El Port de Tarragona renova el seu compromís en la lluita contra el canvi climàtic

El Port de Tarragona renova el seu compromís en la lluita contra el canvi climàtic
05 Jun
2020

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

El Port de Tarragona aconsegueix una reducció de la petjada de carboni del 14% en el darrer any

Conscient de la necessitat de treballar per l’emergència climàtica, el Port de Tarragona centra part dels seus esforços en reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

En l’últim any la reducció de la petjada de carboni ha estat del 14%. L’any 2018 es van registrar 2.875,47 tones de CO2, mentre que en 2019 es van baixar fins a les 2.492,30 tones de CO2.

El Port de Tarragona està adherit als Acords Voluntaris de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle impulsat per l’Oficina Catalana del Can¬vi Climàtic. A través d’aquest programa, el Port calcula la seva petjada de carboni i estableix uns objectius per reduir les seves emissions.

Entres les actuacions, per reduir l’impacte de la petjada de carboni, hi consta la instal·lació LED a les torres d'enllumenat públic, l’adquisició 2 noves motos elèctriques, el projecte d’instal·lació plaques fotovoltaiques a la coberta del Museu del Port i l‘augment de la massa forestal del Port.

Compromisos 2020

Entre els compromisos per aquest any 2020 en destaca la instal·lació LED a les torres d'enllumenat públic de la zona portuària, que se substituiran per fases i tindran un estalvi esperat del 50% sobre el consum actual.

Projecte d’instal·lació de plantes fotovoltaiques a la coberta del Museu del Port. De cara l’any vinent ja es podria fer la instal·lació que suposarà un gran estalvi energètic com així ho demostren les dades recollides de les altres plantes instal·lades als diferents edificis de l’APT.

Adquisició de vehicles elèctrics. Actualment el Port de Tarragona compta amb dues motos en el seu parc mòbil i les dues són de gasolina. Les noves motos elèctriques se sumaran a les actuals amb l’objectiu de millorar l’eficiència del parc de vehicles i reduir les emissions del transport propi.

Per disminuir les emissions de CO2, el Port ha ampliat amb noves zones verdes en diferents emplaçaments que tenen la capacitat d’absorbir 1.405,18 tones de CO2 a l’any.

Reducció de la petjada de carboni

La reducció de la petjada de carboni ha estat possible gràcies, en part, a la reducció d’emissions del parc mòbil. S'ha reduït el consum de combustible dels vehicles, tot i haver-se augmentat els desplaçaments, ja que any rere any ha augmentat l'eficiència del Parc en disposar de vehicles més eficients i menys contaminants.

Bona part de l’energia que s’utilitza en totes instal·lacions de l’Autoritat Portuària de Tarragona procedeix de l’energia verda, i en un futur el 50% de l’electricitat que es consumeixi provindrà d’energies renovables, el que acabarà suposant una reducció considerable de les emissions de CO2.

Cal destacar que l’energia que el Port subministra a les empreses concessionàries també prové d’energies renovables.

Lo más visitado

Trabaja con nosotros

Trabaja con nosotros

Bolsa de trabajo de la Autoridad Portuaria de Tarragona
Dades Obertes

Dades Obertes

Aquí encontrará publicados los datos de carácter público del organismo
Perfil del Contratante

Perfil del Contratante

Aquí trobareu publicades les dades de caràcter públic de l'organisme
Comunicación y prensa

Comunicación y prensa

Noticias de interés y actualidad de la Autoridad Portuaria de Tarragona
SEA

SEA

SISTEMA DE ENTREGAS DE AGROALIMENTARIOS
Situación de barcos

Situación de barcos

Gisweb, programa de situación de barcos, escalas y movimientos
Solicitudes de servicios vía portus

Solicitudes de servicios vía portus

Solicitudes de servicios y comunicados para el barco, mercancía y pasaje
Centro de acreditaciones

Centro de acreditaciones

Proceso administrativo que comporta certificar a una empresa/organización para acceder al Puerto
Tráficos

Tráficos

Tráfico de mercancías en la Autoridad Portuaria de Tarragona