Back

Exchange of know-how between the Port of Tarragona and Peru Chamber of Commerce

Exchange of know-how between the Port of Tarragona and Peru Chamber of Commerce
27 Jun
2017

The Port of Tarragona and Peru Chamber of Commerce in Spain organised a work conference today aimed at the Port community, and focusing on learning and exchanging experiences with Peruvian ports. The event was held in the Tarragona Port Authority’s Functions Room, with the presence of the chairman of the Port of Tarragona, Josep Andreu, the chairman of the Peru Chamber of Commerce in Spain, Pedro Velarde, the chairman of APPORTT, Andreu Suriol, Tarragona City Council’s head of Education, Employment and Economic Promotion, Francesc Roca, and the consul general of Peru in Barcelona, Franca Deza.

Under the title 'Peru: Business Opportunities and Investment in Capital Goods, the conference has been organised with the aim of studying and jointly disseminating business and commercial opportunities that can benefit both territories. Peru's free trade agreements with the EU, customs, the country's main financial and tax features, and the opening up of the capital goods sector, occupied much of the planned programme.

The chairman of the Port of Tarragona, Josep Andreu, opened the session by expressing his desire to demonstrate the process of internationalisation in which the Port is immersed, and highlighted the close commercial relationships that the Port infrastructure maintains with the countries of Central and South America, "and with today’s event and the exchange of know-how and experiences, we hope to strengthen the links between the Port of Tarragona, our Port community and Peru".

For his part, Pedro Velarde explained to attendees the lines of work of the Peru Chamber of Commerce in Spain. In turn, the chairman of APPORTT took the opportunity of this conference to stress the value of the Port of Tarragona’s infrastructure in a global market as a gateway to the world and to the rest of Europe.

Francesc Roca, Tarragona City Council’s Head of Economic Development, emphasised that "Tarragona and Peru share several points in common, including particularly an extensive and valuable human capital which makes it possible to continue growing in terms of know-how, experiences and challenges." Lastly, the Ambassador of Peru pointed out that ‘Peru is in many ways a country of opportunities, but also one of challenges. We in the government are working to make our country a more modern, fair and just one. And for this reason the development of the national infrastructure is vital, and in this respect we hope and believe that the Port of Tarragona can become a major partner, providing us with their know-how and sharing opportunities."

 

Social Media

Markets and conferences

Thursday 17 October 2019
Friday 18 October 2019
00:00 - 00:00
European Commodities Exchange (ECE)

Tuesday 22 October 2019
Thursday 24 October 2019
00:00 - 00:00
Fruit Attraction
Madrid

Traffic warning

18 October 2019
18 October 2019
Arribada creuer
Km. 0
20 October 2019
20 October 2019
Arribada creuer
Km. 0
22 October 2019
22 October 2019
Arribada creuer
Km. 0
25 October 2019
25 October 2019
Arribada creuer
Km. 0

 

  Help us to improve

      Have you found any incidences?

                Let us know

   

PRESTACIÓ DE SERVEIS ESSENCIALS DEGUT A LA VAGA GENERAL A CATALUNYA  CONVOCADA EL 18 D'OCTUBRE DE 2019
 
 

18 / 10/ 2019

Tot el dia

A la vista de la vaga general convocada per al dia 18 d'octubrre de 2019  i d'acord amb la resolució de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge de data 15 d'octubre de 2019 i, conforme el que s'estableix en Reial decret 58/1994, sobre l'obligació d'aquesta Autoritat Portuària de garantir la prestació dels Serveis Portuaris essencials definides en l'article 2 del citat Reial decret, s'informa del següent:

La vaga està convocada per la Intersindical-CSC i per la Intersindical Alternativa de Catalunya-IAC que afecta a les províncies de Catalunya.

La vaga s'ha convocat per el dia 18 d'octubre de 2019 des de les 00.00 hores fin les 24.00 hores.

  La convocatòria afecta a la totalitat dels treballadors/es  de les Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona així com els treballadors/es que realitzen la seva activitat en els serveis portuaris d'aquests ports.

  A fi de garantir les seguretat en aquestes infraestructures portuàries i d'establir un mínim servei que permeti la mobilitat per la mateixa del transport marítim de persones i mercaderies, al mateix temps que es compagina amb el lliure exercici del dret de vaga dels treballadors/es.

Els serveis mínims que s'estableixen són:

Els de vigilància, control i seguretat necessaris per a garantir el 50%, arrodonit en excés, dels accessos d'entrada i sortida disponibles, així com per a garantir la seguretat en totes les instal·lacions portuàries.

Els imprescindibles per a garantir el desenvolupament normal del trànsit de passatgers i vehicles en règim de passatge, en els serveis mínims establerts en Marina Mercant (serveis de transport marítim). A més, hauran de quedar garantits els serveis a la resta de bucs de passatge que tingui prevista escala en el port.

El personal mínim imprescindible per a garantir el desenvolupament de les operacions que afectin mercaderies perilloses, inclosa l'estiba i desestiba, la permanència de la qual en el port pugui representar un risc greu per a persones o instal·lacions. Així mateix, el personal d'estiba i desestiba necessari per al corriment de càrregues o urgències de descàrrega per contingències imprevistes.

Els serveis de practicatge, remolc, amarri, estiba i desestiba, necessaris per a garantir els serveis mínims establerts per al transport marítim i aquelles situacions d'emergència o sinistres que així ho requereixin. En tot cas, aquests serveis hauran de prestar-se als bucs de passatge que tinguin prevista escala en el port.

Els serveis de senyalització marítima i sistemes d'ajuda a la navegació al 100%.

El personal de manteniment imprescindible per a l'adequada realització dels serveis mínims establerts.