dies i consistirà en la col·locació del material de l’escullera des del mar. Aquesta col·locació es durà a terme amb dues embarcacions gànguil que ja es troben a les instal·lacions del Port de Tarragona per començar la seva tasca.

Es preveu la col·locació d’un total d’1.232.000 tones d’esculleres en el fons marí del Port de Tarragona procedents de la pedrera de Vallcarca. La major part de la pedra que s'utilitzarà en l'obra del moll de Balears arribarà per mar en dos gànguils de 1.500 t de capacitat cadascun.

Un nou moll que amplia les possibilitats del Port de Tarragona

Les obres del moll, amb un pressupost de més de 27 milions d’euros (més IVA), es van iniciar oficialment el passat dia 17 d’abril amb la signatura de l’acta de replantejament i s’executaran en un termini de 14 mesos, la qual cosa situa la finalització dels treballs a mitjans de l’any 2021.

Aquesta nova infraestructura canviarà de forma substancial l’espai del dic de Llevant destinat a l’atracada dels creuers, ja que tindrà una superfície de 4 hectàrees i 460 metres de llarg.

La línia d’atracada total serà de 700 metres, ja que, en 240 d'aquests 460 metres de llargada, es podrà atracar en ambdós costats arribant a doblar el nombre de creuers que podran atracar simultàniament i, també, acollir els creuers més grans del món.

En un futur, la nova infraestructura també podria ampliar serveis per a sòlids a granel i terminals multipropòsit.

Tagged under
  • Creuers a Tarragona
  • Creuers

Most Visited

Work with us

Work with us

Job board of the Port Authority of Tarragona
Open Data

Open Data

Here you will find public data of the public character of the organization
Contractor Profile

Contractor Profile

Here you will find public data of the public character of the organization
Communication and press

Communication and press

News of interest and current affairs of the Port Authority of Tarragona
SEA

SEA

AGRI-FOOD DELIVERY SYSTEM
Ship location

Ship location

Gisweb, ship situation program, stopovers and movements
Requests for services via ports

Requests for services via ports

Requests for services and communications for the ship, the goods and the passage
Accreditation center

Accreditation center

Administrative process involved in certifying a company/organization to access the Port
Traffic

Traffic

Goods traffic at the Port Authority of Tarragona