Back

El Port de Tarragona augmenta un 6,5% el tràfic de mercaderies en els primers 8 mesos de l’any

El Port de Tarragona augmenta un 6,5% el tràfic de mercaderies en els primers 8 mesos de l’any
20 Sep
2019

El tràfic de mercaderies assoleix 2,9 milions de tones al mes d’agost

El tràfic de mercaderies del Port de Tarragona acumulat en els darrers 8 mesos augmenta un 6,5% respecte al mateix període de 2018. Entre gener i agost d’aquest any, el Port de Tarragona ha assolit els 22,3 milions de tones. Unes xifres només superades per dos dels exercicis dels darrers 15 anys, ja que en hem de remuntar a 2007 i 2008 per trobar uns resultats millors. L’any 2007, entre gener i agost es van fregar els 24 milions de tones, i l’any 2008, es van superar els 23 milions de tones.

El tràfic de mercaderies del mes d’agost del Port de Tarragona ha tancat amb prop de 2,9 milions de tones, una xifra superior a la del mes de juliol passat (2,5 milions de tones). Respecte al mes d’agost de 2018, el creixement és del 16,4 %. Aquest bon comportament del mes d’agost és deu principalment a l’augment del tràfic de cereals que augmenta un 14,4% respecte al mes d’agost de 2018, la qual cosa contribueix a l’augment d’un 1,3 % en el període gener-agost 2019 respecte al mateix període de l’any anterior.

Bon comportament dels líquids a doll

La base de la fortalesa en l'activitat del mes d’agost és conseqüència del bon comportament dels líquids a doll amb un tràfic de gairebé 2 milions de tones. Els líquids a doll han augmentat en el mes d'agost un 21,3% respecte al mes d’agost de 2018 i això contribueix a un augment del 13,3% en comparació a gener-agost de 2018, ja que mentre en l’etapa gener-agost de 2081 el Port de Tarragona fva registrar 12,9 tones de líquids a doll, en el mateix període aquesta any són 14,7 Milions de tones (Mt).

Dins de la categoria de líquids a doll, el creixement més destacable si comparem aquest mes d’agost amb el de l’any passat, el més destacable és el grup de productes energètics amb un augment 21,5%, principalment en productes com el petroli cru, la benzina, el gas-oli i el carbó. També presenten un creixement important els productes químics amb un 77,6%.

Els productes agroalimentaris segueixen registrant bons resultats amb un 14,9% de creixement aquest mes d’agost respecte al de l’any passat. En aquest apartat dels tràfics portuaris, cal destacar el comportament dels cereals amb un 52,2% de creixement, i les fruites, hortalisses i llegums amb un 14,8%.

Finalment, també cal destacar l’augment del tràfic de vehicles que registra un augment del 26,6% respecte al mes d’agost de 2018, i que en la comparació de resultats entre els períodes gener-agost de 2018 i 2019 manté un 13,3% de creixement, ja que passa dels 181.145 cotxes de gener-agost de 2018 als 204.728 vehicles d’aquest primers 8 mesos de 2019.

 

Liquids a doll

 
+ info
    

Tràfics

+ info

 

Social Media

Markets and conferences

Thursday 17 October 2019
Friday 18 October 2019
00:00 - 00:00
European Commodities Exchange (ECE)

Tuesday 22 October 2019
Thursday 24 October 2019
00:00 - 00:00
Fruit Attraction
Madrid

Traffic warning

18 October 2019
18 October 2019
Arribada creuer
Km. 0
20 October 2019
20 October 2019
Arribada creuer
Km. 0
22 October 2019
22 October 2019
Arribada creuer
Km. 0
25 October 2019
25 October 2019
Arribada creuer
Km. 0

 

  Help us to improve

      Have you found any incidences?

                Let us know

   

PRESTACIÓ DE SERVEIS ESSENCIALS DEGUT A LA VAGA GENERAL A CATALUNYA  CONVOCADA EL 18 D'OCTUBRE DE 2019
 
 

18 / 10/ 2019

Tot el dia

A la vista de la vaga general convocada per al dia 18 d'octubrre de 2019  i d'acord amb la resolució de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge de data 15 d'octubre de 2019 i, conforme el que s'estableix en Reial decret 58/1994, sobre l'obligació d'aquesta Autoritat Portuària de garantir la prestació dels Serveis Portuaris essencials definides en l'article 2 del citat Reial decret, s'informa del següent:

La vaga està convocada per la Intersindical-CSC i per la Intersindical Alternativa de Catalunya-IAC que afecta a les províncies de Catalunya.

La vaga s'ha convocat per el dia 18 d'octubre de 2019 des de les 00.00 hores fin les 24.00 hores.

  La convocatòria afecta a la totalitat dels treballadors/es  de les Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona així com els treballadors/es que realitzen la seva activitat en els serveis portuaris d'aquests ports.

  A fi de garantir les seguretat en aquestes infraestructures portuàries i d'establir un mínim servei que permeti la mobilitat per la mateixa del transport marítim de persones i mercaderies, al mateix temps que es compagina amb el lliure exercici del dret de vaga dels treballadors/es.

Els serveis mínims que s'estableixen són:

Els de vigilància, control i seguretat necessaris per a garantir el 50%, arrodonit en excés, dels accessos d'entrada i sortida disponibles, així com per a garantir la seguretat en totes les instal·lacions portuàries.

Els imprescindibles per a garantir el desenvolupament normal del trànsit de passatgers i vehicles en règim de passatge, en els serveis mínims establerts en Marina Mercant (serveis de transport marítim). A més, hauran de quedar garantits els serveis a la resta de bucs de passatge que tingui prevista escala en el port.

El personal mínim imprescindible per a garantir el desenvolupament de les operacions que afectin mercaderies perilloses, inclosa l'estiba i desestiba, la permanència de la qual en el port pugui representar un risc greu per a persones o instal·lacions. Així mateix, el personal d'estiba i desestiba necessari per al corriment de càrregues o urgències de descàrrega per contingències imprevistes.

Els serveis de practicatge, remolc, amarri, estiba i desestiba, necessaris per a garantir els serveis mínims establerts per al transport marítim i aquelles situacions d'emergència o sinistres que així ho requereixin. En tot cas, aquests serveis hauran de prestar-se als bucs de passatge que tinguin prevista escala en el port.

Els serveis de senyalització marítima i sistemes d'ajuda a la navegació al 100%.

El personal de manteniment imprescindible per a l'adequada realització dels serveis mínims establerts.