Atrás

El tràfic del Port de Tarragona creix un 4,8% fins a juliol

El tràfic del Port de Tarragona creix un 4,8% fins a juliol
04 Set
2014

Es consolida l'increment en l'exportació de contenidors (+41,2%) i en l'importació (+41%)
La infraestructura portuària mou 2,5 milions de tones durant el mes de juliol, i representa un increment del 7,3% respecte el mateix mes del 2013
Durant el mes de juliol, el Port de Tarragona ha mogut 2,5 milions de tones de mercaderies amb un increment del 7,3% respecte el juliol de l'any anterior. El creixement més notable en termes percentuals s'ha produït en els productes químics i adobs (+55,9%), els sòlids a lloure, com carbó i productes agroalimentaris, (+25,3%) i la càrrega general (+13,4%).
Pel que fa a l'acumulat, el tràfic total del Port de Tarragona ha augmentat un 4,8% durant els set primers mesos de l'any, amb un moviment de 16.952.806 tones. El creixement ha estat motivat per l'impuls del moviment de càrrega (+3,1%) i descàrrega (+5,7%) de les mercaderies mogudes al Port de Tarragona.
El creixement total dels grans tràfics que es mouen al Port de Tarragona, com són els líquids a doll, sòlids a lloure i la càrrega general, és del 5,6% en els set primers mesos de l'any.
El tràfic de contenidors augmenta un 5,9%
El Port de Tarragona mou un total de 93.124 TEU des de gener fins juny d'enguany, una xifra que suposa un augment del 5,9% respecte el mateix període del 2013. Aquest creixement ha estat motivat per l'impuls de l'exportació de contenidors des del Port de Tarragona a destinacions internacionals (+41,2%) i importació (+41%). Els principals països de destinació de contenidors procedents del Port de Tarragona són Israel, Nigèria, Ghana, Guinea Equatorial i República Dominicana.
Impuls dels productes energètics, químics i adobs
Els productes energètics, un dels principals tràfics tradicionals de la infraestructura portuària, manté el seu creixement a l'alça. Fins el mes de juliol, les terminals portuàries han manipulat 11,8 milions de tones de productes energètics, un 5,1% que en el mateix període del 2013. Destaca el creixement del moviment de carbó (+46,5%), l'increment de la benzina (+20,3%) i els biocombustibles (+33%). Pel que fa al tràfic d'adobs, que engloba fosfats, potasses i adobs naturals i artificials, l'augment ha estat del 35,8%.
El tràfic de productes químics ha incrementat un 3,7% fins el juliol, amb un moviment
d'1,3 milions de tones, i destaca sobretot l'augment de la càrrega (+5,6%) amb destinació mercats internacionals. Els principals països receptors de productes químics carregats al Port de Tarragona són El Marroc, Xina, Líban i Líbia.
L'augment del tràfic també ha estat significatiu en els productes siderometal·lúrgics (+14,8%) i en el moviment de materials de construcció (+27,5%).
El Port de Tarragona és el primer port de l'Estat en quant al tràfic de productes agroalimentaris. Fins el juliol ha manipulat 2,1 milions de tones d'agroalimentari (+7,8%) mantenint el moviment de cereals amb 1,1 milions de tones, i amb un creixement significatiu en el moviment de fruites, hortalisses i llegums (+60,1%); vins, begudes i derivats (+48,9%); productes congelats o refrigerats per al consum (+87,4%) i pinsos i farratges (+16,7%).
Port hub en productes agroalimentaris, químics i pasta de paper
Cal destacar la importància que està adquirint el Port de Tarragona com a hub de productes agroalimentaris (+7,8%), químics (+3,7%) i pasta de paper (+4,8%). En aquests set primers mesos de l'any el moviment d'aquests productes s'ha incrementat de manera notable.
La càrrega incrementa un 3,1% fins el juliol
L'increment de les mercaderies carregades al Port de Tarragona, amb destinació la resta de l'Estat o destinacions internacionals, reafirma el paper de la infraestructura portuària tarragonina com a plataforma logística que facilita les exportacions i la internacionalització de les empreses del territori i de la seva àrea d'influència.
Fins el mes de juliol d'aquest 2014, destaca el creixement de la càrrega de productes siderúrgics (+71,6%), els productes energètics (+5,1%), adobs (+76,5%), fruites (+258,3%), materials de construcció (+32,1%) i contenidors en TEU (+41,2%).