Les obres del nou moll de Balears transformaran la fesomia del Port de Tarragona

Les obres del nou moll de Balears transformaran la fesomia del Port de Tarragona
01 Jun
2020

La primera fase d’aquesta nova infraestructura estarà adossada al dic de Llevant, tindrà 460 metres de longitud i una esplanada de 4 hectàrees de superfície

Les obres del nou moll de Balears entren en la seva fase decisiva i, durant els 14 mesos d’execució, transformaran la fesomia del Port de Tarragona. Aquesta nova infraestructura canviarà de forma substancial l’espai del dic de Llevant destinat a l’atracada dels creuers, ja que tindrà una superfície de 4 hectàrees i 460 metres de llarg.

La línia d’atracada total serà de 700 metres, ja que, en 240 d'aquests 460 metres de llargada, es podrà atracar en ambdós costats arribant a doblar el nombre de creuers que podran atracar simultàniament i, també, acollir els creuers més grans del món.

Les obres del moll, amb un pressupost de més de 27 milions d’euros (més IVA), es van iniciar oficialment el passat dia 17 d’abril amb la signatura de l’acta de replantejament i s’executaran en un termini de 14 mesos, la qual cosa situa la finalització dels treballs a mitjans de l’any 2021.

En un futur, la nova infraestructura també podria ampliar serveis per a sòlids a granel i terminals multipropòsit.

 

Un nou moll en 10 fases i 14 mesos

Les obres del moll de Balears van començar el passat mes d’abril i s’allargaran durant 14 mesos fins que la nova instal·lació estigui operativa.

Primera fase: recepció del dic flotant “Mar del Aneto” també denominat caixoner, instal·lat al moll d’Andalusia. La seva funció és la construcció dels caixons o fonaments de formigó que s'han d'utilitzar per a la creació del nou moll de Balears.

Aquest tipus de plataformes s'utilitzen en els ports per a la fabricació de molls, dics i altres infraestructures relacionades amb l'activitat portuària. La tecnologia dels caixons redueix notablement l'impacte mediambiental respecte a altres mètodes, permet escurçar considerablement els temps d'execució i s'ajusta molt bé a les característiques del Port de Tarragona.

En aquesta primera fase, es realitza el muntatge de la barrera antiterbolesa a l’aigua i es retira part de l’escullera on anirà el nou dic. També es trasllada el dic flotant “Mar del Aneto” al moll de Catalunya i, per últim, s’inicia el dragatge per condicionar el fons marí de manera uniforme.

Segona fase: s’acaba el dragatge i es comença la col·locació del material de l’escullera des de l’embarcació gànguil.

ESCULLERES
Es preveu la col·locació d’1.232.000 tones d’esculleres

Tercera fase: s’acaba la col·locació de material per mitjà marítim a l’escullera per, seguidament, deixar-lo enrasat per a la col·locació dels caixons. Comença la fabricació de les mateixes caixons al moll de Catalunya i arranca la construcció del primer tram del dic sud, amb mitjans marítims i terrestres.

DIMENSIÓ DELS 11 CAIXONS
41,05 m d’eslora, 16,75 m de mànega i 21,30 m d’alt
Pes d'un caixó buit 7.288,80 tones | Pes d'un caixó ple 33.440,65 tones

Quarta fase: fondeig i col·locació dels primers caixons i inici de la construcció del primer tram del dic nord, amb mitjans marítims i terrestres.

Cinquena fase: finalització del fondeig dels caixons.

ACER D’ARMADURA
Es destinaran 3,2 milions de kg d’acer per a biga de cantell i per a caixons
Caixons 3.042.131,51 kg | Biga de cantell 131.766,54 kg

Sisena fase: en aquest moment es produeix la finalització del dic sud. S’ompliran amb pedra les cel·les interiors dels caixons amb mitjans terrestres i es realitzarà l’extradossat de caixons de l'escullera, amb mitjans terrestres.

 

Setena fase: finalització del dic nord. Paral·lelament s’inicia la construcció de la biga de cantell i el rebliment del moll mitjançant una draga de succió amb tallador.

DRAGATGE
Es preveu extreure més de 729.000 m3 de material del fons del mar
Dels quals gairebé 500.000 m3 es destinaran a omplir el moll

 

Vuitena fase: el moll ja comença a tindre una forma molt identificable i visible. Es comença a col·locar bol·lards i defenses al mateix moment que es posen em marxa les pavimentacions en moll i esplanada.

 

Novena fase: en aquest punt el moll ja es troba pràcticament acabat. La biga de cantell està finalitzada amb defenses i bol·lards. El moll es troba totalment pavimentat i l’esplanada ho està parcialment.

BOL·LARDS
Es col·locaran 33 bol·lards de 200 tones de tir nominal
Suficient per amarrar els creuers més grans del món

 

Desena fase: després de 14 mesos el moll estarà operatiu.

Pla de vigilància mediambiental

El Port de Tarragona ha incorporat mesures ambientals voluntàries en l’obra del moll de Balears per reduir, garantir i minimitzar l’afectació de les obres sobre el medi natural i ha dissenyat un Pla de vigilància ambiental per prevenir i controlar les accions durant l’execució de les obres. A banda, disposa d’un procediment de seguiment ambiental d’obres que s’aplica sistemàticament a totes les obres promogudes pel Port de Tarragona.

Etiquetat com
  • Creuers
  • Creuers a Tarragona
  • Moll Balears

El més visitat

Treballa amb nosaltres

Treballa amb nosaltres

Borsa de treball de la Autoritat Portuària de Tarragona
Servei atenció al client

Servei atenció al client

Contacta amb nosaltres
Dades Obertes

Dades Obertes

Aquí trobareu publicades les dades de caràcter públic de l'organisme
Perfil del Contractant

Perfil del Contractant

Aquí trobareu publicades les dades de caràcter públic de l'organisme
Comunicació i premsa

Comunicació i premsa

Notícies d'interés i actualitat de la Autoritat Portuària de Tarragona
SEA

SEA

SISTEMA D'ENTREGUES D'AGROALIMENTARIS
Situació de Vaixells

Situació de Vaixells

Gisweb, programa de situació de vaixells, escales i moviments
Sol·licituds de serveis via portus

Sol·licituds de serveis via portus

Sol·licituds de serveis i comunicats per al vaixell, la mercaderia i el passatge

Centre d'acreditacions

Centre d'acreditacions

Procés administratiu que comporta certificar a una empresa/organització per accedir-hi al Port

Tràfics

Tràfics

Tràfic de mercaderies a la Autoritat Portuària de Tarragona