Atrás

El Port Tarragona participa al segon fòrum de gestió de la seguretat organitzat pel Col·legi d’Enginyers de Barcelona

El Port Tarragona participa al segon fòrum de gestió de la seguretat organitzat pel Col·legi d’Enginyers de Barcelona
16 Jun
2021

L’acte s’emmarca en motiu de l’any de la seguretat industrial

L'objectiu principal és difondre, debatre i analitzar els avenços realitzats en els últims anys en el marc de la seguretat industrial

El Port de Tarragona, amb el Responsable de Plans Autoprotecció al capdavant, participa en el segon fòrum de gestió de de la seguretat organitzat pel Col·legi d’Enginyers de Barcelona. Durant aquesta jornada s’ha explicat el pla d'autoprotecció del Port de Tarragona (PAU) com a eina preventiva d'anàlisi dels riscos existents, organització de la resposta davant d'emergències i la coordinació amb d'altres administracions.

Aquest acte ha estat organitzat pel Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona amb la col·laboració de l'Associació d'Organismes de Control de Catalunya (ASOCAT) en motiu de l'Any de la Seguretat Industrial.

L'objectiu principal és difondre, debatre i analitzar, dins el marc de la seguretat industrial de les instal·lacions, els avenços realitzats en els últims anys, presents i futurs, amb l'aplicació de les noves tecnologies i canvis normatius, així com la integració en l'operatiu del dia a dia dels processos industrials i el concepte de seguretat, tant per a les persones i els béns com per al medi ambient.

El PAU del Port

El pla d'autoprotecció (PAU) del Port de Tarragona, recull a partir de l'anàlisi de riscos existent, les emergències que poden produir-se en la instal·lació a conseqüència del desenvolupament de l'activitat portuària, així com els mitjans materials i humans dels quals es disposa per a fer front a aquestes, les mesures de coordinació existents entre els diferents agents i organismes que formen part de l'estructura de la direcció de les emergències, així com la coordinació amb plans d'àmbit superior que puguin activar-se en cas de necessitat.

El PAU és per tant un document viu que, en el cas del Port de Tarragona, està subjecte a una actualització contínua, així com les revisions que marca la normativa d'aplicació vigent. En la revisió actual en la qual s'està treballant en 2021, s'inclouran com a aspectes més destacats, entre altres, la nova ubicació i característiques de la sala de crisi, implementació de protocols COVID19 i en el marc dels requeriments del PROCICAT, malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, entre d’altres.