Atrás

El Port Tarragona comença la instal·lació dels bol·lards al moll de Balears

El Port Tarragona comença la instal·lació dels bol·lards al moll de Balears
13 Jul
2021

Es tracta del primer bol·lard dels 33 que s’instal·laran d’una capacitat de tir de fins a 200 tones

Aquests bol·lards poden donar servei als creuers més grans del món

El Port Tarragona ha començat les tasques d’instal·lació dels bol·lards al moll de Balears. En total s’instal·laran 33 bol·lards amb una capacitat 200 tones cadascun, que serviran per donar servei d’amarratge als creuers més grans del món.

Les defenses, que s’estan instal·lant a un ritme similar, i els bol·lards són les parts que reben els esforços de l’atracada i d’amarrada del vaixell. Així doncs, quan un vaixell s’atansa a poc a poc en la maniobra d’atracada, les defenses absorbeixen l’energia que porta el vaixell en la maniobra, protegint la integritat tant del moll com del mateix vaixell en el moment que es produeix contacte. D’altra banda, en episodis de fort vent i onatge, les defenses i els bol·lards són els encarregats d’absorbir l’energia del vaixell sobretot quan aquest tendeix a apropar-se o allunyar-se del moll.

Paral·lelament als treballs d’instal·lació dels bol·lards, el Port es troba enllestint els últims metres de la biga cantell. Ja s’ha acabat de formigonar el darrer tram amb carro d'encofrat, i només queden per acabar uns pocs trams que es faran de forma manual per la dificultat d’accés.

Encarant la recta final

El Port de Tarragona ha començat a preparar l'esplanada amb els últims moviments de terres per a la futura pavimentació. En aquesta direcció també ja s’han començat a instal·lar els primers fanals per l’enllumenat del moll.

Quan la nova infraestructura estigui en funcionament augmentarà la capacitat per a rebre més visitants i en millors condicions, amb una línia d’atracada total de 700 metres, ja que, en 240 d'aquests 460 metres de llargada, es podrà atracar en ambdós costats i s’afegeix la zona del dic de Llevant. Amb tot s’ha arribat a doblar el nombre de creuers que podran atracar simultàniament i, també, acollir els creuers més grans del món.