Back

Setmana rècord de creuers al Port de Tarragona

Setmana rècord de creuers al Port de Tarragona
17 Sep
2019

El Port rebrà 10.200 creueristes només en una setmana

Durant aquesta setmana del 17 al 23 de setembre, de dimarts a dilluns, es preveu que arribin 10.200 passatgers a Tarragona, el que representa una de les xifres setmanals més altes de turistes desembarcats a la ciutat. Aquest és el període de la temporada que acumula més arribades de creuers en menys temps, la qual cosa la converteix en la xifra més alta de creueristes assolida fins a la data.

Aquesta xifra s’assolirà per l’arribada, avui dimarts del Costa neoRiviera, amb 1.727 passatgers, i el cap de setmana arriben els creuers Costa Magica i Costa Fortuna, amb 3.470 passatgers cadascun, i el dilluns 23 de setembre atracarà Marella Dream, amb 1.533 passatgers.

Aquesta temporada, el Port de Tarragona ha mantingut el seu posicionament com a destinació mediterrània dins del mapa de creuers. Les xifres d’aquest any 2019 seran en 65 creuers, dada que representa un 14% més respecte al 2018 i s’espera assolir una xifra pròxima als 100.000 passatgers.

Els resultats mantenen la tendència de creixement dels darrers anys i segueixen contribuint que la ciutat continuï essent una de les destinacions en les rutes de creuers pel Mediterrani. Els turistes que han fet escala a Tarragona han estat principalment italians, espanyols, anglesos, francesos, alemanys i americans en aquest mateix ordre. Aquest setembre 2019, també s’ha superat el nombre de passatgers amb procedència Alemanya i EEUU respecte la temporada anterior.

La temporada de creuers a Tarragona es tancarà el pròxim dia 3 de novembre amb la darrera arribada el creuer Wind Star. El president del Port, Josep Maria Cruset, creu que els resultats d’aquesta temporada de creuers són molt bons, però que “de cara als pròxims dos anys, caldrà tenir en compte que mentre durin les obres de construcció del nou moll de Balears el 2020 i 2021, els resultats seran menors pel fet que l’operativa es veurà parcialment afectada per aquesta inversió de futur. Inversió que permetrà, no obstant, que el projecte de creuers pugui créixer substancialment i continuar l’excel·lent evolució dels darrers dos anys”.

Altres novetats d’enguany

Josep Maria Cruset, destaca “la bona feina feta de totes les institucions que integren la Taula de Creuers per arribar a aquests bons resultats i destaca que aquest és un projecte que no només és del Port, sinó que és un projecte del territori per al territori”.

En aquesta línia, el Port va posar en marca el passat mes de maig les noves dependències del Tarragona Cruise Port Welcome Center, una zona de recepció de 1.300 metres quadrats, ubicada al Refugi 1 del Moll de Costa. En declaracions del president del Port de Tarragona, Josep Maria Cruset, aquest espai “neix amb la voluntat de millorar el servei que oferim al passatger i és una conseqüència de la demanda dels darrers anys”.

Una altra de les novetats d’aquesta temporada ha estat l’arribada del Costa Fortuna, el creuer més gran que fins avui ha atracat al Port de Tarragona, amb 103.000 tones de pes, 272 metres d’eslora i una alçada de 17 pisos, 13 dels quals estan a disposició dels passatgers.

Per altra banda, a la Taula Institucional de Creuers, formada pels representants institucionals i empresarials del turisme de la Costa Daurada celebrada el passat juliol 2019, es va acordar que el Port de Tarragona serà la seu de l’Assemblea de Medcruise durant la primavera de l’any 2021. Aquesta important reunió semestral de l’Associació de Ports de Creuers de la Mediterrània acostuma a reunir més de 150 representants d’aquest sector, entre membres de l’associació, executius de navilieres, professionals i membres de la premsa internacional.

Per finalitzar, la construcció del Moll de Balears, amb una inversió superior a 30 milions d’euros, es destinarà a terminal de creuers i que entrarà en funcionament l’any 2021.

 

Tarragona, ciutat de creuers

 
+ info
    

Tràfic de creuers

+ info

 

 

 

Social Media

Markets and conferences

Thursday 17 October 2019
Friday 18 October 2019
00:00 - 00:00
European Commodities Exchange (ECE)

Tuesday 22 October 2019
Thursday 24 October 2019
00:00 - 00:00
Fruit Attraction
Madrid

Traffic warning

18 October 2019
18 October 2019
Arribada creuer
Km. 0
20 October 2019
20 October 2019
Arribada creuer
Km. 0
22 October 2019
22 October 2019
Arribada creuer
Km. 0
25 October 2019
25 October 2019
Arribada creuer
Km. 0

 

  Help us to improve

      Have you found any incidences?

                Let us know

   

PRESTACIÓ DE SERVEIS ESSENCIALS DEGUT A LA VAGA GENERAL A CATALUNYA  CONVOCADA EL 18 D'OCTUBRE DE 2019
 
 

18 / 10/ 2019

Tot el dia

A la vista de la vaga general convocada per al dia 18 d'octubrre de 2019  i d'acord amb la resolució de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge de data 15 d'octubre de 2019 i, conforme el que s'estableix en Reial decret 58/1994, sobre l'obligació d'aquesta Autoritat Portuària de garantir la prestació dels Serveis Portuaris essencials definides en l'article 2 del citat Reial decret, s'informa del següent:

La vaga està convocada per la Intersindical-CSC i per la Intersindical Alternativa de Catalunya-IAC que afecta a les províncies de Catalunya.

La vaga s'ha convocat per el dia 18 d'octubre de 2019 des de les 00.00 hores fin les 24.00 hores.

  La convocatòria afecta a la totalitat dels treballadors/es  de les Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona així com els treballadors/es que realitzen la seva activitat en els serveis portuaris d'aquests ports.

  A fi de garantir les seguretat en aquestes infraestructures portuàries i d'establir un mínim servei que permeti la mobilitat per la mateixa del transport marítim de persones i mercaderies, al mateix temps que es compagina amb el lliure exercici del dret de vaga dels treballadors/es.

Els serveis mínims que s'estableixen són:

Els de vigilància, control i seguretat necessaris per a garantir el 50%, arrodonit en excés, dels accessos d'entrada i sortida disponibles, així com per a garantir la seguretat en totes les instal·lacions portuàries.

Els imprescindibles per a garantir el desenvolupament normal del trànsit de passatgers i vehicles en règim de passatge, en els serveis mínims establerts en Marina Mercant (serveis de transport marítim). A més, hauran de quedar garantits els serveis a la resta de bucs de passatge que tingui prevista escala en el port.

El personal mínim imprescindible per a garantir el desenvolupament de les operacions que afectin mercaderies perilloses, inclosa l'estiba i desestiba, la permanència de la qual en el port pugui representar un risc greu per a persones o instal·lacions. Així mateix, el personal d'estiba i desestiba necessari per al corriment de càrregues o urgències de descàrrega per contingències imprevistes.

Els serveis de practicatge, remolc, amarri, estiba i desestiba, necessaris per a garantir els serveis mínims establerts per al transport marítim i aquelles situacions d'emergència o sinistres que així ho requereixin. En tot cas, aquests serveis hauran de prestar-se als bucs de passatge que tinguin prevista escala en el port.

Els serveis de senyalització marítima i sistemes d'ajuda a la navegació al 100%.

El personal de manteniment imprescindible per a l'adequada realització dels serveis mínims establerts.