Atrás

El Port de Tarragona tanca el primer semestre amb un augment del 6 % en el tràfic de mercaderies

El Port de Tarragona tanca el primer semestre amb un augment del 6 % en el tràfic de mercaderies
06 Ago
2019

Tarragona ocupa la 6a posició en tràfic de mercaderies i la 8a posició en el rànquing de ports de l’Estat que més creixen

El tràfic de mercaderies del Port de Tarragona ha registrat un increment del 6 % en el primer semestre de 2019, respecte al mateix període de 2018. El Port de Tarragona, amb un total acumulat de 16,9 milions de tones, se situa com el 6è port de l’estat en tràfic de mercaderies per al període gener-juny de 2019, per darrere d’Algesires, València, Barcelona, Bilbao i Huelva.

El Port de Tarragona forma part del grup de 15 autoritats portuàries -de les 28 que compta Puertos del Estado- que presenta un increment per aquest període de l’any. El Port de Tarragona se situa en la meitat de la taula dels ports que presenten un augment del tràfic de mercaderies en els primers sis mesos de l’any, concretament en la 8a posició, superant ports amb registres més modestos com Barcelona (+1,55%), Gijón (+2,13%), Avilés (+2,33%), Bahía de Cádiz (+2,39%), Bahía de Algeciras (+3,42 %), Cartagena (+3,53%) i Vilagarcia de Arousa (+3,68 %).

Si es tradueix aquest increment en xifres absolutes, el Port de Tarragona presenta un tràfic portuari total de 16.982.988 tones en els primers 6 mesos de l’any, la qual cosa suposa gairebé un milió de tones mes que en el mateix període de 2018 (16.034.380 tones). Aquest augment del tràfic de mercaderies ha estat possible gràcies a l’empenta que han experimentat mercaderies com els líquids a doll amb un 14 % d’augment entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2019, respecte al primer semestre de 2018. Aquest tipus de mercaderia passa dels 9,73 milions de tones en el primer semestre 2018 als 11,1 milions de tones en el període gener-juny de 2019.

Aquest augment positiu dels líquids a doll compensa les davallades registrades per altres mercaderies, com per exemple els sòlids a lloure (-4,6 %) i la càrrega general (-14,6%). El Port també ha vist augmentar el tràfic de vehicles. El nombre de vehicles que han passat pel recinte portuari de Tarragona ha experimentat un augment de 10,8 % en aquest primer semestre respecte al mateix període de 2018. Mentre que de gener a juny de 2018 es va registra un tràfic de 104.847 vehicles, en aquest primer semestre de 2019 s’ha produït un moviment d’un total de 116.124 turismes.

El 5è millor mes de juny en 15 anys

El tancament del mes de juny ha contribuït decisivament a assolir aquest increment del 6% en el semestre gener-juny 2019. Aquest passat mes de juny va registrar un tràfic de més de 2,72 milions de tones, una xifra que suposa un creixement de més del 50% del tràfic de mercaderies respecte el mateix mes de l'any anterior. Un increment molt pronunciat que, en part, s’explica per l'aturada per a millores de les instal•lacions en el complex petroquímic que es va produir en el 1r semestre del 2018. Però que, de totes maneres, situa juny de 2019 com el 5è millor mes de juny dels darrers 15 anys, només superat pels junys de 2007 i 2009, en els quals es van assolir més de 3 milions de tones de tràfic de mercaderies, i els junys de 2011 i 2015, amb 2,8 i 2,9 milions de tones, respectivament.

Un port importador

Tarragona és un port clarament importador si parem atenció a les xifres d’aquest primer semestre. En aquest període, les mercaderies procedents de l’estranger representen el 66,6% del tràfic i han crescut un 5,3% respecte el primer semestre de l'any 2018. En canvi, les exportacions que se situen en un 11,6% del tràfic marítim, una activitat semblant a la de l'any 2018. Finalment, les mercaderies en trànsit –aquelles que utilitzen el port com a punt intermedi entre el seu origen i la seva destinació- experimenten un creixement del 27,2% respecte el primer semestre de 2018 i representen l'11,3% del tràfic marítim.

 

Agroalimentaris

 
+ info
    

Tràfics

+ info

 

Canals socials

Propers esdeveniments fires i jornades

Dijous 17 Octubre 2019
Divendres 18 Octubre 2019
00:00 - 00:00
European Commodities Exchange (ECE)

Dimarts 22 Octubre 2019
Dijous 24 Octubre 2019
00:00 - 00:00
Fruit Attraction
Madrid

Avís de circulació

18 Octubre 2019
18 Octubre 2019
Arribada creuer
Km. 0
20 Octubre 2019
20 Octubre 2019
Arribada creuer
Km. 0
22 Octubre 2019
22 Octubre 2019
Arribada creuer
Km. 0
25 Octubre 2019
25 Octubre 2019
Arribada creuer
Km. 0

 

  Ajudeu-nos a millorar

      Heu trobat alguna incidència? 

                Aviseu-nos

   

PRESTACIÓ DE SERVEIS ESSENCIALS DEGUT A LA VAGA GENERAL A CATALUNYA  CONVOCADA EL 18 D'OCTUBRE DE 2019
 
 

18 / 10/ 2019

Tot el dia

A la vista de la vaga general convocada per al dia 18 d'octubrre de 2019  i d'acord amb la resolució de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge de data 15 d'octubre de 2019 i, conforme el que s'estableix en Reial decret 58/1994, sobre l'obligació d'aquesta Autoritat Portuària de garantir la prestació dels Serveis Portuaris essencials definides en l'article 2 del citat Reial decret, s'informa del següent:

La vaga està convocada per la Intersindical-CSC i per la Intersindical Alternativa de Catalunya-IAC que afecta a les províncies de Catalunya.

La vaga s'ha convocat per el dia 18 d'octubre de 2019 des de les 00.00 hores fin les 24.00 hores.

  La convocatòria afecta a la totalitat dels treballadors/es  de les Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona així com els treballadors/es que realitzen la seva activitat en els serveis portuaris d'aquests ports.

  A fi de garantir les seguretat en aquestes infraestructures portuàries i d'establir un mínim servei que permeti la mobilitat per la mateixa del transport marítim de persones i mercaderies, al mateix temps que es compagina amb el lliure exercici del dret de vaga dels treballadors/es.

Els serveis mínims que s'estableixen són:

Els de vigilància, control i seguretat necessaris per a garantir el 50%, arrodonit en excés, dels accessos d'entrada i sortida disponibles, així com per a garantir la seguretat en totes les instal·lacions portuàries.

Els imprescindibles per a garantir el desenvolupament normal del trànsit de passatgers i vehicles en règim de passatge, en els serveis mínims establerts en Marina Mercant (serveis de transport marítim). A més, hauran de quedar garantits els serveis a la resta de bucs de passatge que tingui prevista escala en el port.

El personal mínim imprescindible per a garantir el desenvolupament de les operacions que afectin mercaderies perilloses, inclosa l'estiba i desestiba, la permanència de la qual en el port pugui representar un risc greu per a persones o instal·lacions. Així mateix, el personal d'estiba i desestiba necessari per al corriment de càrregues o urgències de descàrrega per contingències imprevistes.

Els serveis de practicatge, remolc, amarri, estiba i desestiba, necessaris per a garantir els serveis mínims establerts per al transport marítim i aquelles situacions d'emergència o sinistres que així ho requereixin. En tot cas, aquests serveis hauran de prestar-se als bucs de passatge que tinguin prevista escala en el port.

Els serveis de senyalització marítima i sistemes d'ajuda a la navegació al 100%.

El personal de manteniment imprescindible per a l'adequada realització dels serveis mínims establerts.