Digitalització Llibres d' Actes Junta Obres del Port

FALTA TRADUCCION - Mensaje para ayudar a ver que le falta Traducir ;)

 

El mes d’abril de 2010 s’iniciaren les tasques de digitalització dels llibres d’actes de la Junta d’Obres del Port de Tarragona, una de les sèries documentals més importants i riques en informació que es custodien a l’Arxiu del Port de Tarragona.

 

A més de la digitalització dels llibres originals manuscrits (unes 12.900 pàgines), que servirà per a la seva conservació i preservació futures, l’empresa a qui si li encarregà la tasca, ha dut a terme la transcripció de tots els documents i el desenvolupament d’una aplicació específica i personalitzada que permet, d’una banda consultar les actes en el seu format original i en el transcrit, i de l’altra, fer cerques acotades per qualsevol paraula. D’aquesta manera la consulta d’aquests llibres, que fins ara era molt feixuga donat que no tenen ni tan sols un índex, serà més exhaustiva i còmoda.

 

L’objectiu final d’aquesta acció engegada fa uns mesos és fer que la informació d’aquests llibres arribi al major nombre possible de persones, és per això que en un futur es penjaran al web corporatiu www.porttarragona.cat, atenent les prescripcions legals de protecció de dades i d’accés a la informació vigents.

 

La documentació que s’ha digitalitzat consisteix en 22 volums dels llibres d’actes del Ple de la Junta d’Obres del Port de Tarragona dels anys 1869 al 1992 i 20 volums més, corresponents a les sessions de la Comissió Executiva - Permanent dels anys 1903 al 1991.

 

Així doncs, a partir d’ara i a la Sala de Lectura de l’Arxiu del Port de Tarragona, en horari habitual, es podran consultar en format digital les Actes de la Junta d’Obres del Port de Tarragona, organisme precursor de l’actual Autoritat Portuària de Tarragona. Amb aquest nou servei s’obre un ventall enorme de possibilitats per a totes aquelles persones interessades en conèixer la trajectòria i la història del nostre organisme al llarg de més d’un segle, etapa que, a més, coincideix amb la de més empenta, ja que és quan es configura i construeix el port que coneixem avui en dia.

Most Visited

Work with us

Work with us

Job board of the Port Authority of Tarragona
Open Data

Open Data

Here you will find public data of the public character of the organization
Contractor Profile

Contractor Profile

Here you will find public data of the public character of the organization
Communication and press

Communication and press

News of interest and current affairs of the Port Authority of Tarragona
SEA

SEA

AGRI-FOOD DELIVERY SYSTEM
Ship location

Ship location

Gisweb, ship situation program, stopovers and movements
Requests for services via ports

Requests for services via ports

Requests for services and communications for the ship, the goods and the passage
Accreditation center

Accreditation center

Administrative process involved in certifying a company/organization to access the Port
Traffic

Traffic

Goods traffic at the Port Authority of Tarragona