El Port de Tarragona renova el seu compromís en la lluita contra el canvi climàtic

El Port de Tarragona renova el seu compromís en la lluita contra el canvi climàtic
05 Jun
2020

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

El Port de Tarragona aconsegueix una reducció de la petjada de carboni del 14% en el darrer any

Conscient de la necessitat de treballar per l’emergència climàtica, el Port de Tarragona centra part dels seus esforços en reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

En l’últim any la reducció de la petjada de carboni ha estat del 14%. L’any 2018 es van registrar 2.875,47 tones de CO2, mentre que en 2019 es van baixar fins a les 2.492,30 tones de CO2.

El Port de Tarragona està adherit als Acords Voluntaris de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle impulsat per l’Oficina Catalana del Can¬vi Climàtic. A través d’aquest programa, el Port calcula la seva petjada de carboni i estableix uns objectius per reduir les seves emissions.

Entres les actuacions, per reduir l’impacte de la petjada de carboni, hi consta la instal·lació LED a les torres d'enllumenat públic, l’adquisició 2 noves motos elèctriques, el projecte d’instal·lació plaques fotovoltaiques a la coberta del Museu del Port i l‘augment de la massa forestal del Port.

Compromisos 2020

Entre els compromisos per aquest any 2020 en destaca la instal·lació LED a les torres d'enllumenat públic de la zona portuària, que se substituiran per fases i tindran un estalvi esperat del 50% sobre el consum actual.

Projecte d’instal·lació de plantes fotovoltaiques a la coberta del Museu del Port. De cara l’any vinent ja es podria fer la instal·lació que suposarà un gran estalvi energètic com així ho demostren les dades recollides de les altres plantes instal·lades als diferents edificis de l’APT.

Adquisició de vehicles elèctrics. Actualment el Port de Tarragona compta amb dues motos en el seu parc mòbil i les dues són de gasolina. Les noves motos elèctriques se sumaran a les actuals amb l’objectiu de millorar l’eficiència del parc de vehicles i reduir les emissions del transport propi.

Per disminuir les emissions de CO2, el Port ha ampliat amb noves zones verdes en diferents emplaçaments que tenen la capacitat d’absorbir 1.405,18 tones de CO2 a l’any.

Reducció de la petjada de carboni

La reducció de la petjada de carboni ha estat possible gràcies, en part, a la reducció d’emissions del parc mòbil. S'ha reduït el consum de combustible dels vehicles, tot i haver-se augmentat els desplaçaments, ja que any rere any ha augmentat l'eficiència del Parc en disposar de vehicles més eficients i menys contaminants.

Bona part de l’energia que s’utilitza en totes instal·lacions de l’Autoritat Portuària de Tarragona procedeix de l’energia verda, i en un futur el 50% de l’electricitat que es consumeixi provindrà d’energies renovables, el que acabarà suposant una reducció considerable de les emissions de CO2.

Cal destacar que l’energia que el Port subministra a les empreses concessionàries també prové d’energies renovables.

Most Visited

Work with us

Work with us

Job board of the Port Authority of Tarragona
Open Data

Open Data

Here you will find public data of the public character of the organization
Contractor Profile

Contractor Profile

Here you will find public data of the public character of the organization
Communication and press

Communication and press

News of interest and current affairs of the Port Authority of Tarragona
SEA

SEA

AGRI-FOOD DELIVERY SYSTEM
Ship location

Ship location

Gisweb, ship situation program, stopovers and movements
Requests for services via ports

Requests for services via ports

Requests for services and communications for the ship, the goods and the passage
Accreditation center

Accreditation center

Administrative process involved in certifying a company/organization to access the Port
Traffic

Traffic

Goods traffic at the Port Authority of Tarragona