Atrás

El Port de Tarragona cierra el primer semestre con un aumento del 6% en el tráfico de mercancías

El Port de Tarragona cierra el primer semestre con un aumento del 6% en el tráfico de mercancías
06 Ago
2019

Tarragona ocupa la 6ª posición en tráfico de mercancías y la 8ª posición en el ranking de puertos del Estado que más crecen

El tráfico de mercancías del Puerto de Tarragona ha registrado un incremento del 6% en el primer semestre de 2019, respecto al mismo periodo de 2018. El Puerto de Tarragona, con un total acumulado de 16,9 millones de toneladas, se sitúa como el 6º puerto del Estado en tráfico de mercancías en el período enero-junio de 2019, por detrás de Algeciras, Valencia, Barcelona, Bilbao y Huelva.

El Port de Tarragona forma parte del grupo de 15 autoridades portuarias –de las 28 con que cuenta Puertos del Estado- que presenta un incremento para este periodo del año. El Porto de Tarragona se sitúa en la mitad de la tabla de los puertos que presentan un aumento del tráfico de mercancías en los primeros seis meses del año, concretamente en la 8ª posición, superando puertos con registros más modestos como Barcelona (+1,55%), Gijón (+2,13%), Avilés (+2,33%), Bahía de Cádiz (+2,39%), Bahía de Algeciras (+3,42 %), Cartagena (+3,53%) y Vilagarcia de Arousa (+3,68 %).

Si se traduce este incremento en cifras absolutas, el Port de Tarragona presenta un tráfico portuario total de 16.982.988 toneladas en los primeros 6 meses del año, lo cual supone casi un millón de toneladas más que en el mismo periodo de 2018 (16.034.380 toneladas). Este aumento del tráfico de mercancías ha sido posible gracias al empuje que han experimentado mercancías como los líquidos a granel con un 14% de aumento entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2019, respecto al primer semestre de 2018. Este tipo de mercancía pasa de los 9,73 millones de toneladas en el primer semestre 2018 a las 11,1 millones de toneladas en el periodo enero-junio de 2019.

Este aumento positivo de los líquidos a granel compensa los descensos registrados por otras mercancías, como por ejemplo los graneles sólidos (-4,6%) y la mercancía general (-14,6%). El Puerto también ha registrado un aumento en el tráfico de vehículos. El número de vehículos que han pasado por el recinto portuario de Tarragona ha experimentado un aumento de 10,8% en este primer semestre respecto al mismo período de 2018. Mientras que de enero a junio de 2018 se registró un tráfico de 104.847 vehículos, en este primer semestre de 2019 se ha producido un movimiento total de 116.124 turismos.

El 5º mejor mes de junio en 15 años

El cierre del mes de junio ha contribuido decisivamente a alcanzar este incremento del 6% en el semestre enero-junio 2019. Este pasado mes de junio Port de Tarragona registró un tráfico de más de 2,72 millones de toneladas, una cifra que supone un crecimiento de más del 50% del tráfico de mercaderías respecto al mes de junio el año anterior. Un incremento muy pronunciado que, en parte, se explica por la paralización para mejorar las instalaciones en el complejo petroquímico que se produjo en el 1r semestre de 2018. Pero que, de todas formas, sitúa junio de 2019 como el 5º mejor mes de junio de los últimos 15 años, sólo superado por los meses de junio de 2007 y 2009, en los cuales se alcanzaron más de 3 millones de toneladas de tráfico de mercancías, y los junios de 2011 y 2015, con 2,8 y 2,9 millones de toneladas, respectivamente.

Un puerto importador

Tarragona es un puerto claramente importador si prestamos atención a las cifras de este primer semestre. En este período, las mercancías procedentes del extranjero representan el 66,6% del tráfico y han crecido un 5,3% respecto al primer semestre del año 2018. En cambio, las exportaciones que se sitúan en un 11,6 % del tráfico marítimo, lo que representa una una actividad similar a la del año 2018. Finalmente, las mercancías en tránsito -aquellas que utilizan el puerto como punto intermedio entre su origen y su destino- experimentan un crecimiento del 27,2% respecto el primer semestre de 2018 y representan el 11,3% del tráfico marítimo.

 

Agroalimentarios

 
+ info
    

Tráficos

+ info

PRESTACIÓ DE SERVEIS ESSENCIALS DEGUT A LA VAGA GENERAL A CATALUNYA  CONVOCADA EL 18 D'OCTUBRE DE 2019
 
 

18 / 10/ 2019

Tot el dia

A la vista de la vaga general convocada per al dia 18 d'octubrre de 2019  i d'acord amb la resolució de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge de data 15 d'octubre de 2019 i, conforme el que s'estableix en Reial decret 58/1994, sobre l'obligació d'aquesta Autoritat Portuària de garantir la prestació dels Serveis Portuaris essencials definides en l'article 2 del citat Reial decret, s'informa del següent:

La vaga està convocada per la Intersindical-CSC i per la Intersindical Alternativa de Catalunya-IAC que afecta a les províncies de Catalunya.

La vaga s'ha convocat per el dia 18 d'octubre de 2019 des de les 00.00 hores fin les 24.00 hores.

  La convocatòria afecta a la totalitat dels treballadors/es  de les Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona així com els treballadors/es que realitzen la seva activitat en els serveis portuaris d'aquests ports.

  A fi de garantir les seguretat en aquestes infraestructures portuàries i d'establir un mínim servei que permeti la mobilitat per la mateixa del transport marítim de persones i mercaderies, al mateix temps que es compagina amb el lliure exercici del dret de vaga dels treballadors/es.

Els serveis mínims que s'estableixen són:

Els de vigilància, control i seguretat necessaris per a garantir el 50%, arrodonit en excés, dels accessos d'entrada i sortida disponibles, així com per a garantir la seguretat en totes les instal·lacions portuàries.

Els imprescindibles per a garantir el desenvolupament normal del trànsit de passatgers i vehicles en règim de passatge, en els serveis mínims establerts en Marina Mercant (serveis de transport marítim). A més, hauran de quedar garantits els serveis a la resta de bucs de passatge que tingui prevista escala en el port.

El personal mínim imprescindible per a garantir el desenvolupament de les operacions que afectin mercaderies perilloses, inclosa l'estiba i desestiba, la permanència de la qual en el port pugui representar un risc greu per a persones o instal·lacions. Així mateix, el personal d'estiba i desestiba necessari per al corriment de càrregues o urgències de descàrrega per contingències imprevistes.

Els serveis de practicatge, remolc, amarri, estiba i desestiba, necessaris per a garantir els serveis mínims establerts per al transport marítim i aquelles situacions d'emergència o sinistres que així ho requereixin. En tot cas, aquests serveis hauran de prestar-se als bucs de passatge que tinguin prevista escala en el port.

Els serveis de senyalització marítima i sistemes d'ajuda a la navegació al 100%.

El personal de manteniment imprescindible per a l'adequada realització dels serveis mínims establerts.