Back

The Port of Tarragona is promoting its services in the Intermodal South America trade fair

The Port of Tarragona is promoting its services in the Intermodal South America trade fair
07 Apr
2017

The aim is to strengthen the links with the American continent

Within the framework of its strategy of international projection, the Port of Tarragona has participated for the eighth consecutive year in the Intermodal South America trade fair, which was held from the 4th to 6th of April in Sao Paolo (Brazil). This is one of the main international fairs for goods transport, logistics and foreign trade held in America, and a meeting place for the main players in the national and international market.

Representatives of the Port of Tarragona, who participated as part of the Ports of Spain stand, held several professional meetings with representatives of the different agents in the sector, private companies and shipping companies with a presence in South America, with the aim of capturing new general cargo traffic, both in containers and non-containerised. The Port of Tarragona presents a logical and competitive proposal both in terms of price and of its service and hinterland, with an excellent loading capacity and with efficient rail links.

The Port of Tarragona maintains a close relationship with the countries on the American continent, especially with regard to the traffic in fruit, paper pulp and steel products.

An entry port for tropical fruit for the Iberian Peninsula

In order to provide an outlet for the traffic in agricultural produce, the Port of Tarragona has the intermodal services and infrastructure that make it the best choice in the Mediterranean for distributing to the Iberian Peninsula and Europe; in addition to maritime connections with the major fruit-exporting countries, which translates into scheduled services with New Zealand, Costa Rica, Colombia and the Dominican Republic. The scheduled services on offer are completed with Canada and the United States.

The specific services provided include a spacious and modern Border Inspection Point (PIF), with all its facilities approved for importing fruit to the EU. In addition, the Port has specific quality controls, temperature controls, cargo monitoring systems via RF and a wide variety of value-added logistics services (consolidation/de-consolidation of cargos, picking services, etc.).

Container terminal

The container terminal in the Port of Tarragona is operated by DP World, one of the world’s largest operators of marine terminals. Located on the Moll d’Andalusia dock, this terminal is a strategic point in the Mediterranean Corridor and a hub link with the Eastern Mediterranean and North America. It has a capacity for moving 450,000 TEUs per year and 200 connections for Reefer containers. The terminal covers an area of 14.7 hectares with the possibility of expanding to 33 hectares, and has the capacity for unloading three ships simultaneously.

 

Social Media

Markets and conferences

Thursday 17 October 2019
Friday 18 October 2019
00:00 - 00:00
European Commodities Exchange (ECE)

Tuesday 22 October 2019
Thursday 24 October 2019
00:00 - 00:00
Fruit Attraction
Madrid

Traffic warning

18 October 2019
18 October 2019
Arribada creuer
Km. 0
20 October 2019
20 October 2019
Arribada creuer
Km. 0
22 October 2019
22 October 2019
Arribada creuer
Km. 0
25 October 2019
25 October 2019
Arribada creuer
Km. 0

 

  Help us to improve

      Have you found any incidences?

                Let us know

   

PRESTACIÓ DE SERVEIS ESSENCIALS DEGUT A LA VAGA GENERAL A CATALUNYA  CONVOCADA EL 18 D'OCTUBRE DE 2019
 
 

18 / 10/ 2019

Tot el dia

A la vista de la vaga general convocada per al dia 18 d'octubrre de 2019  i d'acord amb la resolució de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge de data 15 d'octubre de 2019 i, conforme el que s'estableix en Reial decret 58/1994, sobre l'obligació d'aquesta Autoritat Portuària de garantir la prestació dels Serveis Portuaris essencials definides en l'article 2 del citat Reial decret, s'informa del següent:

La vaga està convocada per la Intersindical-CSC i per la Intersindical Alternativa de Catalunya-IAC que afecta a les províncies de Catalunya.

La vaga s'ha convocat per el dia 18 d'octubre de 2019 des de les 00.00 hores fin les 24.00 hores.

  La convocatòria afecta a la totalitat dels treballadors/es  de les Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona així com els treballadors/es que realitzen la seva activitat en els serveis portuaris d'aquests ports.

  A fi de garantir les seguretat en aquestes infraestructures portuàries i d'establir un mínim servei que permeti la mobilitat per la mateixa del transport marítim de persones i mercaderies, al mateix temps que es compagina amb el lliure exercici del dret de vaga dels treballadors/es.

Els serveis mínims que s'estableixen són:

Els de vigilància, control i seguretat necessaris per a garantir el 50%, arrodonit en excés, dels accessos d'entrada i sortida disponibles, així com per a garantir la seguretat en totes les instal·lacions portuàries.

Els imprescindibles per a garantir el desenvolupament normal del trànsit de passatgers i vehicles en règim de passatge, en els serveis mínims establerts en Marina Mercant (serveis de transport marítim). A més, hauran de quedar garantits els serveis a la resta de bucs de passatge que tingui prevista escala en el port.

El personal mínim imprescindible per a garantir el desenvolupament de les operacions que afectin mercaderies perilloses, inclosa l'estiba i desestiba, la permanència de la qual en el port pugui representar un risc greu per a persones o instal·lacions. Així mateix, el personal d'estiba i desestiba necessari per al corriment de càrregues o urgències de descàrrega per contingències imprevistes.

Els serveis de practicatge, remolc, amarri, estiba i desestiba, necessaris per a garantir els serveis mínims establerts per al transport marítim i aquelles situacions d'emergència o sinistres que així ho requereixin. En tot cas, aquests serveis hauran de prestar-se als bucs de passatge que tinguin prevista escala en el port.

Els serveis de senyalització marítima i sistemes d'ajuda a la navegació al 100%.

El personal de manteniment imprescindible per a l'adequada realització dels serveis mínims establerts.